Menu
Pošembeří

Standardizace MAS 2014 - 2020

osvědceni

Dne 4.12.2015 jsme získali 
OSVEDCENÍ O SPLNENÍ STANDARDU MAS

 

 

 


 1. Mapa území regionu Pošembeří (.jpg)
 2. Adresa kanceláře a sídla organizace
 3. Konzultační hodiny
 4. Tým kanceláře
 5. Organizační struktura
 6. Zakládací smlouva o.p.s. (poslední aktualizace 27.1.2015)
 7. Statut o.p.s. Region Pošembeří (poslední aktualizace 3.9.2015)
 8. Základní podmínky pro přistoupení nových partnerů do MAS
 9. Přihláška MAS Region Pošembeří
 10. Seznam partnerů a jejich zařazení do zájmových skupin ke dni 27.1.2015
 11. Programový výbor MAS Region Pošembeří o.p.s. (7 členů) ke dni 27.1.2015
 12. Monitorovací a kontrolní výbor MAS Region Pošembeří o.p.s. (7 členů) ke dni 27.1.2015
 13. Výběrová komise MAS Region Pošembeří o.p.s. (8 členů) ke dni 27.1.2015
 14. Výroční zpráva a zpráva o činnosti Region Pošembeří o.p.s. 2013
 15. Navrženi vedouciho pracovnika pro SCLLD - zápis ze schůzky Programového výboru ze dne 2.10.2014
 16. Zápis z Pléna MAS ze dne 19.11.2015 – znovu  zvolení VýKo (přílohy zde)

Místní akční skupina (MAS)

mapa
MAS je tvořena partnery MAS, kteří zastupují veřejné a soukromé místní socioekonomické zájmy. Na rozhodovací úrovni ani veřejný sektor ani žádná z jednotlivých zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv.


Standardy MAS = požadavky, které musí MAS splňovat pro to, aby obdržela Osvědčení o splnění standardů MAS a mohla žádat o podporu implementace své SCLLD.


Na úspěšnosti žádosti Osvědčení o splnění standardů MAS se podílejí také orgány MAS Regionu Pošembeří. Žádáme všechny stávající i budoucí členy o spolupráci.

Materiál je rozdělen do pěti tematických okruhů – územní působnost, místní akční skupina, orgány MAS, kancelář MAS a institucionalizace MAS.

Definuje standardy a popisuje proces je-jich ověření pro programové období 2014-2020. Poskytuje základní informace o procesu, vymezuje jeho postup a stanovuje lhůty či stěžejní termíny pro jednotlivé úkony. Vymezuje subjekty zodpovědné za nastavení standardů, vyhlašování jednotlivých výzev, postup standardizace MAS a příjem požadovaných dokumentů, přičemž vyjmenovává a blíže specifikuje potřebné doklady vyžadované v jednotlivých fázích procesu. Dále uvádí hlavní kontaktní místa pro poskytování bližších informací.

Standardy jsou nastavovány na základě zkušeností z programovacího období 2007-2013 a v souladu s podmínkami stanovenými v příslušných nařízeních. Zejména je kladen důraz na to, aby MAS byla otevřeným místním partnerstvím a aby všechny činnosti MAS vykonávané vůči platební agentuře, řídícím orgánům, žadatelům i široké veřejnosti v území byly maximálně transparentní a nediskriminační.

MAS budou muset splnit požadované standardy, díky kterým prokážou, že jsou schopny se podílet na implementaci programů financovaných z evropských strukturálních a investičních fondů. Za nastavení těchto standardů je dle Dohody o partnerství zodpovědné Ministerstvo zemědělství. MAS, které úspěšně projdou procesem standardizace, budou moci předkládat své SCLLD Ministerstvu pro místní rozvoj ke schválení.

Příjem žádostí o standardizaci bude probíhat od 24. 11. 2014 do 22. 5. 2015.

Pravé menu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13
2
14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Podpořte region

Číslo humanitárního účtu: 3244297369/0800

PRŮBĚŽNÁ veřejná sbírka na pomoc občanům a subjektům z MAS Pošembeří a z MAS Podlipanska!

Překlad (translations)

Počítáme s vodou

nahoru

Nová zelená úsporám Light

Pomáháme seniorům  a nízkopříjmovým skupinám se získáním dotace v programu www.novazelenausporam.cz

Více zde: informace a kontakty

Nová zelená úsporám

Mobiliář

Stany, pivní sety, dvoupípa, elektrocentrála, aj.

Více zde: informace a kontakty

Pivní sety

INFOABSOLVENT

Integrovaný informační systém o uplatnění absolventů škol (ISA+)

INFOABSOLVENT

Naše aktivity a projekty

Naši partneři a spolupracující organizace

Pošembeří