Menu
Pošembeří

VYHLÁŠENÍ VÝZVY OPZ MAS REGION POŠEMBEŘÍ – SLADĚNÍ RODINNÉHO A PRACOVNÍHO ŽIVOTA

-

Počátkem listopadu 2017 vyhlásí MAS Region Pošembeří první výzvu pod názvem Sladění rodinného a pracovního života. Žádost o podporu se bude podávat elektronicky prostřednictvím systému IS KP14+. Školení pro žadatele proběhne v první polovině listopadu, kde budou poskytnuty všechny potřebné informace.

 

Informace o výzvě:

 

Předpokládané vyhlášení výzvy:                             1. 11. 2017

Ukončení příjmu žádostí výzvy:                               8. 1. 2018

Celková alokace:                                                     2 100 000 Kč

Minimální výdaje:           400 000 Kč,                       maximální výdaje 1 050 000 Kč

Maximální délka realizace projektu:                        36 měsíců

Ukončení realizace projektu:                                   31. 10. 2021

 

 

Podporované činnosti:

 • Zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování
 • Doprovody na kroužky a zájmové aktivity
 • Příměstské tábory
 • Dětské skupiny
 • Společná doprava dětí do/ze školy, dětské skupiny anebo příměstského tábora
 • Vzdělání pečujících osob

 

Oprávnění žadatelé

 

 • Obce;
 • Dobrovolné svazky obcí;
 • Organizace zřizované obcemi a kraji
 • Příspěvkové organizace;
 • Nestátní neziskové organizace;
 • Obchodní korporace;
 • OSVČ;
 • Poradenské a vzdělávací instituce;
 • Školy a školská zařízení;

 

Konzultovat můžete s Mgr. Bc. Janou Tůmovou - Projektový manažer OPZ

Tel: 608 265 566, E-mail: tumova@posemberi.cz

 

Datum vložení: 25. 10. 2017 0:00
Datum poslední aktualizace: 25. 10. 2017 0:00
Autor: Bc. Gabriela Vraj

Dotace MAS

Podpořte region

Číslo humanitárního účtu: 3244297369/0800

PRŮBĚŽNÁ veřejná sbírka na pomoc občanům a subjektům z MAS Pošembeří a z MAS Podlipanska!

Překlad (translations)

Počítáme s vodou

nahoru

Nová zelená úsporám Light

Pomáháme seniorům  a nízkopříjmovým skupinám se získáním dotace v programu www.novazelenausporam.cz

Více zde: informace a kontakty

Nová zelená úsporám

Mobiliář

Stany, pivní sety, dvoupípa, elektrocentrála, aj.

Více zde: informace a kontakty

Pivní sety

INFOABSOLVENT

Integrovaný informační systém o uplatnění absolventů škol (ISA+)

INFOABSOLVENT

Naše aktivity a projekty

Naši partneři a spolupracující organizace

Pošembeří