Menu
Pošembeří

Fiche č. 7

Realizované projekty fiche č. 7
 - náš domov - vzdělávání napříč generacemi i regionem

projekty MAS

Co se u nás naučíte, v podnikání jako když najdete
Žadatel: LECCOS, o. s.
Cíl projektu: Cílem projektu bylo poskytnout začínajícím podnikatelům základní informace při zahájení podnikatelské činnosti a stávajícím podnikatelům podat informace o možnostech rozvoje a udržitelnosti podniku. Celkově bylo proškoleno 51 účastníků na specializovaných seminářích. Začínající podnikatelé měli možnost se seznámit se specialisty v oborech marketing, účetnictví a daňové poradenství a z oblasti obchodu a rozvinout své finanční, obchodní, marketingové dovednosti.
Celkové výdaje projektu: 146 800 Kč
Výše dotace: 146 797 Kč
Podání žádosti: III. výzva, rok 2010, Fiche 7
Realizace projektu: duben 2011 – květen 2012
nahoru

Nová zelená úsporám Light

Pomáháme seniorům  a nízkopříjmovým skupinám se získáním dotace v programu www.novazelenausporam.cz

Více zde: informace a kontakty

Nová zelená úsporám

Mobiliář

Stany, pivní sety, dvoupípa, elektrocentrála, aj.

Více zde: informace a kontakty

Pivní sety

INFOABSOLVENT

Integrovaný informační systém o uplatnění absolventů škol (ISA+)

INFOABSOLVENT

Naše aktivity a projekty

Naši partneři a spolupracující organizace

Pošembeří