Menu
Pošembeří

Zapojtte se do soutěže Adapterra Awards

Adapterra Awards je osvětová soutěž, která hledá a oceňuje nejlepší příklady adaptačních opatření na klimatickou změnu. Letos je možné vyhrát finanční i věcné ceny.

Soutěž hledá a oceňuje nejlepší příklady již realizovaných adaptačních opatření na změnu klimatu ve městě i v krajině. Díky nim spolu s vámi inspiruje širší okruh lidí, odborníků i veřejnosti k dalším realizacím.

Nominovat hotové realizace je možné do 31. března na https://www.adapterraawards.cz/nominace

Přihlásit projekt je možné do čtyř kategorií:

  • Volná krajina (revitalizace toků, obnova tradičního hospodaření, mokřady aj.), 
  • Zastavěná území (veřejný prostor ve městě i veřejné budovy), 
  • Pracovní prostředí (například budovy firem, pracovní komplexy, továrny a jejich okolí, aj.)
  • a také Náš domov (oblast bydlení – rodinné či panelové domy a jejich okolí).

Z každé kategorie vyhraje jeden projekt. Zároveň je udělována Cena Prahy (nejlepší projekt na území hl. m. Prahy), Cena Moravskoslezského kraje (nejlepší projekt na území MSK), Cena Jihomoravského kraje (nejlepší projekt ze zastavěného území obcí JMK) Cena sympatie (vítěze určí lidé ve veřejném hlasování, do hlasování se zapojí finálové projekty, které vybere odborná porota) a speciální ocenění získá v rámci česko-rakouské spolupráce také nejlepší příhraniční projekt z Jihomoravského kraje, Jihočeského kraje a kraje Vysočina.

Kdo může přihlásit projekt: vlastník, investor, projektant, realizátor (zhotovitel) – poslední dva se souhlasem vlastníka
 

Databáze příkladů dobré praxe, která prostřednictvím soutěže vzniká a ve které se za čtyři ročníky soutěže nasbíralo přes 150 zajímavých českých řešení.

Více o soutěži: https://www.adapterraawards.cz/Soutez
Podrobná pravidla soutěže: 

https://www.adapterraawards.cz/AdapterraAwards/media/dokumenty/Pravidla-AdAw2023.pdf

Co může vítěz vyhrát: 

  • Volná krajina – 100 000 Kč od společnosti Nestlé Česko

  • Zastavěná území – 50 tisíc Kč od společnosti Českomoravský cement

  • Náš domov – fotovoltaický set v hodnotě 50 tisíc Kč od společnosti SolSol

  • Pracovní prostředí – tepelné čerpadlo v hodnotě 90 tisíc Kč od společnosti IVT

  • Cena sympatie – kromě uznání veřejnosti získá vítěz 50 tisíc Kč od společnosti Deloitte

 

Datum vložení: 15. 3. 2023 18:03
Datum poslední aktualizace: 15. 3. 2023 18:12
Autor: Bc. Gabriela Vraj

Region

Podpořte region

Číslo humanitárního účtu: 3244297369/0800

PRŮBĚŽNÁ veřejná sbírka na pomoc občanům a subjektům z MAS Pošembeří a z MAS Podlipanska!

Překlad (translations)

Počítáme s vodou

nahoru

Nová zelená úsporám Light

Pomáháme seniorům  a nízkopříjmovým skupinám se získáním dotace v programu www.novazelenausporam.cz

Více zde: informace a kontakty

Nová zelená úsporám

Mobiliář

Stany, pivní sety, dvoupípa, elektrocentrála, aj.

Více zde: informace a kontakty

Pivní sety

INFOABSOLVENT

Integrovaný informační systém o uplatnění absolventů škol (ISA+)

INFOABSOLVENT

Naše aktivity a projekty

Naši partneři a spolupracující organizace

Pošembeří