Facebook

 

givt.cz

Vaše nákupy mohou pomoci k podpoře naší organizace. Jak na to? VÍCE ZDE

 

 

GEOCACHING

GEOCACHING®
Pojďte na lov, více zde

Podpora udržitelnosti a rozvoje venkova

logo

INZERCE ZDARMA!

Domovská stránka

Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

2. Výzva MAS Region Pošembeří - OPZ: Podpora sociálního začleňování 

MAS Region Pošembeří vyhlašuje dne 26.3. 2018 2.výzvu OPZ na podporu sociálního začleňování. 

Informace o výzvě:

Plánované vyhlášení výzvy:                                        26. 3. 2018

Ukončení příjmu žádostí výzvy:                                  31. 5. 2018

Celková alokace:                                                         5 770 000 Kč

Minimální výdaje:            400 000 Kč,                         maximální výdaje 3 000 000 Kč

Maximální délka realizace projektu:                           36 měsíců

Ukončení realizace projektu:                                      30. 6. 2022

 

Podporované činnosti:

 • Další programy a činnosti v oblasti sociálního začleňování - programy a činnosti nad rámec základních činností sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách - nelze podporovat programy, které mají charakter sociální služby, avšak nejsou jako sociální služba registrovány.
 • Vybrané aktivity na podporu zaměstnanosti – prostupné zaměstnávání – aktivizační opatření (pracovní poradenství, příprava k práci), činnosti vedoucí k motivaci a aktivizaci cílových skupin za účelem snazšího uplatnění na trhu práce

Příjemci podpory: 

 • Obce;
 • Dobrovolné svazky obcí;
 • Organizace zřizované obcemi a kraji
 • Příspěvkové organizace;
 • Nestátní neziskové organizace;
 • Obchodní korporace;
 • OSVČ;
 • Poradenské a vzdělávací instituce;
 • Školy a školská zařízení;

 

Výzva MAS Region Pošembeří - OPZ: Sociální začleňování

Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů

Popis podporovaných aktivit

 

Další dokumenty:

Etický kodex osoby podílející se na hodnocení či výběru žádosti o podporu OPZ předložených na základě výzvy MAS Region Pošembeří

Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce

Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady

Obvyklé ceny a mzdy/platy

 

Věcné hodnocení:

Zápis z jednání Výběrové komise MAS ze dne 9.8.2018

Prezenční listina z jednání Výběrové komise MAS ze dne 9.8.2018

Hodnotící posudek – projekt Poradenství-motivace-terapie jako prostředek k sociálnímu začlenění (žadatel Terapeutické centrum Modré dveře, z.ú.)

Hodnotící posudek - projekt Pošembeří myslí i na Vás (žadatel RUBIKON Centrum, z.ú.)

Hodnotící posudek - projekt Podpora rodin v regionu Pošembeří (žadatel LECCOS, z.s.)

Hodnotící posudek - projekt VOL Oddlužení (žadatel VOLONTÉ CZECH, o.p.s.)

 
Výběr projektů:

Zápis z jednání Programového výboru MAS ze dne 16.8.2018

Prezenční listina z jednání Programového výboru ze dne 16.8.2018

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pozvánka na seminář pro žadatele

Fotogalerie ze semináře pro žadatele

Prezentace ze školení pro žadatele - Podpora sociálního začleňování

Seznam přijatých Žádostí o dotaci