Nová zelená úsporám Light

MAS Region Pošembeří dopomáhá seniorům a nízkopříjmovým skupinám se získáním dotace v programu www.novazelenausporam.cz

VÍCE NALEZNETE ZDE (informace a kontakty)

Nová zelená úsporám

Facebook

 

Mobiliář

V případě zájmu o zapůjčení kontaktujte:

Hanu Vrbovcovou, email: vrbovcova@posemberi.cz nebo tel: 775 798 959

Mgr. Miloslava Olivu, email: oliva@posemberi nebo tel: 721 210 662

Více ZDE

Do odvolání jsou zápůjčky zdarma.

Pivní sety

GEOCACHING

GEOCACHING®
Pojďte na lov, více zde
Keška

Podpořte region

Číslo humanitárního účtu: 3244297369/0800

PRŮBĚŽNÁ veřejná sbírka na pomoc občanům a subjektům z MAS Pošembeří a z MAS Podlipanska!

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Kalendář

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

givt.cz

Vaše nákupy mohou pomoci k podpoře naší organizace. Jak na to? VÍCE ZDE

 

 

INFOABSOLVENT

Integrovaný informační systém o uplatnění absolventů škol (ISA+)

INFOABSOLVENT

Počítáme s vodou

Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Strategický plán LEADER

II. VÝZVA – JARO 2010

Místní akční skupina (MAS) Region Pošembeří vyhlašuje dnem

24. 3. 2010 v pořadí 2. výzvu

k příjmu žádostí pro čerpání prostředků alokovaných na realizaci Strategického plánu LEADER (SPL) „Náš Region“ v rámci 10. kola Programu rozvoje venkova.

Příjem žádostí: od 12. 4. do 14. 4. 2010
                                                                       12. 4. od 12 do 17 hod.
                                                                       13. 4.  od 8 do 17 hod.
                                                                       14. 4.  od 8 do 17 hod.
 

Místo podání žádostí: kancelář MAS Region Pošembeří, Náměstí Arnošta z Pardubic 56, Český Brod

Způsob podání: projekt bude předložen osobně statutárním zástupcem nebo pověřenou osobou, a to v jednom paré včetně povinných a nepovinných příloh a jednou na CD s žádostí a projektem (osnovou) na předepsaném formuláři MAS

Kontakt: Mgr. Miloslav Oliva, ředitel Region Pošembeří o.p.s., e-mail: leader@posemberi.cz
Bc. Michaela Vítková, manager MAS Region Pošembeří o.p.s., tel: 724 256 253 E-mail: vitkova@posemberi.cz

Kancelář MAS, tel.: 314 001 025

Časový harmonogram aktuální výzvy je zveřejněn ZDE 

V rámci 2. výzvy budou přijímány žádosti o dotaci pro následující Fiche:

Fiche 1 - NÁŠ DOMOV - atraktivní obce pro bydlení a relaxaci

Oprávněný žadatel: obce, svazky obcí, NNO, zájmová sdružení právnických osob, církve a jejich organizace
 

Fiche 2 - NÁŠ DOMOV – dobré místo pro současný i budoucí život

Oprávněný žadatel: obce, svazky obcí, NNO, zájmová sdružení právnických osob, církve a jejich organizace
 

Fiche 3 - NÁVRAT KE KOŘENŮM - cestou našich předků

Oprávněný žadatel: obce, svazky obcí, NNO, zájmová sdružení právnických osob, církve a jejich organizace
 

Fiche 4 - Příměstský turistický ruch - i za humny je hezky

Oprávněný žadatel: Nezemědělské podnikatelské subjekty, pouze pokud mají kratší, než dvouletou historii podnikání v oblasti cestovního ruchu ke dni podání Žádosti o dotaci
Zemědělský podnikatel, tzn. fyzická nebo právnická osoba, který podniká v zemědělské výrobě
 

Fiche 5 - Zemědělci (zemědělství ) důležitá součást našeho regionu

Oprávněný žadatel: zemědělský podnikatel, podnikatelský subjekt, který je z převážné většiny vlastněn zemědělskými prvovýrobci

 

Fiche 6 - LES - místo pro všechny

Oprávněný žadatel: Právnická osoba hospodařící v lesích, Fyzická osoba hospodařící v lesích, Sdružení s právní subjektivitou hospodařící v lesích, Obec hospodařící v lesích, Svazky obcí hospodařící v lesích


 

 • Projekt realizovaný v rámci Fiche musí čerpat více než polovinu všech způsobilých výdajů z hlavního opatření/podopatření.

 

 • V jednom kole příjmu žádostí může žadatel podat v rámci jedné Fiche pouze jednu Žádost o dotaci.

 

 • Závazná osnova projektu na předepsaném formuláři MAS, přesné znění Fichí, formulář žádosti o dotaci, instruktážní list pro její vyplnění a samostatná příloha č. 9  a související dokumenty jsou k dispozici na webových stránkách MAS www.posemberi.cz/leader.

 

 • Další informace týkající se osy IV.1.2. LEADER Programu rozvoje venkova najdete na stránkách www.mze.czwww.szif.cz.

 

 • Předkládané projekty musí být realizovány na území MAS Region Pošembeří (mapa území).

 

 • Způsobilé výdaje mohou být realizovány po zaregistrování projektu na RO SZIF.

 

 • Žadatel je povinen předložit Žádost o proplacení způsobilých výdajů nejprve MAS (v termínu nejpozději do 23 měsíců od podpisu dohody) a po kontrole RO SZIF (v termínu stanoveném dohodou, nejpozději však do 24 měsíců od podpisu dohody).

 

 • Školení pro žadatele proběhne 30. 3. pro Fiche 1, 2, 3 a 31. 3. pro Fiche 4, 5, 6 v Českém Brodě od 12:30h, od 1.4. do 7. 4. 2010 budou probíhat osobní konzultace.

 

Text II. výzvy - JARO 2010 ke stažení