Menu
Pošembeří

3. výzva HASIČI

HASIČI

Programový rámec IROP - HASIČI.pdf (335.43 kB)

3. výzva MAS Region Pošembeří - HASIČI (295.45 kB)

Termín vyhlášení 18. 9. 2023 ve 12:00 hod.
Příjem projektových záměrů

od 18. 9. 2023 od 12:00 hod.

do 31. 10. 2023 do 12:00 hod.

Alokace výzvy (CZV = celkové způsobilé výdaje) 5.875.000 Kč
Výše CZV na projekt

min. výše 130.000 Kč

max. výše 5.000.000 Kč

Školení

pondělí 25.9.2023 v 9:30 hod – kancelář MAS Region Pošembeří – náměstí Arnošta z Pardubic č. 25, Český Brod

individuální konzultace

Ukončení administrativní kontroly 7. 11. 2023
Jednání Výběrové komise MAS 11. 12. 2023
Jednání Programového výboru MAS 18. 12. - 21. 12. 2023 per rollam

HASIČI - dotační peníze přes MAS (80%) 4.700.000,- Kč + státní rozpočet (15%) 881.250,- Kč + spoluúčast (5%) 293.750,- Kč, tedy CZV 5.875.000,- Kč.

Podporované aktivity

Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů kategorie jednotek požární ochrany II, III a V

  • A. Výstavba a rekonstrukce požárních zbrojnic;
  • B. Pořízení požární techniky, věcných prostředků požární ochrany;
  • C. Vybudování a revitalizace umělých vodních požárních nádrží v obcích.

Přílohy MAS - HASIČI:

Přílohy ŘO IROP:

https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/61vyzvairop

 

 

 

Dotace MAS

Podpořte region

Číslo humanitárního účtu: 3244297369/0800

PRŮBĚŽNÁ veřejná sbírka na pomoc občanům a subjektům z MAS Pošembeří a z MAS Podlipanska!

Překlad (translations)

Počítáme s vodou

nahoru

Nová zelená úsporám Light

Pomáháme seniorům  a nízkopříjmovým skupinám se získáním dotace v programu www.novazelenausporam.cz

Více zde: informace a kontakty

Nová zelená úsporám

Mobiliář

Stany, pivní sety, dvoupípa, elektrocentrála, aj.

Více zde: informace a kontakty

Pivní sety

INFOABSOLVENT

Integrovaný informační systém o uplatnění absolventů škol (ISA+)

INFOABSOLVENT

Naše aktivity a projekty

Naši partneři a spolupracující organizace

Pošembeří