Menu
Pošembeří

VÝSLEDKY HODNOCENÍ MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN 2012

VÝSLEDKY HODNOCENÍ MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN 2012

Region Pošembeří o.p.s. třetím rokem obhájil kategirii A - vysoce transparentní a důvěryhodné, aktivní a aktivizující území

Obdobně jako v loňském roce proběhlo i letos hodnocení činnosti místních akčních skupin podpořených v rámci Programu rozvoje venkova na období 2007 - 2013. Hodnocení probíhalo od 30. července do 9. srpna formou veřejných prezentací v budově Ministerstva zemědělství. Místní akční skupiny byly dle počtu získaných bodů rozřazeny do skupin A, B, C a D. Téměř 90 % místních akčních skupin se umístilo ve skupině A a B.

Způsob hodnocení

Členy hodnotitelské komise byli zástupci ministerstva zemědělství a Státního zemědělského intervenčního fondu. Jako podklad pro hodnocení sloužil hodnotitelské komisi dotazník vyplněný místními akčními skupinami. Hodnoceno bylo období od července 2011 do června 2012. V dotazníku bylo u každé otázky jasně uvedeno, kolik bodů může MAS za odpověď získat. Maximální počet bodů byl stanoven na 150.

Činnost místních akčních skupin byla hodnocena v šesti oblastech:
1. Základní parametry a strategické dokumenty MAS
2. Personální zajištění činnosti MAS
3. Administrace výzev a výběr projektů v rámci SPL
4. Integrace a rozvoj MAS
5. Monitoring a evaluace MAS
6. Propagace MAS


Výsledky hodnocení MAS (PDF, 306 KB)

Zdroj: http://eagri.cz/public/web/mze/venkov/mistni-akcni-skupiny/aktuality/hodnoceni-mistnich-akcnich-skupin-2012.html

Datum vložení: 19. 10. 2012 0:00
Datum poslední aktualizace: 9. 1. 2024 19:22
Autor: Petra Ištvániková
nahoru

Nová zelená úsporám Light

Pomáháme seniorům  a nízkopříjmovým skupinám se získáním dotace v programu www.novazelenausporam.cz

Více zde: informace a kontakty

Nová zelená úsporám

Mobiliář

Stany, pivní sety, dvoupípa, elektrocentrála, aj.

Více zde: informace a kontakty

Pivní sety

INFOABSOLVENT

Integrovaný informační systém o uplatnění absolventů škol (ISA+)

INFOABSOLVENT

Naše aktivity a projekty

Naši partneři a spolupracující organizace

Pošembeří