Nová zelená úsporám Light

MAS Region Pošembeří dopomáhá seniorům a nízkopříjmovým skupinám se získáním dotace v programu www.novazelenausporam.cz

VÍCE NALEZNETE ZDE (informace a kontakty)

Nová zelená úsporám

Facebook

 

Mobiliář

V případě zájmu o zapůjčení kontaktujte:

Hanu Vrbovcovou, email: vrbovcova@posemberi.cz nebo tel: 775 798 959

Mgr. Miloslava Olivu, email: oliva@posemberi nebo tel: 721 210 662

Více ZDE

Do odvolání jsou zápůjčky zdarma.

Pivní sety

GEOCACHING

GEOCACHING®
Pojďte na lov, více zde
Keška

Podpořte region

Číslo humanitárního účtu: 3244297369/0800

PRŮBĚŽNÁ veřejná sbírka na pomoc občanům a subjektům z MAS Pošembeří a z MAS Podlipanska!

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Kalendář

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

givt.cz

Vaše nákupy mohou pomoci k podpoře naší organizace. Jak na to? VÍCE ZDE

 

 

INFOABSOLVENT

Integrovaný informační systém o uplatnění absolventů škol (ISA+)

INFOABSOLVENT

Počítáme s vodou

Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

logo

 

 

Evaluace Strategie Regionu Pošembeří o.p.s.

V první polovině roku 2019 byla provedena Evaluace Strategie Regionu Pošembeří o.p.s. (SCLLD) – Náš Region II za období do 31.12.2018. Evaluací vznikla tato Evaluační zpráva Regionu Pošembeří.

 

Postup schvalování strategie Regionu Pošembeří o.p.s. (SCLLD) – Náš Region II

 • Podáno v 1. kole výzvy dne 22. 12. 2015
 • Ukončeno hodnocení ze strany Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) dne 23. 5. 2016
 • Opětovné podání  v 2. kole výzvy dne 30. 6. 2016
 • Strategie splnila podmínky hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti dne 17. 10. 2016
 • Připomínky 1. věcného hodnocení  MAS obdržela  dne 2. 3. 2017
 • MAS vrátila doplněnou Strategii k hodnocení MMR dne 30. 3. 2017
 • Strategie splnila podmínky hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti po doplnění 1. věcného hodnocení dne 2. 5. 2017
 • Připomínky 2. věcného hodnocení MAS obdržela dne 14.6.2017
 • MAS vrátila doplněnou Strategii k hodnocení MMR dne 30.7.2017
 • Strategie splnila podmínky hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti po doplnění 2. věcného hodnocení dne 4. 8. 2017
 • Dne 17.8.2017 jsme obdrželi depeši: „ Žádost o podporu strategie č. CLLD_16_02_022 - "Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Region Pošembeří" splnila podmínky věcného hodnocení příslušných řídicích orgánů.“ Strategie byla schválena.
 • Nyní čekáme na akceptační dopis
 • 28.8.2017 MAS obdržela poslední akceptační dopis o schválení SCLLD, můžeme připravovat výzvy

 

Dodatky ke Strategii komunitně vedeného místního rozvoje MAS Region Pošembeří:

 • Dodatek č. 1 - přidání nového Programového rámce OPŽP
 • Dodatek č. 2 - změny v programovém rámci PRV na základě provedené mid-term evaluace Strategie CLLD
 • Dodatek č. 3 - změny ve Strategii CLLD na základě zavedení nové Fiche 14 - Základní služby a obnova vesnic

 

Schválená Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Region Pošembeří na období 2014 - 2020, ze dne 17.8.2017

 

Upravená verze na základě připomínek hodnotitelů ze dne 30.6.2016

 

Finální verze dokumentu ze dne 21.12.2015 

 


 

Pracovní verze Strategie komunitně vedeného rozvoje k připomínkám

Cílem strategie je zlepšení kvality života obyvatel a jejich spokojenosti v regionu. Strategie je také  prostředkem pro získání finančních prostředků z operačních fondů EU.

Strategie MAS Region Pošembeří se zaměřuje na čtyři klíčové oblasti:

1) Infrastruktura, doprava, bydlení, výstavba, vzhled obcí

2) Občanská společnost, vybavenost, veřejné služby, volný čas

3)Životní prostředí, příroda a krajina

4) Místní ekonomika a cestovní ruch

Důraz je kladen na řešení aktuálních problémů související s urbanizací území, tedy na řešení nedostatečné infrastruktury, nízké kapacity škol a předškolních zařízení a nedostačující občanské vybavenosti. Strategie též vnímá jako důležitou potřebu rozvoje občanské společnosti a otázku sounáležitosti obyvatel s místem bydliště. Dále jsou ve strategii navržena opatření podporující zdravé životní prostředí a prostupnost krajiny. Poslední klíčová oblast se zaměřuje na snížení nezaměstnanosti a na podporu místního podnikání.

Připomínkové řízení je veřejné, ke strategii se můžou vyjádřit všichni občané, kteří se zajímají, jak se bude rozvíjet území, kde žijí.

 

Vaše připomínky, podněty či doplňky zasílejte na emailovou adresu: tumova@posemberi.cz do 19.září 2014. 

Předem děkujeme všem za zaslané připomínky.

 

Odkaz na příslušný dokument: Strategie pro Region Pošembeří na období 2014-2020