Facebook

 

givt.cz

Vaše nákupy mohou pomoci k podpoře naší organizace. Jak na to? VÍCE ZDE

 

 

GEOCACHING

GEOCACHING®
Pojďte na lov, více zde

Podpora udržitelnosti a rozvoje venkova

logo

INZERCE ZDARMA!

Domovská stránka

Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

1. Výzva MAS Region Pošembeří - OPZ: Sladění rodinného a pracovního života

MAS Region Pošembeří vyhlašuje dne 6.11. 2017 výzvu č. 211/03_16_047/CLLD_16_02_022 v rámci Operačního programu Zaměstnanost - Sladění rodinného a pracovního života. Tato výzva je zacílena na podporu prorodinných opatření prostřednictvím služeb péče o děti v době mimo školní vyučování a o prázdninách. Konkrétní informace o podmínkách výzvy jsou obsaženy v textu výzvy a jejích přílohách. K podávání žádostí o podporu bude uspořádán vzdělávací seminář.

 

Datum vyhlášení Výzvy:                        6. 11. 2017

Datum zahájení příjmu žádostí:            6. 11. 2017

Datum ukončení příjmu žádostí:           8. 1. 2017

Minimální výdaje:                                   400 000 Kč,      maximální výdaje 1 050 000 Kč

Maximální délka realizace projektu:     36 měsíců

Ukončení realizace projektu:                31. 12. 2021

 

Podporované činnosti:
 • Zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování
 • Doprovody na kroužky a zájmové aktivity
 • Příměstské tábory
 • Dětské skupiny
 • Společná doprava dětí do/ze školy, dětské skupiny anebo příměstského tábora
 • Vzdělání pečujících osob

 

Oprávnění žadatelé:
 • Obce;
 • Dobrovolné svazky obcí;
 • Organizace zřizované obcemi a kraji
 • Příspěvkové organizace;
 • Nestátní neziskové organizace;
 • Obchodní korporace;
 • OSVČ;
 • Poradenské a vzdělávací instituce;
 • Školy a školská zařízení;

 

Výzva MAS Region Pošembeří - OPZ: Sladění rodinného a pracovního života

Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů

Popis podporovaných aktivit

 

Další dokumenty: 

Etický kodex osoby podílející se na hodnocení či výběru žádosti o podporu OPZ předložených na základě výzvy MAS Region Pošembeří

Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce

Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady

 

Věcné hodnocení: 

Zápis z jednání Výběrové komise MAS ze dne 20.3.2018

Prezenční listina z jednání Výběrové komise MAS ze dne 20.3.2018

Hodnotící posudek - projekt Prázdniny v Dokolečku (žadatel DOKOLEČKA z.s.)

Hodnotící posudek - projekt KK - Klub Kutilka (žadatel SK Český Brod z.s.)

Hodnotící posudek - projekt LECCOS společně (žadatel LECCOS, z.s.)

Hodnotící posudek - projekt Kreativní příměstské tábory pro děti (žadatel M´am´aloca, o.p.s.)

 

Výběr projektů: 

Zápis z jednání Programového výboru MAS ze dne 18.4.2018

Prezenční listina z jednání Programového výboru ze dne 18.4.2018

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pozvánka na seminář pro příjemce

Prezentace ze semináře pro příjemce

Pozvánka na seminář pro žadatele

Fotogalerie ze semináře pro žadatele

Prezentace ze školení pro žadatele - Sladění rodinného a pracovního života

Obvyklé ceny zařízení a vybavení a Obvyklé mzdy/platy pro Operační program Zaměstnanost

Seznam přijatých Žádostí o dotaci

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

S dotazy k výzvě a podání žádosti se obracejte na Janu Tůmovou, tel.608 265 566, email: tumova@posemberi.cz