Menu
Pošembeří

Fiche č. 5

Realizované projekty fiche č. 5
 - zemědělci (zemědělství ) - důležitá součást našeho regionu 

projekty MAS

Lepší květiny pro vás po celý rok. Investice do technologie ve skleníku – stínící tepelná clona
Žadatel: Neil Combes
Cíl projektu: V rámci tohoto projektu byla pořízena nová technologie vedoucí ke zlepšení
pěstebních podmínek ve skleníku, kdy byl využit tepelný a stínící efekt energetické clony.
Realizace projektu vedla ke zvýšení kvality rostlinných produktů.
Celkové výdaje projektu: 481 950 Kč
Výše dotace: 201 950 Kč
Podání žádosti: I. výzva, rok 2009, Fiche 2
Realizace projektu: červen 2010 – září 2010
Žadatel: Sady Tuchoraz
Cíl projektu: Projekt navazuje na již na realizovaný projekt Modernizace skladovacích kapacit – etapa I, kdy byly vybudovány dva boxy o kapacitě 1800 tun a 1200 tun. Tento projekt sleduje záměr rozdělit tyto dva boxy do 12 menších boxů a vybavit je technologií řízené atmosféry.
Celkové výdaje projektu: 2 400 000 Kč
Výše dotace: 800 000 Kč
Podání žádosti: VI. výzva, rok 2012, Fiche 5
Realizace projektu: květen 2013 – srpen 2013
Rozšíření, modernizace a rekonstrukce včelařské výroby
Žadatel: Ing. Ondřej Cidlina
Cíl projektu: Projekt podpořil podnikatele při přestavbě hospodářské budovy na objekt určený pro získávání skladování medu. Další investice směřovaly k pořízení do technologie včelařské výroby, do úlů a komponent úlů. Výstupy projektu slouží i propagaci a vzdělávání užitečnosti včelařství.
Celkové výdaje projektu: 370 000 Kč
Výše dotace: 150 000 Kč
Podání žádosti: VI. výzva, rok 2012, Fiche 5
Realizace projektu: červenec 2012 - červen 2014
Sklad a technologie skladování
Žadatel: Sady Tuchoraz, s.r.o.
Cíl projektu: Záměrem projektu bylo řešení absence skladovacích technologií odpovídající produkci jablek. V rámci realizace projektu byla provedena dostavba ochranného hrazení stěn ULO boxu v hale na skladování ovoce a pořízení velkoobjemových kontejnerů.
Celkové výdaje projektu: 1 320 480 Kč
Výše dotace: 500 000 Kč
Podání žádosti: III. výzva, rok 2010, Fiche 5
Realizace projektu: únor 2011 – srpen 2011
Vybudování čistící linky
Žadatel: Jan Král
Cíl projektu: Dotace z projektu byla určena na pořízení čističky zemědělských plodin, příjmového koše a dopravníků. Čistící linka zajistila zvýšenou kvalitu dlouhodobého skladování jednotlivých zemědělských plodin a vedla ke snížení nákladů a k soběstačnosti firmy.
Celkové výdaje projektu: 2 473 560 Kč
Výše dotace: 992 550 Kč
Podání žádosti: VI. výzva, rok 2012, Fiche 5
Realizace projektu: září 2013 – prosinec 2014
Vybudování manipulačních (expedičních) zásobníků a dopravních cest
Žadatel: Jan Král
Cíl projektu: Cílem projektu byl nákup a montáž zalomeného dopravníku a vybudování dvou manipulačních zásobníků a jejich základů. Tato technologie přinesla úsporu času a energie nutnou pro vyskladnění zemědělských komodit podniku.
Celkové výdaje projektu: 1 198 800 Kč
Výše dotace: 499 500 Kč
Podání žádosti: II. výzva, rok 2010, Fiche 1
Realizace projektu: prosinec 2010 - duben 2011

Dotace MAS

Podpořte region

Číslo humanitárního účtu: 3244297369/0800

PRŮBĚŽNÁ veřejná sbírka na pomoc občanům a subjektům z MAS Pošembeří a z MAS Podlipanska!

Překlad (translations)

Počítáme s vodou

nahoru

Nová zelená úsporám Light

Pomáháme seniorům  a nízkopříjmovým skupinám se získáním dotace v programu www.novazelenausporam.cz

Více zde: informace a kontakty

Nová zelená úsporám

Mobiliář

Stany, pivní sety, dvoupípa, elektrocentrála, aj.

Více zde: informace a kontakty

Pivní sety

INFOABSOLVENT

Integrovaný informační systém o uplatnění absolventů škol (ISA+)

INFOABSOLVENT

Naše aktivity a projekty

Naši partneři a spolupracující organizace

Pošembeří