Menu
Pošembeří

Projekt Podpora vzniku Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro Region Pošembeří 2014

PODPORA VZNIKU STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE PRO REGION POŠEMBEŘÍ O.P.S.

  • reg. číslo  projektu CZ.1.08/3.2.00/14.00191.,
  • Doba realizace projektu: 1.1. 2014 – 31.8. 2014
  • Rozpočet projektu: 750 000,- Kč

Tento projekt  podpořil MAS při zpracování podkladů pro Strategii komunitně vedeného místního rozvoje (dále jen „Strategie“). Výstupem projektu byla pracovní verze Strategie složená z analytické a návrhové části . Podmínkou úspěšné  realizace projektu bylo odevzdat Strategii do konce srpna 2014 na MMR k veřejnému připomínkové řízení.

Strategie MAS Region Pošembeří se zaměřuje na čtyři klíčové oblasti:

  1. Infrastruktura, doprava, bydlení, výstavba, vzhled obcí
  2. Občanská společnost, vybavenost, veřejné služby, volný čas
  3. Životní prostředí, příroda a krajina
  4. Místní ekonomika a cestovní ruch

Důraz je kladen na řešení aktuálních problémů související s urbanizací území, tedy na řešení nedostatečné infrastruktury, nízké kapacity škol a předškolních zařízení a nedostačující občanské vybavenosti. Strategie též vnímá jako důležitou potřebu rozvoje občanské společnosti a otázku sounáležitosti obyvatel s místem bydliště. Dále jsou ve strategii navržena opatření podporující zdravé životní prostředí a prostupnost krajiny. Poslední klíčová oblast se zaměřuje na snížení nezaměstnanosti a na podporu místního podnikání.

NOVINKY KE STRATEGII ZDE

logo

 

Aktivity a projekty

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9
1
10 11 12 13
1
14
15 16 17 18
1
19 20
2
21
22 23 24 25 26 27
1
28
29 30 1 2 3 4 5

Podpořte region

Číslo humanitárního účtu: 3244297369/0800

PRŮBĚŽNÁ veřejná sbírka na pomoc občanům a subjektům z MAS Pošembeří a z MAS Podlipanska!

Překlad (translations)

Počítáme s vodou

nahoru

Nová zelená úsporám Light

Pomáháme seniorům  a nízkopříjmovým skupinám se získáním dotace v programu www.novazelenausporam.cz

Více zde: informace a kontakty

Nová zelená úsporám

Mobiliář

Stany, pivní sety, dvoupípa, elektrocentrála, aj.

Více zde: informace a kontakty

Pivní sety

INFOABSOLVENT

Integrovaný informační systém o uplatnění absolventů škol (ISA+)

INFOABSOLVENT

Naše aktivity a projekty

Naši partneři a spolupracující organizace

Pošembeří