Menu
Pošembeří

Projekt Podpora vzniku Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro Region Pošembeří 2014

PODPORA VZNIKU STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE PRO REGION POŠEMBEŘÍ O.P.S.

  • reg. číslo  projektu CZ.1.08/3.2.00/14.00191.,
  • Doba realizace projektu: 1.1. 2014 – 31.8. 2014
  • Rozpočet projektu: 750 000,- Kč

Tento projekt  podpořil MAS při zpracování podkladů pro Strategii komunitně vedeného místního rozvoje (dále jen „Strategie“). Výstupem projektu byla pracovní verze Strategie složená z analytické a návrhové části . Podmínkou úspěšné  realizace projektu bylo odevzdat Strategii do konce srpna 2014 na MMR k veřejnému připomínkové řízení.

Strategie MAS Region Pošembeří se zaměřuje na čtyři klíčové oblasti:

  1. Infrastruktura, doprava, bydlení, výstavba, vzhled obcí
  2. Občanská společnost, vybavenost, veřejné služby, volný čas
  3. Životní prostředí, příroda a krajina
  4. Místní ekonomika a cestovní ruch

Důraz je kladen na řešení aktuálních problémů související s urbanizací území, tedy na řešení nedostatečné infrastruktury, nízké kapacity škol a předškolních zařízení a nedostačující občanské vybavenosti. Strategie též vnímá jako důležitou potřebu rozvoje občanské společnosti a otázku sounáležitosti obyvatel s místem bydliště. Dále jsou ve strategii navržena opatření podporující zdravé životní prostředí a prostupnost krajiny. Poslední klíčová oblast se zaměřuje na snížení nezaměstnanosti a na podporu místního podnikání.

NOVINKY KE STRATEGII ZDE

logo

 

Aktivity a projekty

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
25
1
26
2
27
1
28
2
29
1
30
3
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
2
8
1
9
1
10
1
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
1
22
1
23
1
24
1
25
1
26
2
27
1
28
2
29
1
30
1
31
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1

Podpořte region

Číslo humanitárního účtu: 3244297369/0800

PRŮBĚŽNÁ veřejná sbírka na pomoc občanům a subjektům z MAS Pošembeří a z MAS Podlipanska!

Překlad (translations)

Počítáme s vodou

nahoru

Nová zelená úsporám Light

Pomáháme seniorům  a nízkopříjmovým skupinám se získáním dotace v programu www.novazelenausporam.cz

Více zde: informace a kontakty

Nová zelená úsporám

Mobiliář

Stany, pivní sety, dvoupípa, elektrocentrála, aj.

Více zde: informace a kontakty

Pivní sety

INFOABSOLVENT

Integrovaný informační systém o uplatnění absolventů škol (ISA+)

INFOABSOLVENT

Naše aktivity a projekty

Naši partneři

Pošembeří