Menu
Pošembeří

Pozvánka na zasedání Správní a Dozorčí rady

V úterý 24.3. 2015 os 17:30 hod. v Centru volnočasových aktivit v Úvalech, Riegerova ul. č. 65.

Navržený  p r o g r a m

  1. Exkurze s výkladem v prostorách „Pětašedesátky“

 

b)  Jednání DR o.p.s.
1/ Informace o Výsledcích hospodaření o.p.s. v r. 2014
2/ Projednání návrhu Rozpočtu o.p.s. na r. 2015
3/ Usnesení z jednání DR

c)  Společného jednání SR a DR o.p.s.
1/ Kontrola usnesení z minulého jednání SR (27.1.2015)
2/ Informace o Výsledcích hospodaření o.p.s. v r. 2014
3/ Projednání návrhu Rozpočtu o.p.s. na r. 2015 dle doporučení DR
4/ Různé – Standardy, SCLLD, Úklid Pošembeří, Den Země na Klepci apod.
5/ Souhrn usnesení z jednání  - předpokládaný závěr cca ve 20:00 h

 

 

 

 

 

 

Datum vložení: 12. 3. 2015 0:00
Datum poslední aktualizace: 9. 1. 2024 19:22
nahoru

Nová zelená úsporám Light

Pomáháme seniorům  a nízkopříjmovým skupinám se získáním dotace v programu www.novazelenausporam.cz

Více zde: informace a kontakty

Nová zelená úsporám

Mobiliář

Stany, pivní sety, dvoupípa, elektrocentrála, aj.

Více zde: informace a kontakty

Pivní sety

INFOABSOLVENT

Integrovaný informační systém o uplatnění absolventů škol (ISA+)

INFOABSOLVENT

Naše aktivity a projekty

Naši partneři a spolupracující organizace

Pošembeří