Nová zelená úsporám Light

MAS Region Pošembeří dopomáhá seniorům a nízkopříjmovým skupinám se získáním dotace v programu www.novazelenausporam.cz

VÍCE NALEZNETE ZDE (informace a kontakty)

Nová zelená úsporám

Facebook

 

Mobiliář

V případě zájmu o zapůjčení kontaktujte:

Hanu Vrbovcovou, email: vrbovcova@posemberi.cz nebo tel: 775 798 959

Mgr. Miloslava Olivu, email: oliva@posemberi nebo tel: 721 210 662

Více ZDE

Do odvolání jsou zápůjčky zdarma.

Pivní sety

GEOCACHING

GEOCACHING®
Pojďte na lov, více zde
Keška

Podpořte region

Číslo humanitárního účtu: 3244297369/0800

PRŮBĚŽNÁ veřejná sbírka na pomoc občanům a subjektům z MAS Pošembeří a z MAS Podlipanska!

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Kalendář

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

givt.cz

Vaše nákupy mohou pomoci k podpoře naší organizace. Jak na to? VÍCE ZDE

 

 

INFOABSOLVENT

Integrovaný informační systém o uplatnění absolventů škol (ISA+)

INFOABSOLVENT

Počítáme s vodou

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Stránka

Jak předkládat účetní doklady?


Do Balíčku pro úspěšné jsme přidali soupis náležitostí předkládaných účetních dokladů.


10. 10. 2010

Povinná infotabule ke stažení


ZDE najdete povinnou informační tabuli k realizovaným projektům, tentokrát ve formátu Word, s možností vložit název vlastního projektu.


28. 6. 2010

Jak nahlásit změny v projektu?


Na konec Balíčku pro úspěšné jsme přidali návod, jak postupovat při hlášení změn v projektu a příslušný formulář.


8. 6. 2010

Pomůcky pro Žádost o proplacení


Do Balíčku pro úspěšné jsme přidali několik dokumentů, které úspěšným žadatelům pomohou při přípravě Žádosti o proplacení.


2. 6. 2010

Úspěšné projekty byly oficiálně schváleny


Celkem 17 úspěšných projektů z první výzvy programu LEADER v Regionu Pošembeří (podzim 2009) již oficiálně schválil i Regionální odbor Státního zemědělského a intervenčního fondu (RO SZIF).

Zde je možné nahlédnout do dokumentu "Schválené Žádosti o dotaci z opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie" (odkaz Program rozvoje venkova). Mezi 760 úspěšnými projekty naleznete i zmíněné adepty z Pošembeří.

Všechny projekty mohou sloužit jako dobrá inspirace pro zatím váhající organizace, obce či podnikatele. Podívejte se, s jakým nápadem jinde uspěli. Nezkusíte to taky?

V Regionu Pošembeří letos vyhlásíme dvě výzvy, jednu nyní na jaře a druhou na podzim. Podrobnosti sledujte na našich webových stránkách v aktualitách na hlavní stránce nebo pod odkazem LEADER.8. 3. 2010

Připravujeme druhé kolo v LEADERu


Připravujeme druhou výzvu v rámci programu LEADER – na jaro 2010. Bude otevřeno šest témat (Fichí, "fiší") s předpokládanou celkovou alokací 6,6 milionu korun.

Fiche - opatření

Max. výše dotace na 1 projekt

Fiche 1  NÁŠ DOMOV - atraktivní obce pro bydlení a relaxaci

 500 000 Kč

Fiche 2  NÁŠ DOMOV - dobré místo pro současný i budoucí život

500 000 Kč

Fiche 3  NÁVRAT KE KOŘENŮM - cestou našich předků

800 000 Kč

Fiche 5  Zemědělci (zemědělství) - důležitá součást našeho regionu

1 000 000 Kč

Fiche 6  LES - místo pro všechny

600 000 Kč

Fiche 4  Příměstský turistický ruch - i za humny je hezky

1 000 000 Kč

 

HARMONOGRAM:

24. března         bude druhá výzva oficiálně vyhlášena,

30. března         workshop pro nové žadatele ve fichích 1, 2, 3

31. března         workshop pro nové žadatele ve fichích 4, 5, 6

1.  - 7. dubna   budou v kanceláři Regionu Pošembeří probíhat osobní konzultace, které je potřeba předem dohodnout na adrese leader@posemberi.cz nebo na telefonním čísle 314 001 025.

12. - 14. dubna   proběhne příjem žádostí v kanceláři MAS Region Pošembeří

 


7. 3. 2010

Úspěšní žadatelé již ví, jak čerpat podporu


Region Pošembeří, 2. března 2010 – Dnes proběhlo v kanceláři Regionu Pošembeří v Českém Brodě školení pro úspěšné žadatele v první výzvě (podzim 2009) programu LEADER. Státní zemědělský a intervenční fond (SZIF) schválil podporu pro 17 z celkových 19 přihlášených projektů.

Účastníci dnešního semináře se dozvěděli pravidla pro čerpání dotací, podmínky podpisu smlouvy o podpoře, náležitosti v žádosti o proplacení v jednotlivých tematických oblastech (fichích) apod.

Užitečné dokumenty ke stažení:

Hlášení o změnách

Soupiska

Žádost o proplacení pro Fichi 1

Žádost o proplacení pro Fichi 2

Žádost o proplacení pro Fichi 5
2. 3. 2010

Kde pomohou peníze z LEADERu?


V první výzvě programu LEADER (podzim 2009) uspělo 17 z celkových 19 podaných projektů. V úhrnu dosahují celkové výdaje všech 17 projektů téměř osm milionů korun a z toho suma dotací činí téměř šest milionů korun. Jednotlivě se částky požadované podpory na projekt pohybují v průměru kolem 340 tisíc korun. (Podrobnosti v v tabulce.)

Kde se tedy mohou těšit na finanční injekci?
V Úvalech připravují rekonstrukci veřejného prostranství před základní školou, školní jídelnou a v okolí přilehlých zastávek autobusů. Úvalský Český rybářský svaz hodlá dostavět klubovnu a dojde rovněž na opravu hasičské zbrojnice.

V základní škole Na Vyhlídce v Českém Brodě se žáci dočkají výměny oken a vnějších dveří, sportovci se mohou těšit na rekonstrukci šaten ve sportovním areálu na Kutilce, dětem v MŠ Sokolská udělá radost nové hřiště a obyvatelům Škvárovny sadovnické úpravy místního parku. V Českém Brodě rovněž dojde k rozšíření prostor ve Zvonici, kde o.s. Leccos provozuje nízkoprahový klub pro mládež. A fotbalové hřiště v Liblicích zažije obnovu trávníku, dostane nové lavičky a zábradlí za brankami.

Obec Chrášťany hodlá opravit místní komunikaci na návsi a vybudovat tři dětská hřiště – v Chrášťanech, Bylanech a Chotouni. Obec Hradešín se chystá na výstavbu nových chodníků, které propojí novou a starou zástavbu. V Tismicích, Doubravčicích i Rostoklatech se pustí do rekonstrukce kulturních domů. Zatím jediný odvážný podnikatel, který přihlásil svůj projekt, žádá o příspěvek na pořízení stínící technologie a tepelné clony ve skleníku.


26. 2. 2010

Reálnou šanci na úspěch má 17 projektů z 19


Zajímá Vás, jaký je stav našich 19 projektů, které odvážní žadatelé podali na podzim do první výzvy iniciativy LEADER?

V průběhu vánočních svátků žadatelé obdrželi vyrozumění o ukončení tzv. administrativní kontroly Regionálního odboru Státního zemědělského a intervenčního fondu (RO SZIF).

Ke kontrole na Státní zemědělský a intervenční fond (SZIF) postoupilo 17 projektů. Kontrolou přijatelnosti neprošly dva projekty z oblasti vzdělávání a tím byla ukončena jejich administrace, tzn. že žádost o poskytnutí dotace byla zamítnuta.

Momentálně probíhá kontrola na SZIF a projekty, které prošly administrací, čekají na přímou výzvu SZIF k podpisu dohody o poskytnutí dotace. Žadatelé pak budou mít povinnost do 14 dnů tuto skutečnost oznámit MAS Region Pošembeří. ("Příjemce dotace z podepsané Dohody a ze všech následných podepsaných Dodatků vyhotoví vždy kopii, kterou předá/zašle do 14 kalendářních dnů po podpisu na příslušnou MAS.")

Všem žadatelům, jejichž projekty úspěšně prošly do dalšího kola schvalování, blahopřejeme a neúspěšným děkujeme za účast v první výzvě. Víme, že ve svém úsilí nepoleví a zveme je, i dosud nezúčastněné, do dalších dvou výzev Leadru v Regionu Pošembeří, které budou vyhlášeny v roce 2010.14. 1. 2010

Stránka