Menu
Pošembeří

Pozvánka na společné jednání Správní a Dozorčí rady

-

P o z v á n í

na 5. společné jednání Správní a Dozorčí rady o.p.s. Region Pošembeří

ve čtvrtek 19. 11. 2015 od cca 19:00 (po skončení jednání Pléna MAS) v Obřadní síni DPS v Úvalech, nám. Svobody

Navržený  p r o g r a m

1/ Organizace jednání – určení zapisovatelky, ověřovatelů a usnášení schopnost

2/ Kontrola usnesení z minulých jednání SR (23.6. a 2.9. 2015 per rollam)

3/ Info o stavu Standardizace MAS

4/ Informace o OP, které bude MAS administrovat a předběžných alokací MAS na období 2014 – 2023 vč. animace OP VVV a projektu OP VVV/MAP (Místní akční plán vzdělávání pro ORP Č. Brod a Brandýs n.L. – St. Boleslav)

5/ Informace o Výsledcích hospodaření o.p.s. k 31.10. 2015 a předběžný výhled hospodaření v r. 2016 – podklad bude zaslán do 12.11. 2015 včetně

6/ Různé – udržitelnost projektů Spolupráce, projekt EVVO; akce MAS za období červen – říjen 2015 a plánované akce do konce r. 20 15 a hlavní akce v r. 2016; př. jednání cca únor 2016 spojené se Zakladateli o.p.s. (končící mandáty a jmenování nových členů SR/DR); návrhy od členů SR a DR apod.

 7/ Souhrn usnesení z jednání - předpokládaný závěr cca ve 20:30 – 21:00 h

Základní občerstvení bude připraveno

Z pověření předsedy Správní rady o.p.s. srdečně zve a na Vaši účast se těší

Mgr. Miloslav Oliva

ředitel o.p.s. 

 


Pozvánka v pdf.

Datum vložení: 12. 11. 2015 0:00
Datum poslední aktualizace: 12. 11. 2015 0:00
Autor:
nahoru

Nová zelená úsporám Light

Pomáháme seniorům  a nízkopříjmovým skupinám se získáním dotace v programu www.novazelenausporam.cz

Více zde: informace a kontakty

Nová zelená úsporám

Mobiliář

Stany, pivní sety, dvoupípa, elektrocentrála, aj.

Více zde: informace a kontakty

Pivní sety

INFOABSOLVENT

Integrovaný informační systém o uplatnění absolventů škol (ISA+)

INFOABSOLVENT

Naše aktivity a projekty

Naši partneři a spolupracující organizace

Pošembeří