Nová zelená úsporám Light

MAS Region Pošembeří dopomáhá seniorům a nízkopříjmovým skupinám se získáním dotace v programu www.novazelenausporam.cz

VÍCE NALEZNETE ZDE (informace a kontakty)

Nová zelená úsporám

Facebook

 

Mobiliář

V případě zájmu o zapůjčení kontaktujte:

Hanu Vrbovcovou, email: vrbovcova@posemberi.cz nebo tel: 775 798 959

Mgr. Miloslava Olivu, email: oliva@posemberi nebo tel: 721 210 662

Více ZDE

Do odvolání jsou zápůjčky zdarma.

Pivní sety

GEOCACHING

GEOCACHING®
Pojďte na lov, více zde
Keška

Podpořte region

Číslo humanitárního účtu: 3244297369/0800

PRŮBĚŽNÁ veřejná sbírka na pomoc občanům a subjektům z MAS Pošembeří a z MAS Podlipanska!

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Kalendář

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

givt.cz

Vaše nákupy mohou pomoci k podpoře naší organizace. Jak na to? VÍCE ZDE

 

 

INFOABSOLVENT

Integrovaný informační systém o uplatnění absolventů škol (ISA+)

INFOABSOLVENT

Počítáme s vodou

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

STRATEGICKÝ PLÁN LEADER

V. VÝZVA - PODZIM 2011

 

VYHLÁŠENÍ: 22. srpna 2011

 

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: 19. září od 12 do 17 hodin

                                20. září od 8 do 17 hodin

                                21. září od 8 do 17 hodin

 

MÍSTO PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ: kancelář MAS Region Pošembeří,

                                             nám. A. z Pardubic 56, Český Brod, 1. patro


ŠKOLENÍ PRO ŽADATELE: 7. září 2011od 12:30 do 16:00 hodin v kanceláři MAS

 

CELKOVÁ ALOKACE: 7.365.563,- Kč


ČTĚTE! ... KOMPLETNÍ ZNĚNÍ VÝZVY


 

FICHE:

Upozornění: Všechny strany formuláře žádosti se zobrazí postupně až po zadání údajů na první straně. Listovat celou žádostí bez vyplněných údajů na první straně nelze.

 

Instruktážní list pro vyplňování Žádosti

 

Fiche č. 1 NÁŠ DOMOV - atraktivní obce pro bydlení a relaxaci

Formulář žádosti pro Fichi č. 1

 

Fiche č. 2 NÁŠ DOMOV - dobré místo pro současný i budoucí život

Formulář žádosti pro Fichi č. 2

 

Fiche č. 3 NÁVRAT KE KOŘENŮM - cestou našich předků

Formulář žádosti pro Fichi č. 3

 

NOVINKA!   Fiche č. 8 CESTY A MÍSTA - propojení regionu

Formulář žádosti pro Fichi č. 8

Souhlasné stanovisko MŽP

 Další důležité dokumenty, které Vám pomohou při přípravě projektu:

MANUÁL výběrové komise MAS Region Pošembeří pro bodové hodnocení

METODIKA pro tvotbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2. 


POZOR, NOVÁ PRAVIDLA!!!

Změny již pro V. výzvu (PODZIM 2011):

1. Podpis na zmocnění k úkonům dle těchto Pravidel již nemusí být úředně ověřen (s. 3, kap. 1 jj a s. 7, kap. 4.2. g).
Pozn.: týká se jak podpisu statutárnního zástupce pod Čestným prohlášením v Žádosti o dotaci (ŽoD), tak i zmocnění /plná moc/ statutára na zmocněnce k podávání ŽoD.

2. Výrazné zjednodušení a zmírnění sankcí v kapitole 8. Provádění změn (s. 10 až 12).

3. Změny v kapitole 9. Zadávání zakázek žadatelem/příjemcem dotace (s. 13 až 15, změny v bodě 3a), 3d), 5 a v odstavci I).

4. Při předložení Žádosti o proplacení má SZIF při zjištění závad povinnost uložit příjemci dotace přiměřenou lhůtu na jejich odstranění (s. 16, kap. 10., písmeno f).

NOVÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty v rámci opatření IV.1.2. Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 - 2013


 

NOVÉ!!! NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY

NOVÉ!!! NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY NA SZIF

 

NOVÉ!!!   PREZENTACE ze školení žadatelů (7.9.2011)

Strategický plán LEADER Regionu Pošembeří "Náš region" (aktualizace srpen 2011)