Menu
Pošembeří

Region Pošembeří pečující o různé generace

Region Pošembeří pečující o různé generace
CZ.03.02.01/00/22_008/0000191

Je náš projekt podpořený z Operačního programu Zaměstnanost plus. Jak už název napovídá, cílem projektu je péče o rodiny, seniory, cizince, osoby pečující o malé děti a také o neformálně pečující osoby starající se o těžce nemocné nebo umírající.

Logo OPZ

Jednou z aktivit je otevření komunitních klubů v Českém Brodě a v Doubravčicích. Stěžejní činností klubů je zajištění smysluplného a pestrého programu včetně školní přípravy pro děti po skončení školního vyučování až do pozdních odpoledních hodin. To vše s cílem ulehčit život rodičům od běžných starostí při svých pracovních povinnostech, podpořit jejich kariérní růst, ekonomickou stabilitu rodiny dobré vztahy v rodině.

Kontakty pro přihlášení:

V návaznosti na spolupráci s SK Český Brod, sportovištěm Na Kutilce a s Dokolečka, z. s jsme také o prázdninách připravili tři venkovské komunitní příměstské tábory, které se setkaly s úspěchem jak u dětí, tak i u rodičů, a to zejména prohloubením vzájemných vztahů dětí z různých obcí na území Pošembeří.

Nedílnou součástí projektu je podpora domácí hospicové a paliativní péče na území Pošembeří, kterou odborně zajišťuje tým organizace Domácí hospic Nablízku, z. ú., Lysá nad Labem, jež je také partnerem projektu. Jde především o domácí hospicovou péči poskytovanou podle zákona 372/2011 Sb., ambulanci paliativní medicíny a duchovní a pastorační péči a podporu.

Dalšími aktivitami projektu jsou realizace akcí cílených na zapojování členů komunity v obcích, především na setkávání a propojování různých generací. Sem patří například úklidy veřejných prostranství v rámci kampaně Ukliďme Pošembeří, setkání seniorů nebo různá sousedská setkání jako  bylo Sousedské setkání pejskařů.

Projekt Region Pošembeří pečující o různé generace realizujeme na území regionu Pošembeří od 1. 3. 2023 do 28. 2. 2026. Pokud máte ve své obci nebo neziskové organizaci v plánu nějakou komunitní akci, rádi s Vámi navážeme spolupráci a budeme se spolupodílet na její organizaci, propagaci apod. S důvěrou se obraťte na komunitní pracovnici OPZ+ Petru Ištvánikovou (mobil 723 665 692).

1

2

3

4

 

Aktivity a projekty

Podpořte region

Číslo humanitárního účtu: 3244297369/0800

PRŮBĚŽNÁ veřejná sbírka na pomoc občanům a subjektům z MAS Pošembeří a z MAS Podlipanska!

Překlad (translations)

Počítáme s vodou

nahoru

Nová zelená úsporám Light

Pomáháme seniorům  a nízkopříjmovým skupinám se získáním dotace v programu www.novazelenausporam.cz

Více zde: informace a kontakty

Nová zelená úsporám

Mobiliář

Stany, pivní sety, dvoupípa, elektrocentrála, aj.

Více zde: informace a kontakty

Pivní sety

INFOABSOLVENT

Integrovaný informační systém o uplatnění absolventů škol (ISA+)

INFOABSOLVENT

Naše aktivity a projekty

Naši partneři a spolupracující organizace

Pošembeří