Facebook

 

Mobiliář

CENÍK - V případě zájmu o zapůjčení kontaktujte:

Hanu Vrbovcovou, email: vrbovcova@posemberi.cz nebo tel: 775 798 959

Mgr. Miloslava Olivu, email: oliva@posemberi nebo tel: 721 210 662

Více ZDE

Vzhledem k mimořádným událostem je půjčovné pro rok 2021 zdarma.

Pivní sety

GEOCACHING

GEOCACHING®
Pojďte na lov, více zde
Keška

Podpořte region

Číslo humanitárního účtu: 3244297369/0800

PRŮBĚŽNÁ veřejná sbírka na pomoc občanům a subjektům z MAS Pošembeří a z MAS Podlipanska!

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

givt.cz

Vaše nákupy mohou pomoci k podpoře naší organizace. Jak na to? VÍCE ZDE

 

 

INFOABSOLVENT

Integrovaný informační systém o uplatnění absolventů škol (ISA+)

INFOABSOLVENT

Počítáme s vodou

Obsah

Realizované projekty fiche č. 3
 - návrat ke kořenům - cestou našich předků 

projekty MAS

Hrad Skara

Hrad Skara

Žadatel: Město Úvaly
Cíl projektu: Projekt byl zacílen na zlepšení vzhledu města a na využití volného času. Doplnil stávající zástavbu o malý park, který je určen pro relaxaci v přírodě. V parku jsou tři menhiry z umělého kamene určené pro lezení.
Celkové výdaje projektu: 499 730 Kč
Výše dotace: 354 919 Kč
Podání žádosti: VIII. výzva, rok 2013, Fiche 1
Realizace projektu: listopad 2013 – srpen 2014

Kulturně environmentální centrum – Historie a současnost Štolmíře a jeho regionu

Kulturně environmentální centrum – Historie a současnost Štolmíře a jeho regionu

Žadatel: M´AM´ALOCA, o.s.
Cíl projektu: Cílem projektu byla rekonstrukce nebytových prostor statku za účelem vytvoření zázemí pro aktivity sdružení, pro různé společenské akce a tvořivé dílny. Součástí projektu bylo vytvoření informačních tabulí o historii Štolmíře, zdejším kostele a slavných osobnostech a místních tradicích.
Celkové výdaje projektu: 790 994 Kč
Výše dotace: 711 894 Kč
Podání žádosti: V. výzva, rok 2011, Fiche 2
Realizace projektu: únor 2012 - listopad 2013

Na počátku byla kniha aneb obnova a záchrana souboru dvou památek

Na počátku byla kniha aneb obnova a záchrana souboru dvou památek

Žadatel: Kulturní sdružení Tuklaty - Tlustovousy
Cíl projektu: Cílem projektu byla obnova sochy Panny Marie Neposkvrněné a sv. Jana Nepomuckého v obci Tuklaty. V rámci projektu došlo rovněž k revitalizaci zeleně v nejbližším okolí soch a dále byly instalovány informační cedule.
Celkové výdaje projektu: 329 107 Kč
Výše dotace: 271 461 Kč
Podání žádosti: III. výzva, rok 2010, Fiche 3
Realizace projektu: leden 2011- září 2012

Obnova barokního štítu mlýna a mlýnského kola v Květnici – 1. etapa

Žadatel: Akad. Soch. Zdeněk Hošek
Cíl projektu: Projekt je zacílen na záchranu a obnovu kulturní památky v obci Květnice, barokního mlýna. Hlavními aktivitami projektu byla rekonstrukce štítu stavby mlýna, byla obnovena štuková výzdoba. Součástí projektu bylo též pořízení čtyř nových oken, vstupních dveří a mříží. Obnova starého mlýna napomohla zachovat významný historický prvek, který tvoří dominantu okolní krajiny.
Celkové výdaje projektu: 873 335 Kč
Výše dotace: 720 000 Kč
Podání žádosti: VII. výzva, rok 2012, Fiche 3
Realizace projektu: březen 2013 - únor 2014

Obnova fasády věže kostela ve Lstiboři

Obnova fasády věže kostela ve Lstiboři

Žadatel: Římskokatolická farnost Český Brod
Cíl projektu: Projekt se zaměřil na záchranu části kulturní památky, na věž kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Lstiboři. Stávající omítka a kamenické prvky byly ve špatném stavu a opadávaly. V rámci projektu došlo k sejmutí omítek a k novému omítnutí. Dále byla opravena kamenná ostění oken ve věži a portálu vstupních dveří. Projekt tímto navázal na již uskutečněné rekonstrukční práce, které byly realizovány v jeho předchozí fázi.
Celkové výdaje projektu: 514 886 Kč
Výše dotace: 400 000 Kč
Podání žádosti: IX. výzva, rok 2014, Fiche 3
Realizace projektu: září 2014 - duben 2015

Obnova kamenného mostku 3. etapa

Obnova kamenného mostku 3. etapa

Žadatel: Město Úvaly
Cíl projektu: Realizací tohoto projektu byla obnovena kulturní technická památka, kamenný mostek, který byl postaven na počátku 19. století a v roce 2007 byl prohlášen za kulturní památku. V rámci projektu bylo doplněno rozvalené kamenné zábradlí a jednotlivé uvolněné haklíky zdiva, opraveny mostní pilíře a odstraněny graffiti.
Celkové výdaje projektu: 599 148 Kč
Výše dotace: 447 210 Kč
Podání žádosti: IV. výzva, rok 2011, Fiche 3
Realizace projektu: duben 2012 – květen 2012

Obnova vnějšího pláště věže kostela sv. Gotharda v Českém Brodě - odstranění havarijního stavu

Obnova vnějšího pláště věže kostela sv. Gotharda v Českém Brodě - odstranění havarijního stavu

Žadatel: Římskokatolická farnost
Cíl projektu: Záměrem projektu bylo odstranění havarijního stavu věže kostela sv. Gotharda, zachování této místní kulturní památky a zatraktivnění městské památkové zóny.
Celkové výdaje projektu: 980 470 Kč
Výše dotace: 690 000 Kč
Podání žádosti: II. výzva, rok 2010, Fiche 3
Realizace projektu: březen 2011 – říjen 2011

Obnova sochy Arnošta z Pardubic

Obnova sochy Arnošta z Pardubic

Žadatel: Město Úvaly
Cíl projektu: Předmětem projektu byla restaurátorská obnova kamenné sochy Arnošta z Pardubic. V rámci projektu byla vytvořena i informační cedule. Projekt napomohl ke zlepšení vzhledu města a jeho atraktivity.
Celkové výdaje projektu: 250 800 Kč
Výše dotace: 75 440 Kč
Podání žádosti: VIII. výzva, rok 2013, Fiche 3
Realizace projektu: srpen 2013 – srpen 2014

Oprava sochy sv. Prokopa

Oprava sochy sv. Prokopa

Žadatel: Hana Zvolská
Cíl projektu: Záměrem tohoto projektu bylo zrestaurování sochy sv. Prokopa, která byla v havarijním stavu. Součástí projektu bylo i vytvoření odpočinkové zóny poblíž sochy, byly zde instalovány dvě lavičky. Vedle toho zde byly umístěny dvě informační cedule seznamující příchozí o zdejších památkách.
Celkové výdaje projektu: 179 950 Kč
Výše dotace: 120 247 Kč
Podání žádosti: VIII. výzva, rok 2013, Fiche 3
Realizace projektu: červenec 2014 - listopad 2014

Revitalizace kostela Nanebevzetí Panny Marie  ve Lstiboři a obnovení kulturních tradic ve Lstiboři

Revitalizace kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Lstiboři a obnovení kulturních tradic ve Lstiboři

Žadatel: Občanské sdružení na opravu kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Lstiboři
Cíl projektu: Smyslem tohoto projektu bylo provést stavební záchranu kostela ve Lstiboři a umožnit jeho zpřístupnění veřejnosti a rovněž ho začít využívat pro pořádání společenských akcí. V průběhu projektu byly provedeny stavební práce, oprava střešní krytiny, výměna krovu a oprava fasády. Dalším výstupem projektu bylo vytvoření zajímavého informačního letáku o kostelích v Pošembeří.
Celkové výdaje projektu: 827 913 Kč
Výše dotace: 640 000 Kč
Podání žádosti: V. výzva, rok 2011, Fiche 3
Realizace projektu: červen 2012 - červen 2013

Slavnostní osvětlení kostela v Tismicích

Slavnostní osvětlení kostela v Tismicích

Žadatel: Obec Tismice
Cíl projektu: Cílem projektu byla elektrotechnická část výstavby slavnostního osvětlení kostela, jež je dominantou obce, kulturní a historickou památkou. Dalším počinem projektu bylo vydání rozšířeného dotisku brožury pojednávající o historii této památky.
Celkové výdaje projektu: 193 600 Kč
Výše dotace: 144 000 Kč
Podání žádosti: VIII. výzva, rok 2013, Fiche 3
Realizace projektu: říjen 2013 – duben 2014

Technické zázemí stávajícího muzea zemědělských strojů a techniky – I. etapa

Technické zázemí stávajícího muzea zemědělských strojů a techniky – I. etapa

Žadatel: Skanzen Chotouň
Cíl projektu: Záměrem projektu byla rekonstrukce bývalého objektu stájí na technické zázemí stávajícího muzea zemědělských strojů a techniky. Byly provedeny rekonstrukční
a bourací práce, provedena izolace proti vlhkosti, zavedeno nového topení a vyměněna část střešní krytiny.
Celkové výdaje projektu: 921 159 Kč
Výše dotace: 720 000 Kč
Podání žádosti: V. výzva, rok 2012, Fiche 3
Realizace projektu: květen 2012 – prosinec 2012

Výstavní síň zemědělských strojů a techniky - III. Etapa

Výstavní síň zemědělských strojů a techniky - III. Etapa

Žadatel: Pavel Víša
Cíl projektu: Předmětem projektu byla výstavba výstavní síně zemědělských strojů a techniky. Projekt reagoval na absenci dostačujících prostor pro exponáty, kterých je v současné době přes 200. Nová výstavní síň by měla pojmout cca 25 velkých exponátů. Projekt významně přispívá k rozvoji venkovské turistiky.
Celkové výdaje projektu: 1 028 108 Kč
Výše dotace: 720 000 Kč
Podání žádosti: VII. výzva, rok 2012, Fiche 3
Realizace projektu: březen 2013 – říjen 2013

Vyšehořovická tvrz - konservace a obnova zříceného nároží

Vyšehořovická tvrz - konservace a obnova zříceného nároží

Žadatel: Přátelé Vyšehořovické tvrze, o. s.
Cíl projektu: Projekt řešil první etapu stavebních úprav směřujících k obnově zříceného nároží tvrze ve Vyšehořovicích. Součástí projektu byly rovněž vzdělávací programy ve spolupráci s Muzeem v Čelákovicích. V rámci první etapy projektu byla odstraněna suť a navážka, byly podepřeny a vyzděny klenby ve střední a severní místnosti tvrze a vyklizeny interiéry místností.
Celkové výdaje projektu: 800 000 Kč
Výše dotace: 720 000 Kč
Podání žádosti: IV. výzva, rok 2011, Fiche 3
Realizace projektu: červenec 2011 – srpen 2012

Vyšehořovická tvrz – konzervace a obnova zříceného nároží, II. Etapa

Vyšehořovická tvrz – konzervace a obnova zříceného nároží, II. Etapa

Žadatel: Přátelé Vyšehořovické tvrze
Cíl projektu: Projekt navazoval na již realizovanou předcházející etapu. V této etapě bylo zahájeno zastřešení dostavěných kleneb. K tomu byla provedena dodávka a montáž vázaných krovů, montáž laťování a nátěry tesařských konstrukcí.
Celkové výdaje projektu: 280 000 Kč
Výše dotace: 180 000 Kč
Podání žádosti: VII. výzva, rok 2012, Fiche 3
Realizace projektu: prosinec 2012- srpen 2013

Vyšehořovická tvrz – konzervace a obnova zříceného nároží, III. Etapa

Vyšehořovická tvrz – konzervace a obnova zříceného nároží, III. Etapa

Žadatel: Přátelé Vyšehořovické tvrze
Cíl projektu: Tato fáze projektu navazovala svými pracemi na činnosti realizované v předcházející etapě. V rámci projektu bylo provedeno dozdění štítové zdi, dodávka a montáž laťování včetně nátěrů a montáž střešní krytiny.
Celkové výdaje projektu: 200 000 Kč
Výše dotace: 180 000 Kč
Podání žádosti: VIII. výzva, rok 2013, Fiche 3
Realizace projektu: květen 2013 - srpen 2013

Vyšehořovická tvrz – konzervace a obnova zříceného nároží, IV. etapa

Vyšehořovická tvrz – konzervace a obnova zříceného nároží, IV. etapa

Žadatel: Přátelé Vyšehořovické tvrze
Cíl projektu: Záměrem IV. etapy bylo založení zřízeného nároží tvrze. Byl proveden ověřovací vrt do podloží a na základě jeho posouzení byla vypracována doplňující projektová dokumentace, podle níž byla vystavěna nová zeď a kamenný opěrný pilíř. Vyšehořovická tvrz se stává díky postupné rekonstrukci a pořádaným akcím stále častějším turistickým cílem.
Celkové výdaje projektu: 280 000 Kč
Výše dotace: 252 000 Kč
Podání žádosti: IX. výzva, rok 2014, Fiche 3
Realizace projektu: duben 2014 - září 2014

Záchrana zapomenuté zvoničky na návsi ve Kšelích

Záchrana zapomenuté zvoničky na návsi ve Kšelích

Žadatel: Obec Kšely
Cíl projektu: Díky tomuto projektu byla zrestaurována pískovcová zvonička z roku 1863 tvořící dominantu návsi. Projekt podpořil rovněž obnovení místních tradic, v budoucnu se předpokládá, že se na zvoničce začne opět zvonit.
Celkové výdaje projektu: 163 971 Kč
Výše dotace: 135 450 Kč
Podání žádosti: VIII. výzva, rok 2013, Fiche 3
Realizace projektu: září 2013 - červen 2014

Zpracování Studie obnovy historické části obce Chotouň

Zpracování Studie obnovy historické části obce Chotouň

Žadatel: Skanzen Chotouň, o. s.
Cíl projektu: Předmětem projektu je zpracování podkladů pro přípravu stavebních projektů obnovy zemědělských objektů v historické části obce Chotouň a prezentace již existující muzejní expozice zemědělské techniky.
Celkové výdaje projektu: 1 980 800 Kč
Výše dotace: 720 000 Kč
Podání žádosti: II. výzva, rok 2010, Fiche 3
Realizace projektu: únor 2011 – září 2011