Facebook

 

givt.cz

Vaše nákupy mohou pomoci k podpoře naší organizace. Jak na to? VÍCE ZDE

 

 

GEOCACHING

GEOCACHING®
Pojďte na lov, více zde

Podpora udržitelnosti a rozvoje venkova

logo

INZERCE ZDARMA!

Domovská stránka

Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

PRV

Harmonogram plánovaných výzev 2 pol. roku 2018 a rok 2019

 

Program rozvoje venkova – PRV

Odkaz na kompletní Pravidla pro žadatele se připravuje

MÍRA PODPORY - DOTACE:

 • 25 - 100 % dle velikosti podniku

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE:

 • min. 50 ti. Kč // max. 5 mil. Kč

PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI (ŽoD):

 • přes Portál Farmáře (PD)
 • elektronická i papírová podoba
 • elektronický podpis

 

FICHE (opatření):

 • F 07 - PODPORA MÍSTNÍHO ZEMĚDĚLSTVÍ

Alokace:  10 087 200 Kč - Míra podpory: 50%,mladý zemědělec +10%

 

 • F 08 - ZPRACOVÁNÍ ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKCE  A  JEJÍ UVÁDĚNÍ NA TRH     

Alokace:      840 600 Kč - Míra podpory: 35% SP, 45% MaMP, 50% příl.“I“EU

 

 • F 09 - ROZVOJ AGROTURISTIKY A INVESTICE DO ROZVOJE                             NEZEMĚDĚLSKÝCH ČINNOSTÍ

Alokace: 4 203 000 Kč - Míra podpory: 25% VP, 35% SP, 45% MaMP

 

 • F 10 - NEPRODUKTIVNÍ INVESTICE V LESÍCH

Alokace: 1 681 200 Kč - Míra podpory: 100%

==================================================================

 • F 11 - SPOLUPRÁCE MAS

Alokace:    805 000 Kč - Míra podpory: 90%

 

PŘÍJEMCE DOTACE:

Zemědělský podnikatel tzn. fyzická nebo právnická osoba, která podniká v zemědělské výrobě v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů. 

 

PODPOROVANÉ AKTIVITY:

 • investice do zemědělských staveb a technologií pro živočišnou výrobu
 • investice do zemědělských staveb a technologií pro rostlinnou výrobu a školkařskou produkci
 • investice do pořízení  mobilních strojů pro zemědělskou výrobu.
 • investice do pořízení peletovacích zařízení pro vlastní spotřebu v zemědělském podniku; v rámci této Fiche nelze podpořit investice pro živočišnou výrobu týkající se včel a rybolovu
 • investice pro rostlinnou výrobu se nesmí týkat obnovy nosných konstrukcí vinic, oplocení vinic a oplocení sadů
 • podpora nemůže být poskytnuta na pořízení kotlů na biomasu

 

Programový rámec PRV