Menu
Pošembeří

Enviromentální projekty mají šanci až do října

Enviromentální projekty mají šanci až do října

Žádosti do Základního grantového programu Nadace Partnerství lze podávat do 1. října 2010.

NADACE PARTNERSTVÍ

ZÁKLADNÍ GRANTOVÝ PROGRAM


OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ:

nestátní neziskové organizace, zejména občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy


MAX. VÝŠE GRANTU: 300.000,- Kč

 

UZÁVĚRKA: 1. října 2010


PRIORITNÍ PODPOROVANÉ OBLASTI:

Informační projekty - informování široké veřejnosti v oblastech klíčových pro životní prostředí a občanskou angažovanost. Podpora zejména pro oblasti, které stát a samospráva nepodporují, nebo podporují jen omezeně, jako jsou například účast veřejnosti na rozhodování a právo na informace, spotřebitelské chování, nebo témata opomíjená veřejnou diskusí v ČR.


Ovlivňování legislativy na evropské i národní úrovni ve prospěch životního prostředí - rozhodování o legislativě související s životním prostředím na úrovni EU i ČR, nebo úsilí o zachování a lepší podobu pravidel umožňujících účast občanů při rozhodování o životním prostředí.


Kampaně a účast na rozhodování - podpora aktivit organizací, které se v jednotlivých případech stavějí za ochranu příznivého životního prostředí a přírody. Jsou to například projekty usnadňující zapojení občanského sektoru do přípravy územních plánů, právní a odborné asistence místním sdružením pro ochranu životního prostředí, nebo ochrany cenných přírodních lokalit před neuváženou výstavbou.

 

PODROBNOSTI ...

Datum vložení: 13. 7. 2010 0:00
Datum poslední aktualizace: 13. 7. 2010 0:00

Projekty

Podpořte region

Číslo humanitárního účtu: 3244297369/0800

PRŮBĚŽNÁ veřejná sbírka na pomoc občanům a subjektům z MAS Pošembeří a z MAS Podlipanska!

Překlad (translations)

Počítáme s vodou

nahoru

Nová zelená úsporám Light

Pomáháme seniorům  a nízkopříjmovým skupinám se získáním dotace v programu www.novazelenausporam.cz

Více zde: informace a kontakty

Nová zelená úsporám

Mobiliář

Stany, pivní sety, dvoupípa, elektrocentrála, aj.

Více zde: informace a kontakty

Pivní sety

INFOABSOLVENT

Integrovaný informační systém o uplatnění absolventů škol (ISA+)

INFOABSOLVENT

Naše aktivity a projekty

Naši partneři a spolupracující organizace

Pošembeří