Nová zelená úsporám Light

MAS Region Pošembeří dopomáhá seniorům a nízkopříjmovým skupinám se získáním dotace v programu www.novazelenausporam.cz

VÍCE NALEZNETE ZDE (informace a kontakty)

Nová zelená úsporám

Facebook

 

Mobiliář

V případě zájmu o zapůjčení kontaktujte:

Hanu Vrbovcovou, email: vrbovcova@posemberi.cz nebo tel: 775 798 959

Mgr. Miloslava Olivu, email: oliva@posemberi nebo tel: 721 210 662

Více ZDE

Do odvolání jsou zápůjčky zdarma.

Pivní sety

GEOCACHING

GEOCACHING®
Pojďte na lov, více zde
Keška

Podpořte region

Číslo humanitárního účtu: 3244297369/0800

PRŮBĚŽNÁ veřejná sbírka na pomoc občanům a subjektům z MAS Pošembeří a z MAS Podlipanska!

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Kalendář

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

givt.cz

Vaše nákupy mohou pomoci k podpoře naší organizace. Jak na to? VÍCE ZDE

 

 

INFOABSOLVENT

Integrovaný informační systém o uplatnění absolventů škol (ISA+)

INFOABSOLVENT

Počítáme s vodou

Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Strategický plán LEADER


III. VÝZVA- LÉTO/PODZIM 2010

Místní akční skupina (MAS) Region Pošembeří vyhlašuje dnem

1.6. 2010

v pořadí 3. výzvu k příjmu ţádostí pro čerpání prostředků alokovaných na realizaci Strategického plánu LEADER (SPL) „Náš Region“ v rámci 11. kola Programu rozvoje venkova.


Příjem žádostí: od 6. 9. do 8.9. 2010
                                                          6. 9. od 12 do 17 hod.
                                                          7. 9. od   8 do 17 hod.
                                                          8. 9. od   8 do 17 hod.

Místo podání žádostí: kancelář MAS Region Pošembeří, Náměstí Arnošta z Pardubic 56, Český Brod
Způsob podání: projekt bude předložen osobně statutárním zástupcem nebo pověřenou osobou, a to v jednom paré včetně povinných a nepovinných příloh a jednou na CD s žádostí a projektem (osnovou) na předepsaném formuláři MAS


Kontakt: Mgr. Miloslav Oliva, ředitel Region Pošembeří o.p.s., e-mail: leader@posemberi.cz
Bc. Michaela Vítková, manager MAS Region Pošembeří o.p.s., tel: 724 256 253 E-mail: vitkova@posemberi.cz

Kancelář MAS, tel.: 314 001 025

Časový harmonogram aktuální výzvy je zveřejněn ZDE 

V rámci 2. výzvy budou přijímány ţádosti o dotaci pro následující Fiche:

Fiche 2 - NÁŠ DOMOV – dobré místo pro současný i budoucí život
Oprávněný žadatel: obce, svazky obcí, NNO, zájmová sdružení právnických osob, církve a jejich organizace


Fiche 3 - NÁVRAT KE KOŘENŮM - cestou našich předků
Oprávněný žadatel: obce, svazky obcí, NNO, zájmová sdružení právnických osob, církve a jejich organizace


Fiche 4 - Příměstský turistický ruch - i za humny je hezky
Oprávněný žadatel: Nezemědělské podnikatelské subjekty, pouze pokud mají kratší, než dvouletou historii podnikání v oblasti cestovního ruchu ke dni podání Žádosti o dotaci.
Zemědělský podnikatel, tzn. fyzická nebo právnická osoba, který podniká v zemědělské výrobě.

Fiche 5 - Zemědělci (zemědělství ) důleţitá součást našeho regionu
Oprávněný žadatel: zemědělský podnikatel, podnikatelský subjekt, který je z převážné většiny vlastněn zemědělskými prvovýrobci

Fiche 7 - Vzdělávání napříč generacemi i regionem
Oprávněný žadatel: obce, svazky obcí, NNO

  

 • Projekt realizovaný v rámci Fiche musí čerpat více neţ polovinu všech způsobilých výdajů z hlavního opatření/podopatření.

 

 • V jednom kole příjmu žádostí může žadatel podat v rámci jedné Fiche pouze jednu Žádost o dotaci.

 

 • Závazná osnova projektu na předepsaném formuláři MAS, přesné znění Fichí, formulář Žádosti o dotaci, instruktážní list pro její vyplnění a samostatná příloha č. 9 a související dokumenty jsou k dispozici na webových stránkách MAS www.posemberi.cz/leader.

 

 • Další informace týkající se osy IV.1.2. LEADER Programu rozvoje venkova najdete na stránkách www.mze.czwww.szif.cz.

 

 • Předkládané projekty musí být realizovány na území MAS Region Pošembeří (viz. mapa území).

 

 • Způsobilé výdaje mohou být realizovány po zaregistrování projektu na RO SZIF.

 

 • Žadatel je povinen předložit Žádost o proplacení způsobilých výdajů nejprve MAS (v termínu nejpozději do 23 měsíců od podpisu dohody) a po kontrole RO SZIF (v termínu stanoveném dohodou, nejpozději však do 24 měsíců od podpisu dohody).

 

 • Školení pro žadatele proběhne 22. 6. pro Fiche 2, 3, 7 a 23.6. pro Fiche 4, 5, v Českém Brodě od 12:30 h. Od 12.7. do 30.7. 2010 budou probíhat osobní konzultace.

 

Text III. výzvy - LÉTO/PODZIM 2010 ke stažení