Menu
Pošembeří

Tématické oblasti, které v roce 2010 podpoří Středočeský kraj

Pravidla pro čerpání finančních prostředků z dotačních titulů Středočeského kraje v roce 2010 včetně jejich tématických zadání.

Přinášíme přehled oblastí, které hodlá Středočeský kraj v roce 2010 podpořit:

Středočeský Fond cestovního ruchu a podpory podnikání:                                  Tématická zadání    Pravidla

Středočeský Fond rozvoje obcí:                                                                   Tématická zadání     Pravidla

Středočeský Fond sportu, volného času a primární prevence:                            Tématická zadání    Pravidla

Středočeský fond podpory dobrovolných hasičů a složek IZS:                           Tématická zadání    Pravidla

Středočeský humanitární fond:                                                                        Tématická zadání     Pravidla

Fond hejtmana a zmírnění následků živelných katastrof:                                   Tématická zadání     Pravidla

Středočeský fond kultury a obnovy památek:                                                Tématická zadání     Pravidla

Středočeský fond životního prostředí a zemědělství:                                        Tématická zadání     Pravidla

Datum vložení: 27. 10. 2009 0:00
Datum poslední aktualizace: 27. 10. 2009 0:00

Projekty

Podpořte region

Číslo humanitárního účtu: 3244297369/0800

PRŮBĚŽNÁ veřejná sbírka na pomoc občanům a subjektům z MAS Pošembeří a z MAS Podlipanska!

Překlad (translations)

Počítáme s vodou

nahoru

Nová zelená úsporám Light

Pomáháme seniorům  a nízkopříjmovým skupinám se získáním dotace v programu www.novazelenausporam.cz

Více zde: informace a kontakty

Nová zelená úsporám

Mobiliář

Stany, pivní sety, dvoupípa, elektrocentrála, aj.

Více zde: informace a kontakty

Pivní sety

INFOABSOLVENT

Integrovaný informační systém o uplatnění absolventů škol (ISA+)

INFOABSOLVENT

Naše aktivity a projekty

Naši partneři a spolupracující organizace

Pošembeří