Nová zelená úsporám Light

MAS Region Pošembeří dopomáhá seniorům a nízkopříjmovým skupinám se získáním dotace v programu www.novazelenausporam.cz

VÍCE NALEZNETE ZDE (informace a kontakty)

Nová zelená úsporám

Facebook

 

Mobiliář

V případě zájmu o zapůjčení kontaktujte:

Hanu Vrbovcovou, email: vrbovcova@posemberi.cz nebo tel: 775 798 959

Mgr. Miloslava Olivu, email: oliva@posemberi nebo tel: 721 210 662

Více ZDE

Do odvolání jsou zápůjčky zdarma.

Pivní sety

GEOCACHING

GEOCACHING®
Pojďte na lov, více zde
Keška

Podpořte region

Číslo humanitárního účtu: 3244297369/0800

PRŮBĚŽNÁ veřejná sbírka na pomoc občanům a subjektům z MAS Pošembeří a z MAS Podlipanska!

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Kalendář

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

givt.cz

Vaše nákupy mohou pomoci k podpoře naší organizace. Jak na to? VÍCE ZDE

 

 

INFOABSOLVENT

Integrovaný informační systém o uplatnění absolventů škol (ISA+)

INFOABSOLVENT

Počítáme s vodou

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ PRO EFEKTIVNÍ CHOD ÚŘADŮ

(reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00043) 

Logo

Tento projekt, jehož nositelem bylo Sdružení místních samospráv, byl realizován v období od 1.9.2014 do 30.11.2015. MAS Region Pošembeří se jako partner projektu podílela na realizaci jeho záměrů. Projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Smyslem projektu bylo podpořit spolupráci obcí s využitím potenciálu, které nabízí MAS a nalézt možnosti, jak by MAS mohla více podpořit obce. Projekt byl vnímán jako velká výzva pro obce i pro MAS v souvislosti s počátkem nového programového období.

V rámci celého projektu probíhaly ze strany MAS činnosti, které měly zmapovat problémová místa spolupráce obcí a hledat pro ně řešení.

Každá MAS si mohla zvolit tři témata spolupráce z celkového počtu pěti možných témat. MAS Region Pošembeří si zvolila tato témata:

  • Regionální školství
  • Agenda zaměstnanosti
  • Doprava a veřejná dopravní obslužnost

 

V průběhu projektu vzniklo na základě podnětů z území několik odborných příruček, které měly být využity jako praktické pomůcky pro dobré fungování veřejné správy na obcích.

Konkrétně byly vytvořeny tyto dokumenty:

  • Jak se vám líbí náš venkov? Příklady dobré praxe spolupráce obcí v místních akčních skupinách ke stažení 
  • Skripta Operační fondy v kostce
  • Studie současného stavu výkonu veřejné správy v obcích a návrh jejího efektivnějšího výkonu na platformě MAS
  • Metodika meziobecní spolupráce na platformě MAS pro efektivnější výkon státní správy a samosprávy
 

MAS vytvořila v průběhu realizace projektu Strategii spolupráce obcí, tento dokument doplňuje Strategii komunitně vedeného rozvoje zpracovanou pro programové období 2014 – 2020. Jeho cílem je podpořit spolupráci obcí na platformě MAS.

Do projektu byli aktivně zapojeni zástupci obcí. Měli příležitost se zúčastnit dvou vzdělávacích aktivit zaměřených na dotační možnosti z evropských fondů a národních zdrojů.

První z nich, workshop Evropské fondy po lopatě, se uskutečnil 21.1.2015 v pražském hotelu Don Giovanni. Účastníci se mohli dozvědět, jaké projekty bude možné financovat z evropských operačních programů a jaké budou podmínky těchto programů. Výstupy z jednání zde

Druhý vzdělávací workshop proběhl 26.10.2015 v Čestlicích u Prahy. Program byl orientován na možnosti využití národní zdrojů pro záměry, které nelze pokrýt z evropských dotací. Namátkově lze zmínit informaci, jak získat dotace pro památky. 

Zástupci obcí se aktivně podíleli na uspořádání kulatých stolů, které byly příležitostí pro obce vyjádřit své problémy, sdílet je a hledat podněty na jejich řešení.

Kulaté stoly se v průběhu projekty uskutečnily rovněž dva. První setkání starostů se konalo 19.2. 2015 v Doubravčicích, kde byl starostům představen projekt a následovala diskuse k jednotlivým tématům (školství, doprava, zaměstnanost). Výstupy z jednání zde. 

Druhý kulatý stol se uskutečnil v Českém Brodě, v kanceláři MAS, dne 24.9.2015. Hlavním bodem jednání byla zpracovaná Strategie spolupráce obcí a Strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Zástupci obcí zde schválili strategii spolupráce obcí a deklarovali svou spolupráci v Paktu o spolupráci a partnerství. Výstupy z jednání zde.