Menu
Pošembeří

Dotační servis

Podpora bezpečných cest do škol

Datum: 14. 1. 2011

Nadace Partnerství vyhlašuje grantový program Na zelenou zaměřený na podporu bezpečných cest do škol. Školy mohou žádat do 4. března 2011.

Opět lze žádat na výsadbu stromů

Datum: 13. 1. 2011

Nadace Partnerství i letos podpoří výsadbu stromů. Uzávěrka jarní výzvy 20. ledna 2011!!!

Podpora obnovy a rozvoje venkova na rok 2011

Datum: 4. 1. 2011

Podpora pro obce do 3 tis. obyvatel.

Oranžové hřiště

Datum: 22. 11. 2010

Nadace ČEZ podporuje výstavbu dětských a sportovních hřišť.

Výzva hejtmana Středočeského kraje

Datum: 16. 11. 2010

Příjem žádostí do 15. ledna 2011.

E-learning pro veřejnou správu

Datum: 15. 11. 2010

Na internetových stránkách ministerstva vnitra běží e-learningové kurzy v rámci Operačního programu Lidské
zdroje a zaměstnanost, které srozumitelným způsobem informují žadatele z řad veřejné
správy o procesu přípravy žádosti a řízení projektů.

Vzdělávání pro územní veřejnou správu

Datum: 12. 11. 2010

Výzva Odboru strukturálních fondů ministerstva vnitra PRO OBCE.

Zdravé stromy pro zítřek

Datum: 13. 9. 2010

Grant na bezplatné ošetření jednoho vzrostlého stromu. Uzávěrka 11.11.2010.

Podpora ministerstva životního prostředí na rok 2011

Datum: 6. 9. 2010

Výběrové řízení ministerstva životního prostředí na podporu projektů NNO organizací pro rok 2011. Uzávěrka 30. září 2010.

Semináře - Aktuality Regionálního operačního programu

Datum: 31. 8. 2010

Semináře o novinkách v ROP proběhnou ve 4 městech Středočeského kraje v září a říjnu.

Seminář - Projektové řízení pro začátečníky

Datum: 18. 8. 2010

Seminář pomůže získat informace a dovednosti pro sestavování a
přípravu projektů.

Seminář - Jak na projekty z ESF2

Datum: 18. 8. 2010

Seminář pomůže získat informace a dovednosti pro sestavování a přípravu
projektu z prostředků EU - ESF v systému BENEFIT 7.

Seminář - Tvorba vzdělávacího projektu

Datum: 18. 8. 2010

Seminář je zaměřen na problematiku metodického postupu při tvorbě
vzdělávacího projektu.

Plán výzev Operačního programu Životní prostředí

Datum: 16. 8. 2010

Byl zveřejněn aktualizovaný plán výzev Operačního programu Životní prostředí

Bezplatný e-learning pro Operační program Životní prostředí

Datum: 13. 8. 2010

Státní fond životního prostředí ČR otevírá bezplatný e-learningové vzdělávání pro budoucí projektové manažery Operačního programu Životní prostředí. Přihlášky do 31.8.2010.

Granty na obnovu krajiny a péči o životní prostředí

Datum: 4. 8. 2010

Velké komunitní granty Nadace VIA mají uzávěrku 30. září 2010. Získat lze 300 tis. Kč.

Do konce srpna lze žádat o podporu na výsadbu stromů

Do konce srpna lze žádat o podporu na výsadbu stromů

Datum: 13. 7. 2010

Až do 27.8.2010 přijímá Nadace Partnerství žádosti do programu Strom života.

Enviromentální projekty mají šanci až do října

Enviromentální projekty mají šanci až do října

Datum: 13. 7. 2010

Žádosti do Základního grantového programu Nadace Partnerství lze podávat do 1. října 2010.

Konzultace k Zelené úsporám po dohodě

Datum: 9. 7. 2010

V době prázdnin je třeba konzultaci k Zelené úsporám předem domluvit.

Semináře k Zelené úsporám

Datum: 4. 6. 2010

V Č. Brodě a v Úvalech se dozvíte, jak dosáhnout na dotace Zelená úsporám. Vhodné i pro obce!

Poradíme se Zelenou úsporám

Datum: 17. 5. 2010

MAS Region Pošembeří je poradenským místem pro program Zelená úsporám.

ČSOB a Poštovní spořitelna poskytne menší komunitní granty

Datum: 9. 3. 2010

Granty jsou určeny na péči o životní prostředí, obnovu kulturních památek, podporu spolkového života a místní amatérské kultury. Uzávěrka 19.3.2010!

MMR letos podpoří obnovu venkova, úpravy voj. prostorů a bezbariérové obce

Datum: 6. 1. 2010

Programy regionálního rozvoje a podpory bydlení Ministerstva pro místní rozvoj ČR v roce 2010 podpoří 3 oblasti. Příjem žádostí do 1.2.2010.

Praktický workshop k dotacím ze Středočeského kraje

Datum: 18. 11. 2009

Úvod do problematiky Fondů Středočeského kraje a možností čerpání finančních prostředků v roce 2010.

Výzva hejtmana Středočeského kraje pro rok 2010

Datum: 3. 11. 2009

Výzva k podávání žádostí o dotace z fondů Středočeského kraje pro rok 2010. Žádosti se přijímají do konce roku 2009.

Tématické oblasti, které v roce 2010 podpoří Středočeský kraj

Datum: 27. 10. 2009

Pravidla pro čerpání finančních prostředků z dotačních titulů Středočeského kraje v roce 2010 včetně jejich tématických zadání.

Výzva v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Datum: 30. 9. 2009

První kolo Výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

MMR připravilo akční plán na využití fondů EU ke snížení dopadů krize

Datum: 28. 9. 2009

Národní orgán pro koordinaci (NOK) působící v rámci MMR vypracoval novou studii o dopadech finanční krize na využití fondů Evropské unie v České republice. Studie obsahuje návrhy, jak využít strukturální fondy a Fond soudržnosti ke zmírnění průběhu ekonomické recese a k redukci jejích následků.

Projekty

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9
1
10 11 12 13
1
14
15 16 17 18
1
19 20
2
21
22 23 24 25 26 27
1
28
29 30 1 2 3 4 5

Podpořte region

Číslo humanitárního účtu: 3244297369/0800

PRŮBĚŽNÁ veřejná sbírka na pomoc občanům a subjektům z MAS Pošembeří a z MAS Podlipanska!

Překlad (translations)

Počítáme s vodou

nahoru

Nová zelená úsporám Light

Pomáháme seniorům  a nízkopříjmovým skupinám se získáním dotace v programu www.novazelenausporam.cz

Více zde: informace a kontakty

Nová zelená úsporám

Mobiliář

Stany, pivní sety, dvoupípa, elektrocentrála, aj.

Více zde: informace a kontakty

Pivní sety

INFOABSOLVENT

Integrovaný informační systém o uplatnění absolventů škol (ISA+)

INFOABSOLVENT

Naše aktivity a projekty

Naši partneři a spolupracující organizace

Pošembeří