Menu
Pošembeří

Strategie 2014 - 2020

logo

Evaluace Strategie Regionu Pošembeří o.p.s.

V první polovině roku 2019 byla provedena Evaluace Strategie Regionu Pošembeří o.p.s. (SCLLD) – Náš Region II za období do 31.12.2018. Evaluací vznikla tato Evaluační zpráva Regionu Pošembeří. (2.15 MB)

Postup schvalování strategie Regionu Pošembeří o.p.s. (SCLLD) – Náš Region II

 • Podáno v 1. kole výzvy dne 22. 12. 2015
 • Ukončeno hodnocení ze strany Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) dne 23. 5. 2016
 • Opětovné podání  v 2. kole výzvy dne 30. 6. 2016
 • Strategie splnila podmínky hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti dne 17. 10. 2016
 • Připomínky 1. věcného hodnocení  MAS obdržela  dne 2. 3. 2017
 • MAS vrátila doplněnou Strategii k hodnocení MMR dne 30. 3. 2017
 • Strategie splnila podmínky hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti po doplnění 1. věcného hodnocení dne 2. 5. 2017
 • Připomínky 2. věcného hodnocení MAS obdržela dne 14.6.2017
 • MAS vrátila doplněnou Strategii k hodnocení MMR dne 30.7.2017
 • Strategie splnila podmínky hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti po doplnění 2. věcného hodnocení dne 4. 8. 2017
 • Dne 17.8.2017 jsme obdrželi depeši: „ Žádost o podporu strategie č. CLLD_16_02_022 - "Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Region Pošembeří" splnila podmínky věcného hodnocení příslušných řídicích orgánů.“ Strategie byla schválena.
 • Nyní čekáme na akceptační dopis
 • 28.8.2017 MAS obdržela poslední akceptační dopis o schválení SCLLD, můžeme připravovat výzvy

Dodatky ke Strategii komunitně vedeného místního rozvoje MAS Region Pošembeří:

 • Dodatek č. 1 - přidání nového Programového rámce OPŽP
 • Dodatek č. 2 - změny v programovém rámci PRV na základě provedené mid-term evaluace Strategie CLLD
 • Dodatek č. 3 - změny ve Strategii CLLD na základě zavedení nové Fiche 14 - Základní služby a obnova vesnic

Schválená Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Region Pošembeří na období 2014 - 2020, ze dne 17.8.2017

Upravená verze na základě připomínek hodnotitelů ze dne 30.6.2016

Finální verze dokumentu ze dne 21.12.2015 


Pracovní verze Strategie komunitně vedeného rozvoje k připomínkám

Cílem strategie je zlepšení kvality života obyvatel a jejich spokojenosti v regionu. Strategie je také  prostředkem pro získání finančních prostředků z operačních fondů EU.

Strategie MAS Region Pošembeří se zaměřuje na čtyři klíčové oblasti:

 1. Infrastruktura, doprava, bydlení, výstavba, vzhled obcí
 2. Občanská společnost, vybavenost, veřejné služby, volný čas
 3. Životní prostředí, příroda a krajina
 4. Místní ekonomika a cestovní ruch

Důraz je kladen na řešení aktuálních problémů související s urbanizací území, tedy na řešení nedostatečné infrastruktury, nízké kapacity škol a předškolních zařízení a nedostačující občanské vybavenosti. Strategie též vnímá jako důležitou potřebu rozvoje občanské společnosti a otázku sounáležitosti obyvatel s místem bydliště. Dále jsou ve strategii navržena opatření podporující zdravé životní prostředí a prostupnost krajiny. Poslední klíčová oblast se zaměřuje na snížení nezaměstnanosti a na podporu místního podnikání.

Připomínkové řízení je veřejné, ke strategii se můžou vyjádřit všichni občané, kteří se zajímají, jak se bude rozvíjet území, kde žijí.

Vaše připomínky, podněty či doplňky zasílejte na emailovou adresu: tumova@posemberi.cz do 19.září 2014. 

Předem děkujeme všem za zaslané připomínky.

Odkaz na příslušný dokument: Strategie pro Region Pošembeří na období 2014-2020 (9.58 MB)

Pravé menu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13
2
14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Podpořte region

Číslo humanitárního účtu: 3244297369/0800

PRŮBĚŽNÁ veřejná sbírka na pomoc občanům a subjektům z MAS Pošembeří a z MAS Podlipanska!

Překlad (translations)

Počítáme s vodou

nahoru

Nová zelená úsporám Light

Pomáháme seniorům  a nízkopříjmovým skupinám se získáním dotace v programu www.novazelenausporam.cz

Více zde: informace a kontakty

Nová zelená úsporám

Mobiliář

Stany, pivní sety, dvoupípa, elektrocentrála, aj.

Více zde: informace a kontakty

Pivní sety

INFOABSOLVENT

Integrovaný informační systém o uplatnění absolventů škol (ISA+)

INFOABSOLVENT

Naše aktivity a projekty

Naši partneři a spolupracující organizace

Pošembeří