Facebook

 

Mobiliář

CENÍK - V případě zájmu o zapůjčení kontaktujte:

Hanu Vrbovcovou, email: vrbovcova@posemberi.cz nebo tel: 775 798 959

Mgr. Miloslava Olivu, email: oliva@posemberi nebo tel: 721 210 662

Více ZDE

Vzhledem k mimořádným událostem je půjčovné pro rok 2021 zdarma.

Pivní sety

GEOCACHING

GEOCACHING®
Pojďte na lov, více zde
Keška

Podpořte region

Číslo humanitárního účtu: 3244297369/0800

PRŮBĚŽNÁ veřejná sbírka na pomoc občanům a subjektům z MAS Pošembeří a z MAS Podlipanska!

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

givt.cz

Vaše nákupy mohou pomoci k podpoře naší organizace. Jak na to? VÍCE ZDE

 

 

INFOABSOLVENT

Integrovaný informační systém o uplatnění absolventů škol (ISA+)

INFOABSOLVENT

Počítáme s vodou

Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Stránka

Workshop pro aktualizace fichí 2010 v programu LEADER


KDY:     v pondělí 18. ledna 2010 od 18:00 hodin

KDE:     Kancelář MAS Region Pošembeří, Nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod

KDO:    členové programového výboru, výběrové komise a kanceláře MAS


PROGRAM:

1) Preferenční kriteria stanovená MAS pro všechny Fiche
- postřehy z první výzvy
- návrh nových preferenčních kriterií
- nahrazení/vypuštění nejasných formulací preferenčních kriterií

2) Doplnění povinných a nepovinných příloh u všech Fichí

3) Plán výzev/harmonogram
- Text výzev pro rok 2010
- Druhá výzva 2010/2/: finanční alokace + fiche
- Třetí výzva 2010/3/ : finanční alokace + fiche
- Schválení textu a fichí programovým výborem

4) Představení formuláře a vkládaní projektů do databáze MAS – sběr dat na území Pošembeří


5) Návrh na obměnu členů výběrové komise a monitorovacího výboru
- v souvislosti s tříletým mandátem zvolených členů (zápis ze spol. jednání 2. SR a 2. Pléna MAS ze dne 12. 4. 2007)
- přijetí /výzva MoVý……… ke zprávě o realizaci SPL ( 1x ročně vypracovává MoVý )


13. 1. 2010

Všechny přihlášené projekty mají šanci na podporu


Všech 19 projektů přihlášených do první výzvy iniciativy LEADER v Regionu Pošembeří je stále ve hře. Výběrová komise místní akční skupiny (MAS) všechny vybrala a postoupila je ke schválení Státnímu zemědělskému a intervenčnímu fondu (SZIF).Ten by měl rozhodnout nejpozději na začátku února 2010.

Požadovaná dotace činí celkem přes 6,1 milionu korun, přičemž pro letošek mohla MAS Region Pošembeří rozdělit více než 8,6 milionu korun. Rozdíl ve výši cca 2,5 milionu korun bude převeden do příštího roku a navýší se tak prostředky pro další výzvy.

Z 19 přihlášených projektů byl jeden od podnikatele, devět projektů připravila občanská či zájmová sdružení a devět obce. Více než jeden projekt podalo město Úvaly, Český Brod, Obec Chrášťany a o.s. Leccos. Podrobnosti v tabulce.

Co se tedy stane, pokud SZIF uzná schválené projekty jako příjemce dotace?

Český Brod
- výměna oken a vnějších dveří v základní škole Na Vyhlídce
- rekonstrukce šaten ve sportovním areálu na Kutilce
- nové hřiště v MŠ Sokolská
- sadovnické úpravy místního parku na Škvárovně
- rozšíření prostor v nízkoprahovém klubu pro mládež Zvonice

Úvaly
- rekonstrukce veřejného prostranství před základní školou, školní jídelnou a v okolí přilehlých zastávek autobusů
- dostavba klubovny Českého rybářského svazu
- oprava hasičské zbrojnice

obec Chrášťany
- oprava místní komunikace na návsi
- vybudování tří dětských hřišť – v Chrášťanech, Bylanech a Chotouni

obec Liblice - obnova trávníku fotbalového hřiště, nové lavičky a zábradlí za brankami

Obec Hradešín - výstavba nových chodníků, které propojí novou a starou zástavbu

V Tismicích, Doubravčicích i Rostoklatech se pustí do rekonstrukce kulturních domů.

Zatím jediný odvážný podnikatel, který přihlásil svůj projekt, žádá o příspěvek na pořízení stínící technologie a tepelné clony ve skleníku.

Dva další projekty se týkají vzdělávání – občanské sdružení Leccos bude vzdělávat poskytovatele sociálních služeb. A občanské sdružení Prostor chce mj. provázat síť služeb poskytovaných dětem a mládeži na Českobrodsku.

V letošní historicky první výzvě mohli žadatelé usilovat o podporu svých záměrů ze čtyř oblastí (fichí):
č. 1) NÁŠ DOMOV – Atraktivní obce pro bydlení, podnikání a relaxaci,
č. 2) NÁŠ DOMOV – Dobré místo pro současný i budoucí život,
č. 5) BOHATSTVÍ VENKOVA – Zemědělství (zemědělci) důležitá součást našeho regionu,
č. 7) NÁŠ DOMOV – Vzdělávání napříč generacemi i regionem.


27. 10. 2009

Žadatelé mohli své projekty veřejně obhájit


Celkem 18 žadatelů o dotaci z programu LEADER využilo možnosti obhájit svůj projekt před výběrovou komisí veřejně.

výběrová komiseprezentace uchazečů

Ve středu 7. října přicházeli zástupci organizací, obcí či podnikatelé do obřadní síně českobrodské radnice a výběrové komisi Místní akční skupiny Region Pošembeří osobně představili své záměry a důvody, proč žádají o dotaci. Členové komise naopak mohli pokládat žadatelům otázky, které jim pomůžou při následném výběru úspěšných projektů.

Od pátku 9. října do neděle 11. října budou členové výběrové komise studovat a hodnotit přidělené projekty v papírové formě. Jeden projekt hodnotí minimálně pět členů výběrové komise. Jeden člen výběrové komise bude mít na starosti celkem 12 až 13 projektů. V pondělí 12. října se výběrová komise sejde, vytvoří konečné pořadí projektů a uzavře proces hodnocení.


8. 10. 2009

Jak bude projekty hodnotit výběrová komise?


Celkem 19 projektů přihlášených do první výzvy programu LEADER bude hodnotit osmičlenná výběrová komise.

Složení výběrové komise
Předseda: Petr Černý – starosta obce Doubravčice

Členové:
Magda Mašínová – jednatelka Bylanka, s.r.o.
Martina Zdražilová – starostka obce Tismice
Jana Kratochvílová – ředitelka o.s. Leccos
Václav Misterka – předseda výkonného výboru TJ Slavoj Český Brod
Petr Vítek – starosta obce Sibřina
Leo Dittman – delegovaný externí člen
Tomáš Havrda - delegovaný externí člen

Jak je Výběrová komise definována ve strategickém plánu LEADER naší MAS?
„Členy komise jmenuje Programový výbor z členů MAS. Výběrová komise provádí výběr projektů podle výběrových kritérií, sestavuje seznam projektů v pořadí dle bodové hodnoty, vyznačuje projekty navržené ke schválení v rámci limitu a projekty náhradní.“

Každý člen Výběrové komise podepíše Čestné prohlášení.

 

Harmonogram:

 • úterý 29. září – byl poslední den pro doplnění chybějících náležitostí projektů v rámci administrativní kontroly a kontroly přijatelnosti
 • od 29. září do 6. října – obdrží žadatelé písemné vyrozumění o tom, zda jejich projekt prošel administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti
 • v pátek 2.10. dostanou všichni členové Výběrové komise CD, které bude obsahovat osnovy všech přijatých projektů. Zároveň podepíší dokument o mlčenlivosti a nepodjatosti v souvislosti s jejich funkcí ve Výběrové komisi.
 • ve středu 7. října – se uskuteční veřejné obhajoby projektů. Žadatelé mají možnost přijít v předem domluvený čas do obřadní síně českobrodské radnice a před Výběrovou komisí svůj projekt obhájit. Výběrová komise má právo žadatelům pokládat otázky.
 • Nejpozději v pátek 9. října – dostanou členové Výběrové komise přiděleny konkrétní projekty k hodnocení v papírové podobě včetně příloh. Výsledky pak odevzdají na základě svého závěrečného jednání v pondělí 12. října kanceláři MAS.

 

Jeden projekt hodnotí minimálně pět členů výběrové komise.
Jeden člen výběrové komise hodnotí celkem 12 až 13 projektů.

 

 • 15. října se uskuteční plénum MAS, které mj. schválí výsledky hodnocení a celý proces přijímání žádostí do 1. výzvy programu LEADER v Regionu Pošembeří.
 • Následně kancelář MAS předá do 26. 10. 2009 schválené projekty na Regionální odbor Státního zemědělského a intervenčního fondu (RO SZIF)
 • RO SZIF cca do 2 - 3 měsíců posoudí vybrané projekty a pošle MAS vyrozumění, kteří žadatelé byli vybráni k finanční podpoře z Programu rozvoje venkova v ose IV. LEADER

1. 10. 2009

Seznam projektů přihlášených do 1. výzvy programu LEADER


24. 9. 2009

První kolo příjmu žádostí v programu LEADER je za námi


Od středy 16. do pátku 18. září jsme v kanceláři MAS (Místní akční skupiny Region Pošembeří) přijímali projekty žadatelů o dotaci v rámci první výzvy programu LEADER.

Ve středu nás navštívili jen dva žadatelé. Naše obavy, jestli vůbec ještě někdo přijde se rozplynuly ve čtvrtek. Dveře se netrhly a přivítali jsme osm projektů. V pátek jsme pak převzali devět projektů.

Celkem se nám v prvním kole tedy sešlo 19 projektů, z toho:
z Fiche č. 1 …4 projekty,
z Fiche č. 2 …12 projektů,
z Fiche č. 5 … 1 projekt,
z Fiche č. 7 … 2 projekty.

Administrativní příjem žádostí proběhl v pořádku a vzápětí nastoupila administrativní kontrola – tedy revize všech povinných a nepovinných příloh, odpovídajících datumů na dokumentech a podobně. V následné kontrole přijatelnosti jsme zkoumali soulad přihlášených projektů s vyhlášenými prioritami (fichemi) – byly čtyři:

Fiche č. 1 – NÁŠ DOMOV – Atraktivní obce pro bydlení, podnikání a relaxaci
Fiche č. 2 – NÁŠ DOMOV – Dobré místo pro současný i budoucí život
Fiche č. 5 – BOHATSTVÍ VENKOVA – Zemědělci (zemědělství) důležitá součást našeho regionu
Fiche č. 7 – NÁŠ DOMOV – Vzdělávání napříč generacemi i regionem

Výsledky administrativní kontroly a kontroly přijatelnosti se všichni žadatelé dozvídají tento týden. Buď jim přijde (nebo bude předáno) vyrozumění o administrativní kontrole a kontrole přijatelnosti. Anebo budou vyzváni k doplnění chybějících údajů. Na jejich úpravu pak budou mít pět dní, většinou do úterý 29. září.

Chceme všem žadatelům, kteří přišli podat své projekty poděkovat především za jejich odvahu „do toho jít“, za čas, který museli přípravě projektů věnovat a za chuť touto cestou něco změnit.
Držíme všem palce, aby právě jejich projekty byly úspěšné. O jejich prospěšnosti a jedinečnosti budou žadatelé moci přesvědčit výběrovou komisi ještě na veřejné obhajobě, která se uskuteční 7. října v Českém Brodě.


23. 9. 2009

Jak vyplnit Elektronickou žádost?


Pro žadatele do programu LEADER:

Na stránku s první výzvou jsme přidali Instruktážní list pro vyplňování.

Pročtěte si prosím tento dokument před tím, než začnete vyplňovat příslušnou Elektronickou žádost, usnadní Vám to práci.

V případě nejasností volejte na tel. č. 724 256 253 nebo své dotazy pište na e-mail: vitkova@posemberi.cz.


14. 9. 2009

Elektronické žádosti pro jednotlivé fiche


Pro žadatele do programu LEADER:

Na stránku s první výzvou jsme vložili ke každé fichi samostatnou elektronickou žádost, která je lehce předpřipravená právě pro příslušnou fichi. Chceme tak žadatelům co nejvíce usnadnit vyplňování elektronického formuláře žádosti a převést je přes případná úskalí, která by mohla nastat.

Připravené elektronické žádosti jsou ke stažení rovněž přímo zde:

Elektronická žádost pro fichi č. 1

Elektronická žádost pro fichi č. 2

Elektronická žádost pro fichi č. 5

Elektronická žádost pro fichi č. 7


Upozornění:

a) pro stahování a čtení výše uvedených dokumentů ve formátu pdf je nutné mít na počítači minimální verzi Adobe Reader 8.0. Pro stažení klikněte (například) sem.

b) doporučujeme před samotným vyplňováním žádost uložit do paměti Vašeho počítače)

 

V případě nejasností volejte na tel. č. 724 256 253 nebo své dotazy pište na e-mail: vitkova@posemberi.cz.

 


11. 9. 2009

Vzory partnerských smluv


Pro žadatele do programu LEADER:

 

Na závěr textu první výzvy jsme přidali vzory dvou partnerských smluv ke stažení.

Stáhnout si je můžete i zde: Vzor I     Vzor II


7. 9. 2009

MAS vyhlašuje první výzvu v rámci programu LEADER


Místní akční skupina (MAS) Region Pošembeří vyhlašuje v pondělí 24. srpna 2009 první kolo příjmu žádostí pro čerpání prostředků alokovaných na realizaci
Strategického plánu (SPL) Náš Region v rámci Programu rozvoje venkova.


Termín příjmu žádostí:
od středy 16. září do pátku 18. září 2009, v době od 8 do 16 hodin. V pátek 18. září pouze od 8 do 14 hodin


Misto podání žádostí:
na adrese kanceláře MAS Region Pošembeří, Náměstí Arnošta z Pardubic 1, Český Brod


Způsob podání:
projekt a žádost o dotaci (předepsaný formulář v pdf) bude předložen osobně statutárním zástupcem nebo pověřenou osobou, která předloží úředně ověřenou plnou moc, a to v jednom paré včetně povinných a nepovinných příloh a 1x na CD s žádostí a projektem


Kontakt:
kancelář MAS Region Pošembeří, tel.: 321 612 215 – 216 

Mgr. Miloslav Oliva, ředitel, e-mail: leader@posemberi.cz
Bc. Michaela Vítková, manager, tel: 724 256 253, e-mail: info@posemberi.cz

 


DOPORUČENÍ:

1) pro stahování a čtení níže uvedených příloh ve formátu pdf je nutné mít na počítači minimální verzi Adobe Reader 8.0. Pro stažení nejnovější verze klikněte (například) sem

2) před tím, než začnete vyplňovat Elektronickou žádost, si pozorně prosím pročtěte Instruktážní list pro vyplňování


3) doporučujeme před samotným vyplňováním příslušnou Elektronickou žádost uložit do paměti Vašeho počítače

 


 

V rámci 1. výzvy budou přijímány žádosti o dotaci pro následující fiche (fiše):

fiche č. 1 NÁŠ DOMOV - Atraktivní obce pro bydlení, podnikání a relaxaci

oprávněný žadatel: obce, svazky obcí, NNO, zájmová sdružení právnických osob (jsou-li jejich členy obce, svazky obcí), církve a jejich organizace

- podrobné podmínky k fichi č. 1                - Elektronická žádost pro fichi č. 1

- předepsaná osnova k fichi č. 1 (pdf)         - předepsaná osnova k fichi č. 1 (Word)


 fiche č. 2 NÁŠ DOMOV - Dobré místo pro současný i budoucí život 

oprávněný žadatel: obce, svazky obcí, NNO, zájmová sdružení právnických osob (jsou-li jejich členy obce, svazky obcí), církve a jejich organizace

- podrobné podmínky k fichi č. 2                   - Elektronická žádost pro fichi č. 2

- předepsaná osnova k fichi č. 2 (pdf)            - předepsaná osnova k fichi č. 2 (Word)


 

fiche č. 5 BOHATSTVÍ VENKOVA - Zemědělci (zemědělství) důležitá součást našeho regionu

oprávněný žadatel: zemědělský podnikatel, podnikatelský subjekt, který
je z převážné většiny vlastněn zemědělskými prvovýrobci

- podrobné podmínky k fichi č. 5         - podopatření k fichi č. 5  

                    

- předepsaná osnova k fichi č. 5 (Word, kompletní, doplněná o body z vedlejšího opatření)

- Elektronická žádost pro fichi č. 5

                                                                     


 

fiche č. 7 NÁŠ DOMOV - Vzdělávání napříč generacemi i regionem

Oprávněný žadatel: obce, svazky obcí, NNO s právní subjektivitou

- podrobné podmínky k fichi č. 7                    - Elektronická žádost pro fichi č. 7

- předepsaná osnova k fichi č. 7 (PDF)           - předepsaná osnova k fichi č. 7 (Word)


 

 • Školení pro žadatele bude 1. září 2009 od 10 hodin v Českém Brodě, od 2. září 2009 budou probíhat osobní konzultace
 • Předkládané projekty musí být realizovány na uzemí MAS Region Pošembeří  (mapa území)
 • V jednom kole příjmu žádostí může žadatel podat v rámci jedné Fiche pouze jednu Žádost o dotaci
 • Projekt realizovaný v rámci Fiche musí čerpat více než polovinu všech způsobilých výdajů z hlavního opatření/podopatření
 • Způsobilé výdaje mohou být realizovány po zaregistrování projektu na RO SZIF (říjen 2009)
 • Žadatel je povinen předložit Žádost o proplacení způsobilých výdajů nejprve MAS (v termínu nejpozději do 23 měsíců od podpisu dohody) a po kontrole RO SZIF (v termínu stanoveném dohodou, nejpozději však do 24 měsíců od podpisu Dohody)
 • Další informace týkající se osy IV. 1.2. Leader Programu rozvoje venkova najdete na stránkách www.mze.czwww.szif.cz

 


 

Dále ke stažení:

Text první výzvy - podzim 2009

 

Samostatná příloha č. 9 - Přehled podmínek pro fiche + obsahuje předepsané osnovy projektů (dle opatření)

 

Partnerské smlouvy - Vzor I         Vzor II

 

Prezentace z informačních schůzek, které proběhly v červnu 2009:

1. část - Leader a fiche

2. část - žádost a její náležitosti


24. 8. 2009

Stránka