Facebook

 

givt.cz

Vaše nákupy mohou pomoci k podpoře naší organizace. Jak na to? VÍCE ZDE

 

 

GEOCACHING

GEOCACHING®
Pojďte na lov, více zde

Počítáme s vodou

Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

6. Výzva MAS Region Pošembeří - OPZ: Sladění rodinného a pracovního života II.

MAS Region Pošembeří vyhlásí dne 11.10.2019 výzvu OPZ - Sladění rodinného a pracovního života II. - na podporu prorodiných opatření prostřednictvím služeb péče o děti v době mimo školní vyučování a o prázdninách.

Informace o výzvě:

Datum vyhlášení výzvy: 11.10.2019
Zahájení příjmu žádostí o podporu:                             11.10.2019
Ukončení příjmu žádostí výzvy:

29.11.2019 ve 12:00 hod.

Celková alokace: 3 206 207,50
Minimální výdaje: 400 000 Kč
Maximální výdaje: 1 070 000 Kč
Maximální délka realizace projektu: 36 měsíců
Ukončení realizace projektu:  31.12.2022

Ukončení hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí

6.12.2019

Jednání Výběrové komise MAS

5.2.2020
Jednání Programového výboru MAS  

Předání k závěrečnému ověření na ŘO

 

 

Podporované aktivity:

 1. Zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování (ranní či odpolední pobyt)
 2. Doprovody na kroužky a zájmové aktivity
 3. Příměstské tábory
 4. Společná doprava dětí do/ze školy, dětské skupiny a/nebo příměstského tábora
 5. Dětské skupiny
 6. Vzdělávání pečujících osob

 

Pro tuto výzvu MAS jsou oprávněnými žadateli:

 • Obce;
 • Dobrovolné svazky obcí;
 • Organizace zřizované obcemi;
 • Nestátní neziskové organizace;
 • Obchodní korporace;
 • OSVČ;
 • Poradenské a vzdělávací instituce;
 • Školy a školská zařízení.

 

Výzva MAS Region Pošembeří – OPZ – Sladění rodinného a pracovního života II.

Příloha č. 1 - Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů

Příloha č. 2 - Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 3 - Jednací řád Programového výboru MAS Region Pošembeří

Příloha č. 4 - Jednací řád Výběrové komise MAS Region Pošembeří

Příloha č. 5 - Jednací řád Monitorovacího a kontrolního výboru MAS Region Pošembeří

Příloha č. 6 – Statut Region Pošembeří o.p.s

 

Další dokumenty:

Etický kodex osoby podílející se na hodnocení či výběru žádosti o podporu OPZ předložených na základě výzvy MAS Region Pošembeří

Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce (verze 9)

Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady (verze 9)

Obvyklé ceny a mzdy/platy

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Seznam přijatých žádostí o dotaci

Pozvánka na seminář pro žadatele

Prezentace ze semináře pro žadatele

Fotografie ze semináře pro žadatele

Prezentace - Postup a způsob podání projektové žádosti