Menu
Pošembeří

Fiche č. 8

Realizované projekty fiche č. 8
 - cesty a místa - propojení regionu 

projekty MAS

Cesta k lidem
Žadatel: Občanské sdružení pro rozvoj Vrátkova
Cíl projektu: Záměrem tohoto projektu bylo obnovit přístup do starého pískovcového lomu a obnovit úvozovou cestu k němu. Podél úvozové cesty byla obrozena původní alej, byly zde po obou stranách vysazeny ovocné stromy. V místě lomu byly umístěny lavičky a informační tabule. Při realizaci projektu došlo také k likvidaci starých černých skládek.
Celkové výdaje projektu: 166 161 Kč
Výše dotace: 122 087 Kč
Podání žádosti: VII. výzva, rok 2012, Fiche 8
Realizace projektu: březen 2013 – listopad 2013
Cesty v Úvalech
Žadatel: Město Úvaly
Cíl projektu: Cílem projektu bylo propojení přírodních a historických zajímavostí v Úvalech a přilehlých obcích prostřednictvím obnovy původních cest a vytýčením směrových cedulí a značek. Projekt zvýšil atraktivitu prostředí města a posílil rekreační funkci městských lesů.
Celkové výdaje projektu: 499 125 Kč
Výše dotace: 368 217 Kč
Podání žádosti: VIII. výzva, rok 2013, Fiche 8
Realizace projektu: září 2013 – listopad 2014
Jirenskou stezkou
Žadatel: Obec Jirny
Cíl projektu: Díky tomuto projektu byla vybudována naučná stezka s interaktivními prvky, odpočinkovými místy a informačními panely v intravilánu obce Jirny v okolí místního rybníku. Cílem projektu bylo zvýšit cestovní ruch a pozvednou povědomí místních obyvatel o svém bydlišti.
Celkové výdaje projektu: 140 284 Kč
Výše dotace: 124 398 Kč
Podání žádosti: VII. výzva, rok 2012, Fiche 2
Realizace projektu: březen 2013 - září 2013
Naučná stezka „KOUNICKÁ CESTA“
Žadatel: MEZERA, o. s.
Cíl projektu: V rámci tohoto projektu byla vytvořena naučná stezka v okolí Kounic, která je propojena s místní cyklostezkou. Samotné ztvárnění naučné stezky respektuje okolní přírodu. Na trase stezky bylo umístěno 9 informačních tabulí a 9 laviček. Rovněž došlo k úpravě zeleně a výsadbě nových stromů.
Celkové výdaje projektu: 168 642 Kč
Výše dotace: 148 590 Kč
Podání žádosti: V. výzva, rok 2011, Fiche 8
Realizace projektu: květen 2012 – prosinec 2013
Výstavba in-line cyklostezky se zázemím v obci Šestajovice
Žadatel: Obec Šestajovice
Cíl projektu: Cílem tohoto projektu bylo rozvíjet sportovní aktivity místních obyvatel a podpořit příměstský cestovní ruch. Z dotace byla vybudována in-line dráha v délce 600 metrů v místě vedení původních polních cest.
Celkové výdaje projektu: 1 196 457 Kč
Výše dotace: 400 000 Kč
Podání žádosti: VIII. výzva, rok 2013, Fiche 8
Realizace projektu: září 2013 – květen 2014

Dotace MAS

Podpořte region

Číslo humanitárního účtu: 3244297369/0800

PRŮBĚŽNÁ veřejná sbírka na pomoc občanům a subjektům z MAS Pošembeří a z MAS Podlipanska!

Překlad (translations)

Počítáme s vodou

nahoru

Nová zelená úsporám Light

Pomáháme seniorům  a nízkopříjmovým skupinám se získáním dotace v programu www.novazelenausporam.cz

Více zde: informace a kontakty

Nová zelená úsporám

Mobiliář

Stany, pivní sety, dvoupípa, elektrocentrála, aj.

Více zde: informace a kontakty

Pivní sety

INFOABSOLVENT

Integrovaný informační systém o uplatnění absolventů škol (ISA+)

INFOABSOLVENT

Naše aktivity a projekty

Naši partneři a spolupracující organizace

Pošembeří