Nová zelená úsporám Light

MAS Region Pošembeří dopomáhá seniorům a nízkopříjmovým skupinám se získáním dotace v programu www.novazelenausporam.cz

VÍCE NALEZNETE ZDE (informace a kontakty)

Nová zelená úsporám

Facebook

 

Mobiliář

V případě zájmu o zapůjčení kontaktujte:

Hanu Vrbovcovou, email: vrbovcova@posemberi.cz nebo tel: 775 798 959

Mgr. Miloslava Olivu, email: oliva@posemberi nebo tel: 721 210 662

Více ZDE

Do odvolání jsou zápůjčky zdarma.

Pivní sety

GEOCACHING

GEOCACHING®
Pojďte na lov, více zde
Keška

Podpořte region

Číslo humanitárního účtu: 3244297369/0800

PRŮBĚŽNÁ veřejná sbírka na pomoc občanům a subjektům z MAS Pošembeří a z MAS Podlipanska!

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Kalendář

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

givt.cz

Vaše nákupy mohou pomoci k podpoře naší organizace. Jak na to? VÍCE ZDE

 

 

INFOABSOLVENT

Integrovaný informační systém o uplatnění absolventů škol (ISA+)

INFOABSOLVENT

Počítáme s vodou

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Výzva MAS č. 5 PRV

Termín vyhlášení výzvy: 17.4.2022
Termín příjmu žádostí:

od 18.4.2022 (00.00 hod.) do 31.5.2022 (24.00 hod.)

Termín registrace ŽoD na RO SZIF: 31.8.2022
Celková výše alokace pro 5. výzvu: 8.900.927,- Kč
Fiche:

FICHE 7 -  Podpora místního zemědělství

FICHE 9 - Rozvoj agroturistiky a investice do rozvoje nezemědělských činností

FICHE 8 - Zpracování zemědělské produkce a její uvádění na trh

FICHE 14 - Základní služby a obnova vesnic, oblasti:

   a) Veřejná prostranství v obcích

   b) MŠ a ZŠ

   c) Hasičské zbrojnice

   e) Vybrané kulturní památky

   f) Kult. a spolk. zařízení vč. knihoven

   g) Stezky

Školení/konzultace pro žadatele / příjemce:

POZOR! Z důvodu nemoci termíny zrušeny. Náhradní termín semináře pro žadatele pro Fichi 14 je v pondělí 25.4.2022 od 14:00 hod.

Termín pro Fiche 7, 8, 9 po individuální domluvě.

20.4.2022, 12:00 – 14:00 hod. pro Fichi 14

21.4.2022, 12:00 – 14:00 hod. pro Fiche 7, 8 a 9

Seminář pro příjemce v úterý 27.9.2022 od 14:00 hod.

Termín ukončení administrativní kontroly (tj. kontroly formální správnosti a přijatelnosti na MAS): max do 28.6.2022
Jednání Výběrové komise MAS: 21.7.2022
Jednání Programového výboru MAS: per rollam 1.8. - 4.8.2022
Termín předání dokumentů k VŘ (velký cenový marketing) a aktualizované ŽoD na MAS: 2.11.2022
Termín předání dokumentů k VŘ (velký cenový marketing) a aktualizované ŽoD na RO SZIF:

9.11.2022

 

Výzva MAS č. 5 PRV

Příloha č. 1 – Interní postupy MAS Region Pošembeří PRV 2021 – Způsob výběru projektů na MAS, řešení střetu zájmů a zaručení transparentnosti

Příloha č. 2 –Etický kodex osoby podílející se na hodnocení či výběru Žádosti o dotaci z PRV předložených na základě výzvy MAS Region Pošembeří

Příloha č. 3 –Aktuální znění Fiche 7

Příloha č. 4 - Aktuální znění Fiche 8

Příloha č. 5 – Aktuální znění Fiche 9

Příloha č. 6 - Aktuální znění Fiche 14

Příloha č. 7 – Programový rámec PRV 2022

Příloha č. 8 – Vazba na venkovskou turistiku

Příloha č. 9 – Potvrzení o počtu zaměstnanců

Příloha č. 10 – Metodika definice a způsobů kontroly nově vytvořených pracovních míst

Příloha č. 11 – Přehled zaměstnanců se zdravotním postižením či osob sociálně znevýhodněných

Příloha č. 12 - Prohlášení o realizaci projektu v souladu s PRO

Příloha č. 13 - Počet obyvatel v Regionu Pošembeří k 1.1.2021

Příloha č. 14 - Seznam vybraných a nevybraných ŽoD PRV

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Seznam přijatých ŽoD 5. výzva PRV 2022

Seznam vybraných a nevybraných ŽoD

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pozvánka na seminář/konzultaci k 5.výzvě dne 25.4.2022

Pozvánka na seminář/konzultaci k 5.výzvě = ZRUŠENO

Pozvánka na seminář pro příjemce k 5.výzvě dne 27.9.2022

Prezentace k výzvě č. 5 (Fiche 7, 8, 9)

Prezentace k výzvě č. 5 (Fiche 14)

Prezentace ze semináře pro příjemce (CM, administrativní kroky)

Pravidla 19.2.1 platná pro rok 2022 (aktuální od dubna 2022)

Postup pro vygenerování formuláře Žádosti o dotaci (ŽoD), předání na MAS a podání na RO SZIF

Seznam povinných příloh k ŽoD

Instrukce pro kontrolu ŽoD PRV - 5. Výzva

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kontakty: 

Ředitel, projektový manažer PRV: Mgr. Miloslav Oliva

Tel: 721 210 662, E-mail: oliva@posemberi.cz

Projektový manažer PRV: Ing. Samira Goldšmídová

Tel: 732 725 772, E-mail: goldsmidova@posemberi.cz