Menu
Pošembeří

Fiche č. 4

Realizované projekty fiche č. 4
 - příměstský turistický ruch - i za humny je hezky

projekty MAS

Modernizace hipostanice
Žadatel: Ing. Václav Luka
Cíl projektu: Projekt navazuje na tradici chovu v Chotouni a jeho záměrem bylo podpořit venkovskou turistiku. Z dotace byly vytvořeny odpovídající podmínky pro ustájení koní, bylo zřízeno šest vnitřních boxů a provedena rekonstrukce střechy a další stavební práce.
Celkové výdaje projektu: 960 000 Kč
Výše dotace: 480 000 Kč
Podání žádosti: VI. výzva, rok 2012, Fiche 4
Realizace projektu: únor 2014 - září 2014
Rekonstrukce, modernizace a rozšíření kapacity penzionu U Bláhů
Žadatel: Roman Hrdlic
Cíl projektu: Penzion u Bláhů se zaměřuje na mikroregionální cestovní ruch, je jediným penzionem v obci. Cílem projektu byla rekonstrukce a modernizace pokojů č. 1 až 5 a stavební úpravy a dokončení budoucích pokojů č. 11 a 12. Tím byla rozšířena kapacita penzionu z 10 na 12 pokojů. Celková rekonstruovaná plocha činí 175 m2.
Celkové výdaje projektu: 956 561 Kč
Výše dotace: 464 328 Kč
Podání žádosti: VI. výzva, rok 2012, Fiche 4
Realizace projektu: říjen 2012 – červen 2013
[img]
Ubytování „U Lípy“
Žadatel: Petr Brožek
Cíl projektu: Projekt řeší chybějící možnost ubytování pro turisty a návštěvníky obce Přehvozdí při pořádání místních kulturně-společenských akcí. Na základě tohoto projektu byly vybudovány dvě ubytovací jednotek o celkové kapacitě sedm lůžek.
Celkové výdaje projektu: 516 890 Kč
Výše dotace: 239 055 Kč
Podání žádosti: II. výzva, rok 2010, Fiche 4
Realizace projektu: červenec 2010 – leden 2011

Dotace MAS

Podpořte region

Číslo humanitárního účtu: 3244297369/0800

PRŮBĚŽNÁ veřejná sbírka na pomoc občanům a subjektům z MAS Pošembeří a z MAS Podlipanska!

Překlad (translations)

Počítáme s vodou

nahoru

Nová zelená úsporám Light

Pomáháme seniorům  a nízkopříjmovým skupinám se získáním dotace v programu www.novazelenausporam.cz

Více zde: informace a kontakty

Nová zelená úsporám

Mobiliář

Stany, pivní sety, dvoupípa, elektrocentrála, aj.

Více zde: informace a kontakty

Pivní sety

INFOABSOLVENT

Integrovaný informační systém o uplatnění absolventů škol (ISA+)

INFOABSOLVENT

Naše aktivity a projekty

Naši partneři a spolupracující organizace

Pošembeří