Menu
Pošembeří

Vzdělávání

VZDĚLÁVÁNÍ

Programový rámec IROP - VZDĚLÁVÁNÍ.pdf (751.26 kB)

Předběžný termín vyhlášení výzvy MAS na projektové záměry 1/2024.

VZDĚLÁVÁNÍ - dotační peníze přes MAS (80%) 6.808.634,- Kč + státní rozpočet (15%) 1.276.618,88 Kč + spoluúčast (5%) 425.539,63 Kč, tedy CZV 8.510.792,50 Kč.

Podporované aktivity

Infrastruktura mateřských škol a zařízení péče o děti typu dětské skupiny

 • navýšení kapacit v mateřské škole (dále i „MŠ“) v území působnosti MAS;
 • zvyšování kvality podmínek v MŠ pro poskytování vzdělávání, včetně vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, s ohledem na zajištění hygienických požadavků v MŠ, kde jsou nedostatky identifikovány krajskou hygienickou stanicí;
 • navyšování kapacit a vznik nových zařízení péče o děti typu dětské skupiny.

Infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny a učebny neúplných škol

 • vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi;
 • vnitřní konektivita škol;
 • školní družiny a školní kluby;
 • učebny neúplných škol;
 • doprovodná část projektu: budování a modernizace zázemí
 • pro školní poradenská pracoviště a pro práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (např. klidové zóny, reedukační učebny);
 • pro pedagogické i nepedagogické pracovníky škol vedoucí k vyšší kvalitě vzdělávání ve školách (např. kabinety);
 • vnitřního i venkovního pro komunitní aktivity při ZŠ vedoucí k sociální inkluzi (např. veřejně přístupné prostory pro sportovní aktivity, knihovny, společenské místnosti), sloužící po vyučování jako centrum vzdělanosti a komunitních aktivit;

MAS až bude mít schválený Programový rámec IROP, bude vyhlašovat výzvu na Projektové záměry z kterých bude vybírat na základě připravenosti, které projekty podpoří a dá jim Vyjádření o souladu projektového závěru se strategií CLLD, kdo toto vyjádření bude mít, bude vkládat svůj projekt do hlavní výzvy ŘO (do systému 21+). Projekty, kterým dá MAS vyjádření o souladu, musí splnit podmínky hlavní výzvy ŘO, aby prošly a získaly právní akt. Proto doporučuji kouknout do Specifických pravidel na kritéria a již nyní konzultovat (str 58-70 Kritéria a str. 14-20 a 39-45 Způsobilé výdaje).

Proces projektu má tyto kroky:

 • Vyhlášení výzvy MAS na předkládání projektových záměrů (mimo systém)
 • Předložení projektového záměru na MAS
 • Projednání souboru projektových záměrů na Výběrovém orgánu MAS
 • Předložení souboru projektových záměru Výběrovým orgánem MAS na Rozhodovací orgán MAS
 • Vytvoření souboru projektových záměrů, který splnil/nesplnil kritéria MAS pro výběr na Rozhodovací orgán MAS
 • Rozhodovací orgán MAS vydá vyjádření o souladu/nesouladu projektového záměru s PR IROP
 • Předložení žádosti o podporu do MS 21+ žadatelem do výzvy ŘO IROP
 • Hodnocení ŽoP na Centru pro regionální rozvoj
 • Vydání právního aktu žadateli Řídicím orgánem IROP

Přílohy ŘO IROP:

https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/48vyzvairop

 

 

Dotace MAS

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27
4
28
3
29
3
30
2
1
2
2
6
3
5
4
2
5
5
6
2
7
3
8
2
9
4
10
3
11
2
12
4
13
2
14
3
15
2
16
2
17
6
18
2
19
2
20
4
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2
31
2

Podpořte region

Číslo humanitárního účtu: 3244297369/0800

PRŮBĚŽNÁ veřejná sbírka na pomoc občanům a subjektům z MAS Pošembeří a z MAS Podlipanska!

Překlad (translations)

Počítáme s vodou

nahoru

Nová zelená úsporám Light

Pomáháme seniorům  a nízkopříjmovým skupinám se získáním dotace v programu www.novazelenausporam.cz

Více zde: informace a kontakty

Nová zelená úsporám

Mobiliář

Stany, pivní sety, dvoupípa, elektrocentrála, aj.

Více zde: informace a kontakty

Pivní sety

INFOABSOLVENT

Integrovaný informační systém o uplatnění absolventů škol (ISA+)

INFOABSOLVENT

Naše aktivity a projekty

Naši partneři

Pošembeří