Nová zelená úsporám Light

MAS Region Pošembeří dopomáhá seniorům a nízkopříjmovým skupinám se získáním dotace v programu www.novazelenausporam.cz

VÍCE NALEZNETE ZDE (informace a kontakty)

Nová zelená úsporám

Facebook

 

Mobiliář

V případě zájmu o zapůjčení kontaktujte:

Hanu Vrbovcovou, email: vrbovcova@posemberi.cz nebo tel: 775 798 959

Mgr. Miloslava Olivu, email: oliva@posemberi nebo tel: 721 210 662

Více ZDE

Do odvolání jsou zápůjčky zdarma.

Pivní sety

GEOCACHING

GEOCACHING®
Pojďte na lov, více zde
Keška

Podpořte region

Číslo humanitárního účtu: 3244297369/0800

PRŮBĚŽNÁ veřejná sbírka na pomoc občanům a subjektům z MAS Pošembeří a z MAS Podlipanska!

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Kalendář

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

givt.cz

Vaše nákupy mohou pomoci k podpoře naší organizace. Jak na to? VÍCE ZDE

 

 

INFOABSOLVENT

Integrovaný informační systém o uplatnění absolventů škol (ISA+)

INFOABSOLVENT

Počítáme s vodou

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

STRATEGICKÝ PLÁN LEADER - 9. VÝZVA ZIMA 2013 - 2014

POZOR!
Partnerské dohody se musí uzavírat dle § 1746 zákona č. 89/2012 Sb.Občanského zákona! Zákon ke stažení http://www.uplnezneni.cz/clanky/novy-obcansky-zakonik/.

Partnerská smlouva - VZOR (formát Word)


HARMONOGRAM

VYHLÁŠENÍ: středa 15.ledna 2014

ŠKOLENÍ PRO ŽADATELE: čtvrtek 16. ledna 2014 od 13:30 hodin v kanceláři Region Pošembeří o.p.s.(prezence ve 13:15) PREZENTACE a FOTO
Pozor!  Na školení si přineste s sebou vytištěný a již předvyplněný formulář Žádosti o Fichi č.... ušetříte tak čas sobě, ostatním žadatelům i našemu týmu.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ v kanceláři Region Pošembeří o.p.s.
NUTNÁ REZERVACE PŘEDEM!
(1.patro, nám. A. z Pardubic 56, Český Brod)  
úterý 28.ledna 2014 (8 -12, 13 -17 hod)
středa 29.ledna 2014 (8 -12, 13 -17 hod)

Pozor! Jestliže k podání Žádosti o dotaci bude zmocněna třetí osoba, je potřeba mít ve formuláři stranu Žádosti s čestnými prohlášeními vytištěnou a podepsanou žadatelem osobně!

Přehled přijatých žádostí

ŠKOLENÍ VÝBĚROVÉ KOMISE v kanceláři Region Pošembeří o.p.s:
středa 5. února 2014 od 17:30 hod. FOTO

VEŘEJNÉ OBHAJOBY: středa 12. února 2014 ROZPIS ZDEFOTO

ZASEDÁNÍ PROGRAMOVÉHO VÝBORU v kanceláři Region Pošembeří o.p.s:
úterý 18. února 2014 v 18:00 hod.

VÝSLEDKY: čtvrek 20.února 2014 v 17.30 hodin na 21. zasedání Pléna MAS Region Pošembeří

Registrace projektů na SZIF: 6.3.2014

Celková přibližná alokace: 2.173.054,- Kč

 


ČTĚTE!


ÚPLNÉ ZNĚNÍ 9. VÝZVY ZIMA 2013 - 2014 STRATEGICKÉHO PLÁNU LEADER

PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty v rámci opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013

PROCES HODNOCENÍ A VÝBĚRU PROJEKTŮ

Způsob rozdělení částek na jednotlivé Fiche - MODEL - příloha dokumentu Proces hodnocení a výběru projektů (str.3)


Vzhledem k tomu, že někteří žadatelé odstoupili od projektů a tím uvolnili své závazkové peníze pro další žadatele, budeme vyhlašovat ještě jednu poslední 9. výzvu - STRATEGICKÝ PLÁN LEADER. K rozdělení bude k dispozici cca 2.000.000,- Kč.

Protože se bude jednat ještě o peníze z Programu venkova ČR, Osa IV., v období let 2007 - 2013 bude třeba provést realizaci projektů do 30. 6. 2015.
 


FICHE

Upozornění: Všechny strany formuláře žádosti se zobrazí postupně až po zadání údajů na první straně. Listovat celou žádostí bez vyplněných údajů na první straně nelze.

Instruktážní list pro vyplnění formuláře žádosti 

FICHE 2 NÁŠ DOMOV - dobré místo pro současný i budoucí život
Hlavní opatření: III. 2.1.2 Občanské vybavení a služby

Podporované aktivity: infrastruktura pro volnočasové aktivity a kulturní aktivity, vybavení pro církevní aktivity, klubovny, hřiště, družiny, sportovní areály, tělocvičny, výtvarné ateliery, herny - rekonstrukce, obnova, vybavení (www.posemberi.cz/LEADER/Metodiky pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2. – strana 78)
Formulář žádosti pro Fichi č. 2

FICHE 3 NÁVRAT KE KOŘENŮM- cestou našich předků
Hlavní opatření: III. 2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova záměr

a) studie a programy obnovy, využití a regenerace kulturního dědictví venkova, záměr
b) obnova a zhodnocení kulturního dědictví venkova a záměr
c) stálé výstavní expozice a muzea

Podporované aktivity: studie obnovy kulturního dědictví, vypracování programů regenerace
památkově významných území, plánů péče o území, soupisy a mapy kult. dědictví, publikační činnost, zhodnocení památkových budov, ploch, kulturních objektů a prvků, historické parky, zahrady, aleje, restaurování/obnova movitých předmětů kulturního dědictví, výstavba/obnova ploch, budov pro výstavní expozice muzeí zpracování libreta k muzeím/expozicím, materiálně technické zázemí expozic a muzeí, muzejní exponáty (www.posemberi.cz/LEADER/Metodiky pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2. - strana 82)
Formulář žádosti pro Fichi č. 3
 


NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY NA SZIF

 

NOVÉ!

Co se bude mimo jiné kontrolovat?

Instrukce pro kontrolu příloh - Společné přílohy pro všechna pod/opatření kromě I.1.2.1., I.3.1. a III.3.1

Instrukce pro kontrolu všech příloh - Společné přílohy pro všechna pod/opatření

Instrukce pro kontrolu příloh III. 2.1.2. - Občanské vybavení a služby

Instrukce pro kontrolu příloh III. 2.2. - Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova

 


Další důležité dokumenty, které Vám pomohou při přípravě projektu:

METODIKY pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2

Vzoreček pro výpočet způsobilých výdajů 

(Metodika stanovení způsobilých výdajů v případě využití části objektu/kapacity vybavení, který je předmětem projektu, pro jiné účely než jsou cíle a účel příslušného hlavního nebo vedlejšího opatření/podopatření)  

Prohlášení o zařezení podniku do kategorie mikropodniku, malých či středních podniků (Formulář použijte v případě využití režimu podpory BLOKOVÁ VYJÍMKA)

Postup při odvolání žadatele proti hodnocení 

Strategický plán LEADER Regionu Pošembeří "Náš region"  
(aktualiazce březen 2012)


 

MANUÁLY VÝBĚROVÉ KOMISE PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ

Manuál_výběrové_komise_9_výzvy -_Fiche_č.2
(včetně manuálu hodnocení monitorovacích indikátorů)

Manuál_výběrové_komise_9_výzvy -_Fiche_č.3  
(včetně manuálu hodnocení monitorovacích indikátorů)

Manuál výběrové komise 9 výzvy pro povinná a stanovená kritéria MAS - pro Fiche č. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, a 11
(celkem 7 stran)
 


KONTAKT:

Ing. Šárka Pučálková, manažerka pro Leader
Email: pucalkova@posemberi.cz
Mobil: 608 275 566608 275 566