Nová zelená úsporám Light

MAS Region Pošembeří dopomáhá seniorům a nízkopříjmovým skupinám se získáním dotace v programu www.novazelenausporam.cz

VÍCE NALEZNETE ZDE (informace a kontakty)

Nová zelená úsporám

Facebook

 

Mobiliář

V případě zájmu o zapůjčení kontaktujte:

Hanu Vrbovcovou, email: vrbovcova@posemberi.cz nebo tel: 775 798 959

Mgr. Miloslava Olivu, email: oliva@posemberi nebo tel: 721 210 662

Více ZDE

Do odvolání jsou zápůjčky zdarma.

Pivní sety

GEOCACHING

GEOCACHING®
Pojďte na lov, více zde
Keška

Podpořte region

Číslo humanitárního účtu: 3244297369/0800

PRŮBĚŽNÁ veřejná sbírka na pomoc občanům a subjektům z MAS Pošembeří a z MAS Podlipanska!

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Kalendář

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

givt.cz

Vaše nákupy mohou pomoci k podpoře naší organizace. Jak na to? VÍCE ZDE

 

 

INFOABSOLVENT

Integrovaný informační systém o uplatnění absolventů škol (ISA+)

INFOABSOLVENT

Počítáme s vodou

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Místní akční skupina (MAS) Region Pošembeří vyhlašuje v pondělí 24. srpna 2009 první kolo příjmu žádostí pro čerpání prostředků alokovaných na realizaci
Strategického plánu (SPL) Náš Region v rámci Programu rozvoje venkova.


Termín příjmu žádostí:
od středy 16. září do pátku 18. září 2009, v době od 8 do 16 hodin. V pátek 18. září pouze od 8 do 14 hodin


Misto podání žádostí:
na adrese kanceláře MAS Region Pošembeří, Náměstí Arnošta z Pardubic 1, Český Brod


Způsob podání:
projekt a žádost o dotaci (předepsaný formulář v pdf) bude předložen osobně statutárním zástupcem nebo pověřenou osobou, která předloží úředně ověřenou plnou moc, a to v jednom paré včetně povinných a nepovinných příloh a 1x na CD s žádostí a projektem


Kontakt:
kancelář MAS Region Pošembeří, tel.: 321 612 215 – 216 

Mgr. Miloslav Oliva, ředitel, e-mail: leader@posemberi.cz
Bc. Michaela Vítková, manager, tel: 724 256 253, e-mail: info@posemberi.cz

 


DOPORUČENÍ:

1) pro stahování a čtení níže uvedených příloh ve formátu pdf je nutné mít na počítači minimální verzi Adobe Reader 8.0. Pro stažení nejnovější verze klikněte (například) sem

2) před tím, než začnete vyplňovat Elektronickou žádost, si pozorně prosím pročtěte Instruktážní list pro vyplňování


3) doporučujeme před samotným vyplňováním příslušnou Elektronickou žádost uložit do paměti Vašeho počítače 

V rámci 1. výzvy budou přijímány žádosti o dotaci pro následující fiche (fiše):

fiche č. 1 NÁŠ DOMOV - Atraktivní obce pro bydlení, podnikání a relaxaci

oprávněný žadatel: obce, svazky obcí, NNO, zájmová sdružení právnických osob (jsou-li jejich členy obce, svazky obcí), církve a jejich organizace

- podrobné podmínky k fichi č. 1                - Elektronická žádost pro fichi č. 1

- předepsaná osnova k fichi č. 1 (pdf)         - předepsaná osnova k fichi č. 1 (Word)


 fiche č. 2 NÁŠ DOMOV - Dobré místo pro současný i budoucí život 

oprávněný žadatel: obce, svazky obcí, NNO, zájmová sdružení právnických osob (jsou-li jejich členy obce, svazky obcí), církve a jejich organizace

- podrobné podmínky k fichi č. 2                   - Elektronická žádost pro fichi č. 2

- předepsaná osnova k fichi č. 2 (pdf)            - předepsaná osnova k fichi č. 2 (Word)


 

fiche č. 5 BOHATSTVÍ VENKOVA - Zemědělci (zemědělství) důležitá součást našeho regionu

oprávněný žadatel: zemědělský podnikatel, podnikatelský subjekt, který
je z převážné většiny vlastněn zemědělskými prvovýrobci

- podrobné podmínky k fichi č. 5         - podopatření k fichi č. 5  

                    

- předepsaná osnova k fichi č. 5 (Word, kompletní, doplněná o body z vedlejšího opatření)

- Elektronická žádost pro fichi č. 5

                                                                     


 

fiche č. 7 NÁŠ DOMOV - Vzdělávání napříč generacemi i regionem

Oprávněný žadatel: obce, svazky obcí, NNO s právní subjektivitou

- podrobné podmínky k fichi č. 7                    - Elektronická žádost pro fichi č. 7

- předepsaná osnova k fichi č. 7 (PDF)           - předepsaná osnova k fichi č. 7 (Word)


 

  • Školení pro žadatele bude 1. září 2009 od 10 hodin v Českém Brodě, od 2. září 2009 budou probíhat osobní konzultace
  • Předkládané projekty musí být realizovány na uzemí MAS Region Pošembeří  (mapa území)
  • V jednom kole příjmu žádostí může žadatel podat v rámci jedné Fiche pouze jednu Žádost o dotaci
  • Projekt realizovaný v rámci Fiche musí čerpat více než polovinu všech způsobilých výdajů z hlavního opatření/podopatření
  • Způsobilé výdaje mohou být realizovány po zaregistrování projektu na RO SZIF (říjen 2009)
  • Žadatel je povinen předložit Žádost o proplacení způsobilých výdajů nejprve MAS (v termínu nejpozději do 23 měsíců od podpisu dohody) a po kontrole RO SZIF (v termínu stanoveném dohodou, nejpozději však do 24 měsíců od podpisu Dohody)
  • Další informace týkající se osy IV. 1.2. Leader Programu rozvoje venkova najdete na stránkách www.mze.czwww.szif.cz

 


 

Dále ke stažení:

Text první výzvy - podzim 2009

 

Samostatná příloha č. 9 - Přehled podmínek pro fiche + obsahuje předepsané osnovy projektů (dle opatření)

 

Partnerské smlouvy - Vzor I         Vzor II

 

Prezentace z informačních schůzek, které proběhly v červnu 2009:

1. část - Leader a fiche

2. část - žádost a její náležitosti