Nová zelená úsporám Light

MAS Region Pošembeří dopomáhá seniorům a nízkopříjmovým skupinám se získáním dotace v programu www.novazelenausporam.cz

VÍCE NALEZNETE ZDE (informace a kontakty)

Nová zelená úsporám

Facebook

 

Mobiliář

V případě zájmu o zapůjčení kontaktujte:

Hanu Vrbovcovou, email: vrbovcova@posemberi.cz nebo tel: 775 798 959

Mgr. Miloslava Olivu, email: oliva@posemberi nebo tel: 721 210 662

Více ZDE

Do odvolání jsou zápůjčky zdarma.

Pivní sety

GEOCACHING

GEOCACHING®
Pojďte na lov, více zde
Keška

Podpořte region

Číslo humanitárního účtu: 3244297369/0800

PRŮBĚŽNÁ veřejná sbírka na pomoc občanům a subjektům z MAS Pošembeří a z MAS Podlipanska!

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Kalendář

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

givt.cz

Vaše nákupy mohou pomoci k podpoře naší organizace. Jak na to? VÍCE ZDE

 

 

INFOABSOLVENT

Integrovaný informační systém o uplatnění absolventů škol (ISA+)

INFOABSOLVENT

Počítáme s vodou

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

STRATEGICKÝ PLÁN LEADER  - VIII. VÝZVA ZIMA 2012 - 2013

Po zvážení všech okolností, které jsou ze strany MAS neovlivnitelné,
dochází k druhému posunutí původního termínu 20.11.2012 pro 
vyhlášení
8. výzvy STRATEGICKÉHO PLÁNU LEADER ZIMA 2012 - 2013 na nový termín, a to 11.12.2012.
 


 POZOR - PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ!

Pro řádné podání žádosi o dotaci v rámci 8.výzvy je třeba si předem rezervovat čas pro přijetí!

Kontakt:
pucalkova@posemberi.cz nebo do 21.12.2012 tel: 608 275 566 NOVÝ HARMONOGRAM:

VYHLÁŠENÍ: úterý 11. prosince 2012 

ŠKOLENÍ PRO ŽADATELE v kanceláři Region Pošembeří o.p.s:
čtvrtek 13. prosince 2012 od 13:00 hod. PREZENTACE
FOTO
Pozor!  Na školení si přineste s sebou vytištěný a již předvyplněný formulář Žádosti o Fichi č.... ušetříte tak čas sobě, ostatním žadatelům i našemu týmu.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ v kanceláři Region Pošembeří o.p.s:
pondělí 7. ledna 2013 od 12 - 17 hod.
úterý 8. ledna 2013 od 8 - 17 hod.
středa 9. ledna 2013 od 8 - 17 hod.
Pozor! Jestliže k podání Žádosti o dotaci bude zmocněna třetí osoba, je potřeba mít ve formuláři stranu Žádosti s čestnými prohlášeními vytištěnou a podepsanou žadatelem osobně!

ŠKOLENÍ VÝBĚROVÉ KOMISE v kanceláři Region Pošembeří o.p.s:
úterý 29.ledna 2013 v 17:30 hod.


VEŘEJNÉ OBHAJOBY v kanceláři Region Pošembeří o.p.s:
pondělí 4. února a úterý 5. února  od 8:30 hod.
ROZPIS POŘADÍ UCHAZEČŮ a FOTO


ZASEDÁNÍ PROGRAMOVÉHO VÝBORU v kanceláři Region Pošembeří o.p.s:
úterý 14. února 2013 v 17:30 hod.


VÝSLEDKY v kanceláři Region Pošembeří o.p.s
čtvrtek 21. února 2013 od 17:30 hod.
na zasedání 
Pléna MAS Region Pošembeří

REGISTRACE SZIF: 11. března 2013


CELKOVÁ ALOKACE: 7.665.418,- Kč

 

 


ČTĚTE!

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VIII.VÝZVY ZIMA 2012 - 2013 STRATEGICKÉHO PLÁNU LEADER

PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty v rámci opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013

PROCES HODNOCENÍ A VÝBĚRU PROJEKTŮ

Způsob rozdělení částek na jednotlivé Fiche - MODEL - příloha dokumentu Proces hodnocení a výběru projektů (str.3)


FICHE

Upozornění: Všechny strany formuláře žádosti se zobrazí postupně až po zadání údajů na první straně. Listovat celou žádostí bez vyplněných údajů na první straně nelze.

Instruktážní list pro vyplnění formuláře žádosti 

Fiche č. 1 - NÁŠ DOMOV - atraktivní obce pro bydlení a relaxaci
(Hl. opatření III.2.1.1. Obnova a rozvoj vesnic, Vedlejší opatření: III.2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova)
Formulář žádosti pro Fichi č. 1
 
Fiche č. 2 - NÁŠ DOMOV - dobré místo pro současný i budoucí život
(Hlavní opatření: III.2.1.2. Občanské vybavení a služby)
Formulář žádosti pro Fichi č. 2

Fiche č. 3  - NÁVRAT KE KOŘENŮM - cestou našich předků
(Hlavní opatření: III.2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova)
Formulář žádosti pro Fichi č. 3

Fiche č. 8 - CESTY A MÍSTA - propojení regionu
(Hlavní opatření: III.1.3.1. Rozhledny, pěší trasy, vinařské stezky, hippostezky a další tematické stezky, Vedlejší opatření: III.2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova) 
Formulář žádosti pro Fichi č. 8
pov. příloha - Souhlasné stanovisko MŽP 
 NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY


NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY NA SZIF

 


Další důležité dokumenty, které Vám pomohou při přípravě projektu:

METODIKY pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2

Vzoreček pro výpočet způsobilých výdajů 

(Metodika stanovení způsobilých výdajů v případě využití části objektu/kapacity vybavení, který je předmětem projektu, pro jiné účely než jsou cíle a účel příslušného hlavního nebo vedlejšího opatření/podopatření)  

Prohlášení o zařezení podniku do kategorie mikropodniku, malých či středních podniků (Formulář použijte v případě využití režimu podpory BLOKOVÁ VYJÍMKA)

Partnerská smlouva - VZOR Č. 1 (formát PDF)

Partnerská smlouva - VZOR Č. 2 (formát PDF)

Partnerská smlouva - VZOR Č. 3 
(formát Word) 

Partnerská smlouva - VZOR Č. 4
 
(formát Word)


Postup při odvolání žadatele proti hodnocení
 

Strategický plán LEADER Regionu Pošembeří "Náš region"  
(aktualiazce březen 2012)


MANUÁLY VÝBĚROVÉ KOMISE PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ

Manuál_výběrové_komise_8_výzvy -_Fiche_č.1
(včetně manuálu hodnocení monitorovacích indikátorů)

Manuál_výběrové_komise_8_výzvy -_Fiche_č.2
(včetně manuálu hodnocení monitorovacích indikátorů)

Manuál_výběrové_komise_8_výzvy -_Fiche_č.3  
(včetně manuálu hodnocení monitorovacích indikátorů)

Manuál_výběrové_komise_8_výzvy -_Fiche_č.8  
(včetně manuálu hodnocení monitorovacích indikátorů)

Manuál výběrové komise 8 výzvy pro povinná a stanovená kritéria MAS - pro Fiche č. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, a 11
(celkem 7 stran)


KONTAKT:

Ing. Šárka Pučálková, manažerka pro Leader
Email: 
pucalkova@posemberi.cz
Mobil: 608 275 566