Menu
Pošembeří

6. Výzva - Sladění rodinného a pracovního života II.

6. Výzva MAS Region Pošembeří - OPZ: Sladění rodinného a pracovního života II.

MAS Region Pošembeří vyhlásí dne 11.10.2019 výzvu OPZ - Sladění rodinného a pracovního života II. - na podporu prorodiných opatření prostřednictvím služeb péče o děti v době mimo školní vyučování a o prázdninách.

Informace o výzvě:

Informace o výzvě
Datum vyhlášení výzvy: 11.10.2019
Zahájení příjmu žádostí o podporu:                             11.10.2019
Ukončení příjmu žádostí výzvy:

29.11.2019 ve 12:00 hod.

Celková alokace: 3 206 207,50 Kč
Minimální výdaje: 400 000 Kč
Maximální výdaje: 1 070 000 Kč
Maximální délka realizace projektu: 36 měsíců
Ukončení realizace projektu:  31.12.2022

Ukončení hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí

6.12.2019

Jednání Výběrové komise MAS

5.2.2020
Jednání Programového výboru MAS 17.3.2020

Předání k závěrečnému ověření na ŘO

20.3.2020

Podporované aktivity:

 1. Zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování (ranní či odpolední pobyt)
 2. Doprovody na kroužky a zájmové aktivity
 3. Příměstské tábory
 4. Společná doprava dětí do/ze školy, dětské skupiny a/nebo příměstského tábora
 5. Dětské skupiny
 6. Vzdělávání pečujících osob

Pro tuto výzvu MAS jsou oprávněnými žadateli:

 • Obce;
 • Dobrovolné svazky obcí;
 • Organizace zřizované obcemi;
 • Nestátní neziskové organizace;
 • Obchodní korporace;
 • OSVČ;
 • Poradenské a vzdělávací instituce;
 • Školy a školská zařízení.

Dokumenty

Další dokumenty:

Věcné hodnocení

Výběr projektů:


Dotace MAS

Podpořte region

Číslo humanitárního účtu: 3244297369/0800

PRŮBĚŽNÁ veřejná sbírka na pomoc občanům a subjektům z MAS Pošembeří a z MAS Podlipanska!

Překlad (translations)

Počítáme s vodou

nahoru

Nová zelená úsporám Light

Pomáháme seniorům  a nízkopříjmovým skupinám se získáním dotace v programu www.novazelenausporam.cz

Více zde: informace a kontakty

Nová zelená úsporám

Mobiliář

Stany, pivní sety, dvoupípa, elektrocentrála, aj.

Více zde: informace a kontakty

Pivní sety

INFOABSOLVENT

Integrovaný informační systém o uplatnění absolventů škol (ISA+)

INFOABSOLVENT

Naše aktivity a projekty

Naši partneři a spolupracující organizace

Pošembeří