Nová zelená úsporám Light

MAS Region Pošembeří dopomáhá seniorům a nízkopříjmovým skupinám se získáním dotace v programu www.novazelenausporam.cz

VÍCE NALEZNETE ZDE (informace a kontakty)

Nová zelená úsporám

Facebook

 

Mobiliář

V případě zájmu o zapůjčení kontaktujte:

Hanu Vrbovcovou, email: vrbovcova@posemberi.cz nebo tel: 775 798 959

Mgr. Miloslava Olivu, email: oliva@posemberi nebo tel: 721 210 662

Více ZDE

Do odvolání jsou zápůjčky zdarma.

Pivní sety

GEOCACHING

GEOCACHING®
Pojďte na lov, více zde
Keška

Podpořte region

Číslo humanitárního účtu: 3244297369/0800

PRŮBĚŽNÁ veřejná sbírka na pomoc občanům a subjektům z MAS Pošembeří a z MAS Podlipanska!

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Kalendář

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

givt.cz

Vaše nákupy mohou pomoci k podpoře naší organizace. Jak na to? VÍCE ZDE

 

 

INFOABSOLVENT

Integrovaný informační systém o uplatnění absolventů škol (ISA+)

INFOABSOLVENT

Počítáme s vodou

Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

6. Výzva MAS Region Pošembeří - OPZ: Sladění rodinného a pracovního života II.

MAS Region Pošembeří vyhlásí dne 11.10.2019 výzvu OPZ - Sladění rodinného a pracovního života II. - na podporu prorodiných opatření prostřednictvím služeb péče o děti v době mimo školní vyučování a o prázdninách.

Informace o výzvě:

Datum vyhlášení výzvy: 11.10.2019
Zahájení příjmu žádostí o podporu:                             11.10.2019
Ukončení příjmu žádostí výzvy:

29.11.2019 ve 12:00 hod.

Celková alokace: 3 206 207,50
Minimální výdaje: 400 000 Kč
Maximální výdaje: 1 070 000 Kč
Maximální délka realizace projektu: 36 měsíců
Ukončení realizace projektu:  31.12.2022

Ukončení hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí

6.12.2019

Jednání Výběrové komise MAS

5.2.2020
Jednání Programového výboru MAS 17.3.2020

Předání k závěrečnému ověření na ŘO

20.3.2020

 

Podporované aktivity:

 1. Zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování (ranní či odpolední pobyt)
 2. Doprovody na kroužky a zájmové aktivity
 3. Příměstské tábory
 4. Společná doprava dětí do/ze školy, dětské skupiny a/nebo příměstského tábora
 5. Dětské skupiny
 6. Vzdělávání pečujících osob

 

Pro tuto výzvu MAS jsou oprávněnými žadateli:

 • Obce;
 • Dobrovolné svazky obcí;
 • Organizace zřizované obcemi;
 • Nestátní neziskové organizace;
 • Obchodní korporace;
 • OSVČ;
 • Poradenské a vzdělávací instituce;
 • Školy a školská zařízení.

 

Výzva MAS Region Pošembeří – OPZ – Sladění rodinného a pracovního života II.

Příloha č. 1 - Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů

Příloha č. 2 - Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 3 - Jednací řád Programového výboru MAS Region Pošembeří

Příloha č. 4 - Jednací řád Výběrové komise MAS Region Pošembeří

Příloha č. 5 - Jednací řád Monitorovacího a kontrolního výboru MAS Region Pošembeří

Příloha č. 6 – Statut Region Pošembeří o.p.s

 

Další dokumenty:

Etický kodex osoby podílející se na hodnocení či výběru žádosti o podporu OPZ předložených na základě výzvy MAS Region Pošembeří

Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce (verze 9)

Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady (verze 9)

Obvyklé ceny a mzdy/platy

 

Věcné hodnocení

Zápis z jednání Výběrové komise MAS ze dne 5.2.2020

Prezenční listina z jednání VýKo MAS ze dne 5.2.2020

Hodnotící tabulka věcného hodnocení projektu "Dokolečka - odpolední klub II." (žadatel Dokolečka z.s.)

Hodnotící tabulka věcného hodnocení projektu "Klub Kutilka 2020" (žadatel SK Český Brod z.s.)

Hodnotící tabulka věcného hodnocení projektu "Prázdniny bez starostí" (žadatel obec Poříčany)

Hodnotící tabulka věcného hodnocení projektu "Dětský lesní ráj na Vrátkově" (žadatel Město Český Brod)

 

Výběr projektů:

Zápis z jednání Programového výboru MAS ze dne 17.3.2020

Prezenční listina z jednání Programového výboru ze dne 17.3.2020

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Seznam přijatých žádostí o dotaci

Pozvánka na seminář pro žadatele

Prezentace ze semináře pro žadatele

Fotografie ze semináře pro žadatele

Pozvánka na seminář pro příjemce

Prezentace ze semináře pro příjemce

Prezentace - Postup a způsob podání projektové žádosti