Menu
Pošembeří

POZVÁNKA NA 51. PLÉNUM MAS REGION POŠEMBEŘÍ a následné jednání Zakladatelů, SR a DR

KDY: čtvrtek 20. června 2024 od 17:30 hod.
KDE: Sportovní klub Kutilka (auta možno nechat na parkovišti u Kutilky, Český Brod, Sokolská 895, 282 01 Český Brod, 50°3'53.737"N, 14°51'12.835)

Od 16:45 – 17:30 hod prezence účastníků (ověření oprávnění hlasovat za členský subjekt MAS)

Od 17:30 hod. bude probíhat jednání Pléna

Navržený program:

1.      Zahájení, přivítání účastníků a hostů, schválení programu, organizace jednání, určení zapisovatele a ověřovatele

2.      Kontrola usnesení z 50. Pléna MAS viz. o-nas/zapisy/plenum-mas/

3.      Projednání a schválení Výroční zprávy za rok 2023

4.    Podzimní exkurze ve dnech 10.-12.9.2024

5.     Dotace

·     Výzvy na projektové záměry – IROP

·     Výzva na projektové záměry – OP TAK

·     OPZ+  - projekt MAS „Region Pošembeří pečující o různé generace“

·     OP ŽP

6.      Aktuální INFO z Pošembeří :

·     NZÚ Light

·     Komunitní energetika

·     SK  Fond obnovy venkova

·     Ukliďme Pošembeří 2024

·     Středočeská ovocná stezka (a co dál)

7.      Přehled Usnesení a závěr 51. Pléna MAS

8.      Neformální diskuse a posezení

Po ukončení jednání Pléna bude následovat jednání Zakladatelů a jednání SR a DR. Kdo se nebude účastnit tohoto jednání bude už neformálně diskutovat.

Ve 22:00 hod. předpokládaný závěr setkání.

Prosíme, potvrďte svou účast do čtvrtka 13. 6. 2024 do 24 hod. - Registrace zde

 

! Nemůžete se zúčastnit osobně? Prosíme, dejte plnou moc zástupci v rámci Vaší společnosti či své skupiny. Rozřazení do skupin najdete na www.posemberi.cz v menu O nás – Orgány – Struktura organizace. Na stránce níže naleznete seznam partnerů a jejich zařazení do zájmových skupin ke dni 2. 2. 2023. Příklad plné moci najdete na o-nas/dokumenty/pod názvem Plná moc k zastupování člena na Plénu MAS Region Pošembeří.

Děkujeme Vám za rychlé potvrzení Vaší účasti či neúčasti a případné zajištění plné moci na tomto důležitém jednání, protože k usnášeníschopnosti je potřeba min. 38 partnerů ze 74.

Těšíme se na Vaši hojnou účast!

 

Za MAS Region Pošembeří

Mgr. Miloslav Oliva, ředitel o.p.s.  a Ing. Šárka Pučálková, vedoucí zaměstnanec SCLLD

 

 

  

Datum vložení: 3. 6. 2024 9:59
Datum poslední aktualizace: 3. 6. 2024 11:02
Autor: Bc. Gabriela Vraj

Region

Podpořte region

Číslo humanitárního účtu: 3244297369/0800

PRŮBĚŽNÁ veřejná sbírka na pomoc občanům a subjektům z MAS Pošembeří a z MAS Podlipanska!

Překlad (translations)

Počítáme s vodou

nahoru

Nová zelená úsporám Light

Pomáháme seniorům  a nízkopříjmovým skupinám se získáním dotace v programu www.novazelenausporam.cz

Více zde: informace a kontakty

Nová zelená úsporám

Mobiliář

Stany, pivní sety, dvoupípa, elektrocentrála, aj.

Více zde: informace a kontakty

Pivní sety

INFOABSOLVENT

Integrovaný informační systém o uplatnění absolventů škol (ISA+)

INFOABSOLVENT

Naše aktivity a projekty

Naši partneři a spolupracující organizace

Pošembeří