Menu
Pošembeří

Fiche č. 2

Realizované projekty fiche č. 2
 - dobré místo pro současný i budoucí život 

projekty MAS

A co děti? Mají si kde hrát? Dětská hřiště v každé obci
Žadatel: Obec Chrášťany
Cíl projektu: Záměrem projektu byla výstavba tří dětských hřišť v obci Chrášťany, Bylany a Chotouň. V těchto obcích doposud nebylo žádné hřiště, kde by mohli rodiče s dětmi trávit volný čas.
Celkové výdaje projektu: 587 947 Kč
Výše dotace: 444 665 Kč
Podání žádosti: I. výzva, rok 2009, Fiche 2
Realizace projektu: březen 2010 – červenec 2010
Bezpečné branky pro Poříčanský fotbal
Žadatel: Sportovní klub Poříčany
Cíl projektu: Projekt navazuje na předchozí projekt, který byl zaměřen na úpravy fotbalového hřiště. Fotbalový klub měl k dispozici pouze staré ocelové branky nevyhovující bezpečnostním požadavkům. V rámci tohoto projektu byly pořízeny 3 ks mobilních branek z odlehčeného materiálu.
Celkové výdaje projektu: 80 000 Kč
Výše dotace: 60 000 Kč
Podání žádosti: IX. výzva, rok 2014, Fiche 2
Realizace projektu: srpen 2014 - září 2014
Centrum pro volný čas v obci Přišimasy
Žadatel: Obec Přišimasy
Cíl projektu: Projekt měl za cíl rozšíření modernizace prostor multifunkčního centra pro volný čas v prostorách Obecního úřadu Přišimasy, který slouží různým skupinám obyvatel. V rámci realizace projektu byly provedeny stavební úpravy, vyměněna okna, provedena nová výmalba, pořízeny nové dveře a zajištěno vybavení nábytkem.
Celkové výdaje projektu: 416 880 Kč
Výše dotace: 312 255 Kč
Podání žádosti: II. výzva, rok 2010, Fiche 2
Realizace projektu: srpen 2010 – prosinec 2010
ČERNÍ KONĚ - POJEĎME S NIMI
Žadatel: Černí koně, o.s.
Cíl projektu: Na základě tohoto projektu bylo vytvořeno zázemí pro občanské sdružení Černí koně, které se zaměřuje na provoz cyklistiky jako volnočasové aktivity pro všechny. V rámci projektu byl pořízen stan využitelný jako mobilní zázemí pro organizované vyjížďky a další vybavení, stoly, lavice, elektrocentrála a stojan na kola.
Celkové výdaje projektu: 159 564 Kč
Výše dotace: 142 527 Kč
Podání žádosti: VII. výzva, rok 2012, Fiche 2
Realizace projektu: březen 2013 – září 2013
Český Brod, víceúčelové hřiště v parku Škvárovna
Žadatel: Město Český Brod
Cíl projektu: Záměrem projektu bylo vybudování nového víceúčelového hřiště o rozměrech 24x13 metrů s umělým povrchem, vybavené sloupky na zavěšení sítě, dvěma brankami na minifotbal a jedním košem na streetbal. Obyvatelům města Český Brod se tak rozšířila nabídka na trávení volného času.
Celkové výdaje projektu: 507 200 Kč
Výše dotace: 374 193 Kč
Podání žádosti: II. výzva, rok 2010, Fiche 2
Realizace projektu: říjen 2010 – červenec 2011
Čí jsou máje? Naše! – Staročeské lidové kroje
Žadatel: SHČMS SDH Poříčany
Cíl projektu: Díky realizaci tohoto projektu se podařilo doplnit soubor krojů pro tanečníky a divadelní představení pro udržování tradice Staročeských májů. Celkově bylo pořízeno 16 krojů pro tanečníky a 14 kostýmů pro ostatní účinkující. Projekt podpořil tradici pořádání Staročeských májů, takové akce pomáhají zlepšit život na venkově a aktivizují místní obyvatelstvo.
Celkové výdaje projektu: 76 689 Kč
Výše dotace: 59 200 Kč
Podání žádosti: IX. výzva, rok 2014, Fiche 2
Realizace projektu: srpen 2014 - září 2014
Dětské hřiště jako součást víceúčelového sportovního areálu v Přišimasech
Žadatel: Obec Přišimasy
Cíl projektu: Tento projekt byl zacílen na vybudování dětského hřiště, které tvoří součást připravovaného víceúčelového sportovního areálu. V rámci projektu byly provedeny potřebné terénní úpravy, zpevněna plocha, vybudováno oplocení a pořízeny herní prvky.
Celkové výdaje projektu: 624 611 Kč
Výše dotace: 444 582 Kč
Podání žádosti: VII. výzva, rok 2012, Fiche 2
Realizace projektu: květen 2013 - září 2013
Dětské hřiště Mochov
Žadatel: Obec Mochov
Cíl projektu: Záměrem projektu bylo vybudovat první veřejně přístupné dětské hřiště v Mochově. Na hřišti bylo instalováno pět certifikovaných herních prvků. Hřiště bylo uvedeno do provozu dne 12. 7. 2012.
Celkové výdaje projektu: 283 200 Kč
Výše dotace: 212 400 Kč
Podání žádosti: IV. výzva, rok 2011, Fiche 2
Realizace projektu: červenec 2011 – červen 2012
Dětské hřiště u nové mateřské školky
Žadatel: ZŠ T. G. Masaryka a Mateřská škola Poříčany
Cíl projektu: Cílem tohoto projektu bylo provedení úprav v zahradě, která obklopuje novou modulovou mateřskou školu. Při mateřské škole tak vzniklo moderní, funkční a bezpečné dětské hřiště s devíti herními prvky.
Celkové výdaje projektu: 190 000 Kč
Výše dotace: 171 000 Kč
Podání žádosti: VIII. výzva, rok 2013, Fiche 2
Realizace projektu: březen 2013 – květen 2013
Dětské hřiště u zámku
Žadatel: TJ Sokol Kounice
Cíl projektu: Projekt sledoval cíl provést rekonstrukci stávajícího dětského hřiště, jehož prvky neodpovídaly bezpečnosti děti. Na hřiště byly instalovány nové herní prvky určené pro různé věkové kategorie dětí.
Celkové výdaje projektu: 470 000 Kč
Výše dotace: 423 000 Kč
Podání žádosti: II. výzva, rok 2010, Fiche 2
Realizace projektu: únor 2011 – červen 2011
Dětské hřiště v areálu SK Úvaly
Žadatel: SK Úvaly
Cíl projektu: Na základě tohoto projektu bylo vybudováno dětské hřiště ve sportovním areálu SK Úvaly, které na tomto sportovišti chybělo. Tím se vytvořila možnost aktivit pro nejmenší děti.
Celkové výdaje projektu: 305 000 Kč
Výše dotace: 269 964 Kč
Podání žádosti: VII. výzva, rok 2012, Fiche 2
Realizace projektu: duben 2013 – červen 2013
Dětské hřiště v zahradě bývalé školy v Dobročovicích
Žadatel: Dobrák, o.s.
Cíl projektu: Záměrem projektu bylo upravit zahradu u bývalé školy a vybudovat na ní dětské hřiště. Výsledkem projektu je upravená, bezpečná a zelení osázená zahrada s dětským hřištěm a novými herními prvky.
Celkové výdaje projektu: 370 400 Kč
Výše dotace: 333 360 Kč
Podání žádosti: I. výzva, rok 2009, Fiche 2
Realizace projektu: leden 2010 – říjen 2010
Dětské hřiště ve Slušticích aneb mámo, táto, budeme si hrát a sportovat
Žadatel: Obec Sluštice
Cíl projektu: V rámci tohoto projektu bylo vytvořeno zcela nové oplocené dětské hřiště 15x21 m se sportovně herními prvky pro děti do 15 let. V obci se dosud nenacházelo žádné hřiště pro děti.
Celkové výdaje projektu: 518 140 Kč
Výše dotace: 381 105 Kč
Podání žádosti: III. výzva, rok 2010, Fiche 2
Realizace projektu: duben 2011 – prosinec 2011
 Dokončení renovace šatnového zázemí sportovní klubu a tréninkového hřiště
Žadatel: SK Český Brod
Cíl projektu: Projekt byl zacílen na dokončení rekonstrukce šaten, šatny byly vybaveny nábytkem a policemi a byla do nich instalována vzduchotechnika. Dále bylo tréninkové hřiště osazeno mobilními fotbalovými brankami.
Celkové výdaje projektu: 410 323 Kč
Výše dotace: 327 571 Kč
Podání žádosti: VIII. výzva, rok 2013, Fiche 2
Realizace projektu: duben 2013 - červen 2013
Dostavba zázemí pro rybáře
Žadatel: Český rybářský svaz Úvaly
Cíl projektu: Cílem projektu bylo vytvoření zázemí pro místní rybáře a jejich partnery. Na základě tohoto projektu pro ně vznikla klubovna, dílna a sociální zázemí. Projekt napomáhá k uchování tradice rybářství v Úvalech. Budova klubovny rovněž slouží pro praktickou výuku dětí ze Základní a Praktické školy v Úvalech
Celkové výdaje projektu: 498 622 Kč
Výše dotace: 391 159 Kč
Podání žádosti: I. výzva, rok 2009, Fiche 2
Realizace projektu: leden 2010 – září 2010
Hřiště MŠ Sokolská - rekonstrukce
Žadatel: Klub rodičů a přátel MŠ Sokolská, o.s.
Cíl projektu: Projekt sledoval cíl zkvalitnit prostředí zahrady Mateřské školy Sokolská v Českém Brodě. Došlo k rekonstrukci areálu mateřské školy, úpravě jeho terénu a jeho osazeními novými herními prvky, které přinesly celkové oživení těchto prostor. Projekt umožňuje využít zrekonstruovanou zahradu při pořádání akcí pro veřejnost.
Celkové výdaje projektu: 491 184 Kč
Výše dotace: 442 065 Kč
Podání žádosti: I. výzva, rok 2009, Fiche 2
Realizace projektu: duben 2010 – červenec 2010
Inspirativní prostředí pro děti MŠ Kollárova
Žadatel: Město Český Brod
Cíl projektu: Záměrem projektu bylo oživení interiérů jednotlivých tříd MŠ Kollárova v Českém Brodě, které zhruba 35 let neprošly zásadní obnovou. V rámci projektu byla provedena velkoplošná autorská výmalba stěn, která jednotlivé třídy doslova rozzářila. Rovněž došlo k částečné obnově úložného nábytku, k pořízení textilních dekorací, nových koberců a vytvoření tematických hracích koutků. Díky novému úložnému systému se rovněž zlepšila organizace práce.
Celkové výdaje projektu: 613 120 Kč
Výše dotace: 449 640 Kč
Podání žádosti: IV. výzva, rok 2011, Fiche 2
Realizace projektu: leden 2012 – prosinec 2012
Když na kulturu neprší“ - rekonstrukce střechy a systému ventilace kulturního domu v Tismicích
Žadatel: Obec Tismice
Cíl projektu: Projekt byl zacílen na rekonstrukci kulturního domu v Tismicích. Konkrétním výsledkem projektu je nově zrekonstruovaná střecha včetně zatepleného stropu
a funkčního systému ventilace kulturního domu a dále brožura mapující historii a kulturní život spjatý s kulturním domem.
Celkové výdaje projektu: 887 268 Kč
Výše dotace: 450 000 Kč
Podání žádosti: I. výzva, rok 2009, Fiche 2
Realizace projektu: leden 2010 – prosinec 2010
Kino Svět – kultura do města zpět
Žadatel: Město Český Brod
Cíl projektu: Záměrem projektu byla rekonstrukce sálu v kině na multifunkční kulturní
a společenské centrum, které napomohlo ke zlepšení občanské vybavenosti ve městě Český Brod. V rámci realizace projektu bylo z programu LEADER financováno pořízení ozvučení a osvětlení sálu a projekční technika do sálu.
Celkové výdaje projektu: 691 355 Kč
Výše dotace: 450 000 Kč
Podání žádosti: VIII. výzva, rok 2013, Fiche 2
Realizace projektu: červen 2013 - září 2013
Klubovna pro všechny v Dobročovicích
Žadatel: Historické hasičstvo Dobročovice
Cíl projektu: Cílem tohoto projektu bylo pokračování v zahájení rekonstrukce klubovny v budově bývalé školy v Dobročovicích. Konkrétně bylo potřeba vyměnit stará okna a dveře a podlahu. Díky rekonstrukci vznikl v obci plnohodnotný prostor pro využívání volného času.
Celkové výdaje projektu: 286 000 Kč
Výše dotace: 214 500 Kč
Podání žádosti: VII. výzva, rok 2012, Fiche 2
Realizace projektu: březen 2013 - červen 2013
Kostička v novém kabátě
Žadatel: LECCOS, o.s.
Cíl projektu: Projekt byl zaměřen na pořízení nového vybavení do Mateřského centra Kostička a pomůcek k pořádání kulturních a zájmových akcí pro rodiče, děti a mládež. Zařízení bylo vybaveno novým nábytkem.
Celkové výdaje projektu: 116 400 Kč
Výše dotace: 104 760 Kč
Podání žádosti: II. výzva, rok 2010, Fiche 2
Realizace projektu: květen 2010 – únor 2011
Kulturně environmentální centrum – vybavení
Žadatel: M´AM´ALOCA, o. s.
Cíl projektu: Cílem projektu bylo získat vybavení Kulturně environmentálního centra ve Štolmíři. Vybavení mělo být určené pro společenské, kulturní a edukativní aktivity centra. Jako konkrétní položky pro tyto činnosti lze zmínit nákup nábytku, audio techniky, hvězdářského dalekohledu, potřeb pro keramickou dílnu a potřeb pro řezbářskou dílnu.
Celkové výdaje projektu: 319 000 Kč
Výše dotace: 223 300 Kč
Podání žádosti: IX. výzva, rok 2014, Fiche 2
Realizace projektu: červenec 2014 - prosinec 2014
LECCOS společně, leccos aktivně
Žadatel: Občanské sdružení LECCOS
Cíl projektu: Projekt podpořil činnost občanského sdružení, které má v regionu významný podíl v poskytování sociálních služeb pro rodiny s dětmi a rovněž v nabídce využití volného času. Z dotace bylo pořízeno sportovní vybavení a různé pomůcky pro aktivity nízkoprahového zařízení a rodinného centra. Dále byl pořízen nábytek pro pořádání různých akcí.
Celkové výdaje projektu: 226 891 Kč
Výše dotace: 204 201 Kč
Podání žádosti: IX. výzva, rok 2014, Fiche 2
Realizace projektu: červenec 2014 - říjen 2014
Multifunkční vesnická škola
Žadatel: Obec Chrášťany
Cíl projektu: Projekt přinesl zlepšení prostředí ve třech prostorách ZŠ Bylany. V rámci projektu došlo renovaci podlah, které nevyhovovaly hygienickým a ani bezpečnostním požadavkům. Dále byl zakoupen nový nábytek a pořízeny dva velkoprostorové stany na pořádání školních a obecních akcí.
Celkové výdaje projektu: 189 904 Kč
Výše dotace: 106 400 Kč
Podání žádosti: V. výzva, rok 2011, Fiche 2
Realizace projektu: květen 2012 - duben 2013
Nová okna pro školu – úspora energie a historický vzhled – 1. etapa
Žadatel: ZŠ Český Brod, Tyršova 68
Cíl projektu: Projekt byl zaměřen na výměnu oken v 2. ZŠ Tyršova 68 v Českém Brodě. Stávající okna nevyhovovala bezpečnosti a byla značně ztrátová z hlediska spotřeby tepelné energie. Z dotace byla pořízena nová okna, jejichž vzhled respektoval historický ráz budovy. Zároveň tato okna splňovala bezpečnostní požadavky a byla ekonomická z hlediska spotřeby tepla.
Celkové výdaje projektu: 999 448 Kč
Výše dotace: 450 000 Kč
Podání žádosti: VII. výzva, rok 2012, Fiche 2
Realizace projektu: červenec 2013 – srpen 2013
Nová zvonice
LECCOS, o.s.
Cíl projektu: Cílem projektu bylo funkčně a prakticky vybavit budovu bývalé zvonice, která je využívána pro provoz nízkoprahového centra pro děti. V rámci realizace projektu byly pořízeny různé pomůcky a zajištěno vybavení nábytkem a zakoupena nová pec
na keramiku.
Celkové výdaje projektu: 343 759 Kč
Výše dotace: 309 383 Kč
Podání žádosti: I. výzva, rok 2009, Fiche 2
Realizace projektu: leden 2010 – květen 2010
Obnova dětského hřiště v Limuzích
Žadatel: Obec Tismice
Cíl projektu: Cílem tohoto projektu byla obnovení dětského hřiště v obci Limuzy. Původní poničené a zchátralé herní prvky byly nahrazeny novými. Konkrétně byla pořízena řetězová houpačka, lanová pyramida a domeček se skluzavkou.
Celkové výdaje projektu: 156 000 Kč
Výše dotace: 117 000 Kč
Podání žádosti: VII. výzva, rok 2013, Fiche 2
Realizace projektu: duben 2013 – prosinec 2013
Žadatel:Tělocvičná jednota Sokol Kounice
Cíl projektu: Záměrem projektu bylo zahájit rekonstrukční práce na budově sokolovny, která je využívána pro výuku tělesné výchovy na místní základní škole. Budova se nacházela vzhledem ke svému stáří ve špatném stavu. Potřeba její rekonstrukce vycházela z nutnosti zajistit školní výuku v odpovídajících hygienických a bezpečnostních podmínkách. V rámci tohoto projektu bylo provedeno odizolování budovy a opravena fasáda. Postupně se počítá s celkovou rekonstrukcí objektu.
Celkové výdaje projektu: 326 704 Kč
Výše dotace: 276 300 Kč
Podání žádosti: VII. výzva, rok 2012, Fiche 2
Realizace projektu: březen 2013 - leden 2015
Oprava budovy Sokolovny v Kounicích II. Etapa – okna
Žadatel: TJ Sokol Kounice
Cíl projektu: Projekt řešil výměnu oken v budově sokolovny v Kounicích za účelem snížení tepelných ztrát a zvýšení bezpečnosti. Tato budova je velice intenzivně využívána jak pro potřeby výuky tělesné výchovy tak pro i sportovní volnočasové aktivity. Celkově mělo dojít k výměně 11 ks oken.
Celkové výdaje projektu: 255 980 Kč
Výše dotace: 230 382 Kč
Podání žádosti: VIII. výzva, rok 2013, Fiche 2
Realizace projektu: září 2013 - říjen 2014
Oprava církevního domu CČSH v Úvalech
Žadatel: Náboženská obec Církve československé husitské v Úvalech
Cíl projektu: V rámci projektu došlo k zateplení části fasády církevního domu, byla opravena střecha s obnovením zvoničky, provedena oprava omítky skladových prostor a položena dlažba v přilehlém dvoře. Projekt vytvořil lepší podmínky pro práci s dětmi i pro vlastní bohoslužebnou činnost.
Celkové výdaje projektu: 250 000 Kč
Výše dotace: 206 999 Kč
Podání žádosti: II. výzva, rok 2010, Fiche 2
Realizace projektu: listopad 2010 – květen 2011
Oprava hasičské zbrojnice
Žadatel: Obec Bříství
Cíl projektu: Projekt byl zaměřen na rekonstrukci budovy hasičské zbrojnice. Hlavním cílem projektu byla fixace krovu a výměna neekologické azbestové cementované krytiny za pálené tašky. Dále byla do objektu zavedena voda, kanalizace a vybudováno sociální zařízení. Díky projektu se podařilo vytvořit odpovídající zázemí pro akce v obci.
Celkové výdaje projektu: 297 270 Kč
Výše dotace: 235 533 Kč
Podání žádosti: VIII. výzva, rok 2013, Fiche 2
Realizace projektu: červenec 2013 - červen 2014
Opravna klubovny hasičské zbrojnice v Úvalech
Žadatel: Město Úvaly
Cíl projektu: V rámci tohoto projektu byly provedeny konkrétní stavební úpravy vedoucí
ke zlepšení zázemí pro členy Sboru dobrovolných hasičů pro konání drobných společenských akcí a výstav.
Celkové výdaje projektu: 452 970 Kč
Výše dotace: 342 582 Kč
Podání žádosti: I. výzva, rok 2009, Fiche 2
Realizace projektu: leden 2010 – září 2010
Otvírejme vrátka poznání
Žadatel: Občanské sdružení Rozvoj Vrátkova
Cíl projektu: Z projektové dotace byla pořízena promítací technika, která slouží k propagaci obce a regionu. Konkrétně byl pořízen promítací projektor, digitální kamera, promítací plátno a komponenty k technice. Technika je využívána pro různé společenské a kulturní akce v obci.
Celkové výdaje projektu: 93 477 Kč
Výše dotace: 74 776 Kč
Podání žádosti: IX. výzva, rok 2014, Fiche 2
Realizace projektu: červenec 2014
Podpora a rozvoj mladých hasičů v obci Vykáň
Žadatel: Sbor dobrovolných hasičů Vykáň
Cíl projektu: Realizace tohoto projektu směřovala k podpoře činnosti mladých hasičů v obci Vykáň. V rámci projektu byla pořízena výzbroj pro malé členy SDH, aby se mohli dobře připravit na hasičské soutěže a účastnit se jich. Projekt pomohl k většímu zájmu a zapojení dětí do kolektivu mladých hasičů a zároveň přinesl užitečnou a smysluplnou nabídku trávení volného času pro děti.
Celkové výdaje projektu: 137 267 Kč
Výše dotace: 123 540 Kč
Podání žádosti: VIII. výzva, rok 2013, Fiche 2
Realizace projektu: červenec 2013 – srpen 2013
Pojďte s námi na fotbal: podpora dětského sportu v obci Přišimasy
Žadatel: SK Podlipan Přišimasy
Cíl projektu: Cílem projektu bylo kultivovat prostředí fotbalového hřiště a zvýšit bezpečnost při sportu. Pro zlepšení bezpečnosti byly zakoupeny dvě bezpečnostní branky. Dále byly zakoupeny různé tréninkové pomůcky, např. žíněnky, odrazová stěna, koordinační žebříky. Také došlo ke zlepšení podmínek pro tréninky v zimní sezóně díky tomu, že se nakoupily halogenové reflektory.
Celkové výdaje projektu: 97 500 Kč
Výše dotace: 73 125 Kč
Podání žádosti: VIII. výzva, rok 2013, Fiche 2
Realizace projektu: duben 2013 - listopad 2013
Před školou i po škole do družiny vesele
Žadatel: Město Český Brod
Cíl projektu: V rámci projektu byla na základě rekonstrukce bývalého bytu školníka vybudována školní družina ZŠ Žitomířská. Prostor družiny zahrnuje velkou hernu s propojením do malé klidové herny, šatny pro děti a sociální zařízení. Před objektem družiny je plocha pro zaparkování cca 4 osobních automobilů.
Celkové výdaje projektu: 780 000 Kč
Výše dotace: 450 000 Kč
Podání žádosti: V. výzva, rok 2011, Fiche 2
Realizace projektu: březen 2012 – srpen 2012
Přístavba šaten a sociálního zařízení pro mládež v areálu SK Viktoria Sibřina
Žadatel: Český svaz chovatelů, základní organizace Úvaly
Cíl projektu: Projekt směřoval ke zlepšení chovatelského prostředí na základě výměny střešní krytiny, která byla již nefunkční (zatékalo do ní). Realizací projektu se zlepšily podmínky pro činnost spolku chovatelů.
Celkové výdaje projektu: 430 000 Kč
Výše dotace: 384 992 Kč
Podání žádosti: II. výzva, rok 2010, Fiche 2
Realizace projektu: červen 2010 – listopad 2010
Rekonstrukce a modernizace sportovní klubovny na Kutilce
Žadatel: SK Český Brod
Cíl projektu: Záměrem tohoto projektu byla rekonstrukce stávající klubovny, jejíž prostory byly ve špatném technickém stavu. V rámci projektu byly provedeny stavební úpravy (oprava stěn, výměna oken a podlahy, rekonstrukce elektřiny a osvětlení), pořízena potřebná technika např. interaktivní tabule, dataprojektor, a zakoupen nábytek pro klubovnu.
Celkové výdaje projektu: 528 258 Kč
Výše dotace: 450 000 Kč
Podání žádosti: V. výzva, rok 2011, Fiche 2
Realizace projektu: květen 2012 – listopad 2012
Rekonstrukce atletických sektorů ve sportovním areálu Kutilky
Žadatel: TJ Slavoj Český Brod
Cíl projektu: Cílem projektu byla obnova atletických sektorů pro skok do dálky a do výšky, jejichž povrchy byly již nedostatečné především z hlediska bezpečnosti. Realizace projektu probíhala v září a v říjnu roku 2012, kdy byl odstraněn stávající povrch a nahrazen novým. Vedle toho byla renovována doskočiště pro skok daleký i pro skok vysoký.
Celkové výdaje projektu: 771 285 Kč
Výše dotace: 450 000 Kč
Podání žádosti: V. výzva, rok 2011, Fiche 2
Realizace projektu: březen 2012 – září 2012
Rekonstrukce atletických sektorů ve sportovním areálu Kutilka – etapa II
Žadatel: TJ Slavoj Český Brod
Cíl projektu: Projekt navazuje na zahájenou rekonstrukci atletického areálu na Kutilce. Tato část projektu směřovala k vytvoření podmínek pro sportovní disciplíny jako je vrh koulí, hod diskem a hod oštěpem. Za tímto účelem byl položen nový povrch, zhotoveny nové betonové kruhy pro hod diskem a vrh koulí a obnoveno dopadiště.
Celkové výdaje projektu: 709 973 Kč
Výše dotace: 450 000 Kč
Podání žádosti: VIII. výzva, rok 2013, Fiche 2
Realizace projektu: červen 2013 - říjen 2013
Rekonstrukce hřiště v Úvalech
Žadatel: Sportovní klub Úvaly
Cíl projektu: Projekt měl za cíl rekonstrukci hřiště spočívající v odstranění travního drnu, hloubkovém uvolnění půdy a následném pískování výsevu travního semene.
Celkové výdaje projektu: 498 720 Kč
Výše dotace: 448 848 Kč
Podání žádosti: II. výzva, rok 2010, Fiche 2
Realizace projektu: duben 2011 - prosinec 2011
Rekonstrukce kuchyně a šatny kulturního domu č. p. 27
Žadatel: Obec Rostoklaty
Cíl projektu: Záměrem projektu byla rekonstrukce kuchyně a šatny kulturního domu, která by poskytla komfortnější prostředí pro pořádání kulturních akcí v obci. Dále došlo
ke změně vytápění, byl pořízen kotel na pevná paliva místo lokálních kamen.
Celkové výdaje projektu: 469 391 Kč
Výše dotace: 353 243 Kč
Podání žádosti: I. výzva, rok 2009, Fiche 2
Realizace projektu: leden 2010- červen 2010
Rekonstrukce kulturního domu Doubravčice, I. etapa
Žadatel: ČIHADLO, o.s.
Cíl projektu: V rámci projektu cíleného na rekonstrukci kulturního domu v Doubravčicích, byla provedena výměna oken, vstupních dveří a zateplení této budovy. Projekt vedl ke snížení nákladů na vytápění a k odhlučnění kulturního sálu, celkově došlo ke zkvalitnění prostředí pro pořádání kulturních akcí.
Celkové výdaje projektu: 341 207 Kč
Výše dotace: 307 086 Kč
Podání žádosti: I. výzva, rok 2009, Fiche 2
Realizace projektu: září 2009 - říjen 2010
Rekonstrukce střechy školní družiny
Žadatel: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Poříčany, okres Kolín
Cíl projektu: Projekt byl zacílen na zlepšení materiálně technických podmínek v budově školní družiny a odstranění možného rizika výskytu azbestu. Z poskytnuté dotace došlo k výměně eternitové střechy za novou střešní krytinu včetně zateplení stropní konstrukce.
Celkové výdaje projektu: 369 000 Kč
Výše dotace: 295 200 Kč
Podání žádosti: IX. výzva, rok 2014, Fiche 2
Realizace projektu: srpen 2014 - září 2014
Rekonstrukce TJ Sokol Jirny  –  1.etapa
Žadatel: TJ Sokol Jirny
Cíl projektu: Projekt byl původně zaměřen na rekonstrukci sociálního zázemí a šaten. Vzhledem k velké finanční náročnosti došlo po schválení řídícím orgánem ke změně předmětu projektu. Ze získaných prostředků byla vybudována posilovna, která obohatila spektrum nabízeného sportovního vyžití v obci Jirny.
Celkové výdaje projektu: 630 5000 Kč
Výše dotace: 400 000 Kč
Podání žádosti: VIII. výzva, rok 2013, Fiche 2
Realizace projektu: listopad 2013 - červenec 2014
Revitalizace dětského hřiště Proutnice
Žadatel: Obec Květnice
Cíl projektu: Záměrem projektu bylo dovybavit stávající dětské hřiště v obci. Vybavení hřiště neodpovídalo vysokému počtu dětí žijících v obci a rovněž nesplňovalo bezpečnostní požadavky. Z dotace byly instalovány nové herní prvky a bezpečné dopadové plochy.
Celkové výdaje projektu: 596 888 Kč
Výše dotace: 394 636 Kč
Podání žádosti: VIII. výzva, rok 2013, Fiche 2
Realizace projektu: květen 2014
Revitalizace okolí fotbalového hřiště v Poříčanech
Žadatel: Sportovní klub Poříčany
Cíl projektu: Záměrem projektu byla úprava okolí fotbalového hřiště a zlepšení vzhledu celkového areálu sportoviště. V rámci projektu bylo obnoveno dětské hřiště, pořízeny nové lavičky a odpadkové koše. Rovněž byl vybudován nový chodník a bylo opraveno oplocení
a rekonstruována tribuna. Dále bylo vysazeno celkově 12 nových stromů okolo hřiště.
Celkové výdaje projektu: 356 000 Kč
Výše dotace: 319 798 Kč
Podání žádosti: IV. výzva, rok 2011, Fiche 2
Realizace projektu: březen 2012 – září 2012
Rozšíření mateřské školky – Přišimasy
Žadatel: Obec Přišimasy
Cíl projektu: Cílem tohoto projektu bylo navýšení kapacity mateřské školy v Přišimasech z 25 dětí na 35. V rámci projektu vznikla nová třída, vzniklo pracovní místo pro novou paní učitelku a byl navýšen pracovní úvazek současné kuchařce a na částečný úvazek zaměstnána uklízečka. Nová třída je rovněž využívána pro pořádání dětských kroužků.
Celkové výdaje projektu: 905 000 Kč
Výše dotace: 450 000 Kč
Podání žádosti: IV. výzva, rok 2011, Fiche 2
Realizace projektu: červenec 2011 – červen 2012
Sociální zázemí sportovní klubovny
Žadatel: SK Český Brod
Cíl projektu: Cílem projektu bylo vybudovat sociální zázemí pro novou sportovní klubovnu. Projekt umožnil získat finanční prostředky na sociální zařízení a kuchyňku a díky tomu mohl být zajištěn plnohodnotný provoz klubovny. Klubovna je velmi intenzivně využívána při turnajích a dalších akcích klubu.
Celkové výdaje projektu: 656 270 Kč
Výše dotace: 400 000 Kč
Podání žádosti: VII. výzva, rok 2012, Fiche 2
Realizace projektu: listopad 2012 - leden 2013
Sport a zeleň, základní potřeba 21. století
Žadatel: TJ Liblice, o.s.
Cíl projektu: Cílem projektu bylo zkvalitnění travnaté plochy fotbalového hřiště, pořízení nových laviček a provedení oplocení hrací plochy.
Celkové výdaje projektu: 200 000 Kč
Výše dotace: 167 399 Kč
Podání žádosti: I. výzva, rok 2009, Fiche 2
Realizace projektu: červen 2010 – srpen 2010
Stavební úpravy zázemí víceúčelového sportovního areálu Kutilka
Žadatel: TJ Slavoj Český Brod
Cíl projektu: Projekt byl zaměřen na provedení stavebních úprav v části víceúčelového objektu ve sportovním areálu Kutilka. Stavební úpravy se týkaly modernizace zázemí sportoviště, šaten, sprch a WC. Realizace projektu měla pozitivní vliv na zvýšení osob využívajících sportovní areál.
Celkové výdaje projektu: 496 253 Kč
Výše dotace: 446 627 Kč
Podání žádosti: I. výzva, rok 2009, Fiche 2
Realizace projektu: duben 2010 - srpen 2010
Tvořivá družina
Žadatel: Městys Kounice
Cíl projektu: Projekt řešil obnovení a zatraktivnění prostoru školní družiny tak, aby vyhovoval potřebám dětí i bezpečnostním parametrům. Prostor byl vybaven novým nábytkem na zakázku – pirátská patrová postel, nákup židlí, skřínky apod.
Celkové výdaje projektu: 87 000 Kč
Výše dotace: 65 250 Kč
Podání žádosti: III. výzva, rok 2010, Fiche 2
Realizace projektu: květen 2011 – říjen 2011
Veřejná pec ve Štolmíři
Žadatel: M´AM´ALOCA, o. s.
Cíl projektu: Cílem projektu bylo vybudovat obecní pec, která se bude využívat k pravidelnému veřejnému pečení chleba. V návaznosti na to budou realizovány různé akce, například soutěže v pečení. Tímto projektem došlo k posílení komunitního života v obcích a ke zvýšení atraktivity obce.
Celkové výdaje projektu: 285 000 Kč
Výše dotace: 248 268 Kč
Podání žádosti: VIII. výzva, rok 2013, Fiche 2
Realizace projektu: červenec 2013 - červenec 2014
Víceúčelové hřiště s parkovištěm jako součást sportovního areálu v Přišimasech
Žadatel: Obec Přišimasy
Cíl projektu: Záměrem projektu bylo vybudovat víceúčelové sportovní hřiště kombinované s parkovištěm. Projekt zahrnoval úpravu povrchu, vytvoření zpevněných ploch, zajištění technického vybavení hřiště (instalace branek, basketbalového koše a vyznačení hracích ploch pro různé sporty). Vybudované hřiště má ještě další účel, v době fotbalových zápasů bude využíváno jako parkoviště.
Celkové výdaje projektu: 647 340 Kč
Výše dotace: 444 582 Kč
Podání žádosti: VIII. výzva, rok 2013, Fiche 2
Realizace projektu: červenec 2013 - říjen 2013
Vybavení herního a pracovního prostoru pro kulturní akce
Žadatel: MEZERA, o.s.
Cíl projektu: Projekt byl zacílen na obnovu a doplnění herního a pracovního prostoru občanského sdružení MEZERA působícího v Kounicích. Byly pořízeny vhodné herní prvky, počítač s příslušenstvím a nábytek. Takto vybavený herní a pracovní prostor umožnil rozšířit nabídku volnočasových aktivit.
Celkové výdaje projektu: 80 000 Kč
Výše dotace: 72 000 Kč
Podání žádosti: II. výzva, rok 2010, Fiche 2
Realizace projektu: prosinec 2010 – únor 2011
Vybavení komunitního centra v Českém Brodě
Žadatel: Římskokatolická farnost Český Brod
Cíl projektu: V rámci projektu bylo zakoupeno vybavení pro komunitní centrum v Českém Brodě, které nabízí volnočasové, kulturní a církevní aktivity. Konkrétně byly pořízeny stohovací židle, stoly, kuchyňská linka, samoobslužný pult, vestavěná skříň a knihovna. Komunitní centrum se stalo díky tomuto projektu plně provozuschopné.
Celkové výdaje projektu: 4 896 300 Kč
Výše dotace: 399 840 Kč
Podání žádosti: V. výzva, rok 2011, Fiche 2
Realizace projektu: duben 2012 – prosinec 2012
Vybavení pro spolkový život a do mateřské školky Sibřina
Žadatel: Obec Sibřina
Cíl projektu: Projekt je provázaný s předchozími projekty zaměřenými na především zlepšení provozního zázemí mateřské školy. Ze získané dotace bylo pořízeno vybavení jak do interiérů, tak i na zahradu MŠ. Na zahradu byl pořízen mobilní zahradní domek, zahradní stan a stoly s lavicemi. Třídy byly nově vybaveny úložnými prostory pro hračky a ICT technikou (interaktivní tabule a diaprojektory).
Celkové výdaje projektu: 336 164 Kč
Výše dotace: 250 035 Kč
Podání žádosti: IX. výzva, rok 2014, Fiche 2
Realizace projektu: červenec 2014 - listopad 2014
Vybudování automatického zavlažovacího systému fotbalového hřiště v obci Šestajovice
Žadatel: TJ Sokol Šestajovice
Cíl projektu: Předmětem projektu bylo vybudování automatického zavlažovacího systému na fotbalovém hřišti v Šestajovicích. Byl proveden jeden hlubinný vrt a poblíž vybudování dvě podzemí betonové nádrže a pořízen vlastní zavlažovací systém. Instalace automatického sytému zavlažování se pozitivně odrazila na zkvalitnění povrchu hřiště a zároveň snížila provozní náklady na údržbu hřiště.
Celkové výdaje projektu: 439 740 Kč
Výše dotace: 395 766 Kč
Podání žádosti: IV. výzva, rok 2011, Fiche 2
Realizace projektu: leden 2012 – srpen 2012
Vybudování oplocení sportovního areálu a jeho vybavenost
Žadatel: Obec Vykáň
Cíl projektu: Projekt řešil další část rekultivace a estetizace a zajištění bezpečnosti sportovního areálu ve Vykáni. Bylo vybudováno nové oplocení, vyměněny střídačky na jedné straně hřiště, zabudovány sloupy pro sítě a vybudován bezbariérový přístup na hřiště.
Celkové výdaje projektu: 504 000 Kč
Výše dotace: 377 958 Kč
Podání žádosti: V. výzva, rok 2011, Fiche 2
Realizace projektu: leden 2012 – listopad 2012
Výměna oken a oprava střechy sokolovny TJ Sokol Poříčany
Žadatel: Tělocvičná jednota SOKOL Poříčany
Cíl projektu: Cílem projektu byla rekonstrukce budovy sokolovny v Poříčanech na dosažení energetických úspor při provozu budovy. V rámci realizace projektu byla opravena střecha
a vyměněna stará dřevěná okna za plastová.
Celkové výdaje projektu: 297 127 Kč
Výše dotace: 216 000 Kč
Podání žádosti: VII. výzva, rok 2012, Fiche 2
Realizace projektu: červenec 2013 – srpen 2013
Výměna oken a vnějších dveří včetně žaluzií v objektu na ZŠ Na Vyhlídce v Českém Brodě
Žadatel: Město Český Brod
Cíl projektu: V rámci projektu bylo celkově vyměněno 45 ks oken a 3 ks dveří včetně provedení výměny vnitřních parapetů a žaluzií u školní budovy ZŠ Žitomířská v Českém Brodě. Realizací projektu došlo ke snížení energetické ztráty při vytápění školy vedoucí k úspoře finančních nákladů a k modernizaci objektu školy.
Celkové výdaje projektu: 644 365 Kč
Výše dotace: 374 949 Kč
Podání žádosti: I. výzva, rok 2009, Fiche 2
Realizace projektu: červenec 2010- srpen 2010
Výměna oken v českobrodské sokolovně, 2. etapa
Žadatel: Tělocvičná jednota Sokol Český Brod
Cíl projektu: Projekt je součástí postupné regenerace objektu sokolovny a navazuje na předchozí realizovaný projekt. V této etapě došlo celkově k výměně 16 oken a jedněch vchodových dveří. Realizací projektu se zlepšil vzhled budovy a také došlo ke snížení tepelných ztrát.
Celkové výdaje projektu: 511 844 Kč
Výše dotace: 450 000 Kč
Podání žádosti: VIII. výzva, rok 2013, Fiche 2
Realizace projektu: červen 2013 - říjen 2013
Výměna oken v českobrodské sokolovně, závěrečná etapa
Žadatel: Tělocvičná jednota Sokol Český Brod
Cíl projektu: Závěrečná etapa tohoto projektu byla zaměřena na výměnu oken nacházejících se v suterénu, která byla ve špatném technickém stavu, především přes ně zatékala dešťová voda. Dokončením tohoto projektu došlo k celkové revitalizaci budovy sokolovny a zlepšily se podmínky pro její provoz, snížila se prašnost a zvýšily se tepelné úspory.
Celkové výdaje projektu: 278 601 Kč
Výše dotace: 250 740 Kč
Podání žádosti: IX. výzva, rok 2014, Fiche 2
Realizace projektu: červen 2014 - září 2014
Využití recyklovaného plastu pro relaxaci dětí aneb obnova dětského hřiště tismické mateřinky
Žadatel: Mateřská škola Tismice
Cíl projektu: Výstupem tohoto projektu je obnovené a plně funkční dětské hřiště doplněné novými prvky z recyklovaného plastu. Z tohoto materiálu byl pořízen například tobogán
do svahu a lezecká stěna. MŠ tímto ekologickým projektem ukázala, jak lze využít plastový odpad pro užitečné věci.
Celkové výdaje projektu: 296 010 Kč
Výše dotace: 266 409 Kč
Podání žádosti: VIII. výzva, rok 2013, Fiche 2
Realizace projektu: březen 2013 - srpen 2013
Výměna velkoplošných oken v sále sokolovny TJ Sokol Český Brod
Žadatel: TJ Sokol Český Brod
Cíl projektu: Cílem projektu byla výměna pěti velkoplošných oken ve velkém sále sokolovny v Českém Brodě, která byla v technicky špatném stavu. Instalace nových oken měla zejména ekonomický efekt, neboť došlo k úspoře nákladům na vytápění a ekologický a zdravotní efekt (omezení prašnosti). Rovněž nelze opomíjet estetickou funkci nových oken.
Celkové výdaje projektu: 771 285 Kč
Výše dotace: 400 000 Kč
Podání žádosti: V. výzva, rok 2011, Fiche 2
Realizace projektu: červen 2012 – listopad 2012
Zahrada pro hru a učení v MŠ Liblice
Žadatel: Mateřská škola Liblice
Cíl projektu: Projekt byl zaměřen na úpravy zahrady mateřské školy tak, aby zde vznikl prostor vhodný ke hře, výchově i vzdělávání dětí. V zahradě byly vysázeny stromy, keře
a další rostliny. Cílem projektu bylo zapojení dětí do péče o zahradu. V rámci projektu byl pořízen rovněž kompostér, aby se děti naučily likvidovat bioodpad. Vedle tohoto byly pořízeny vybrané herní prvky na zahradu.
Celkové výdaje projektu: 342 324 Kč
Výše dotace: 305 100 Kč
Podání žádosti: VII. výzva, rok 2012, Fiche 2
Realizace projektu: březen 2013 - říjen 2013
Zahradní traktor na sekání hřiště
Žadatel: Sbor dobrovolných hasičů Klučov
Cíl projektu: V rámci tohoto projektu byl zakoupen zahradní traktor, aby mohla být prováděna pravidelná údržba hřiště, které je využívané jako tréninková plocha pro místní sbor dobrovolných hasičů.
Celkové výdaje projektu: 110 000 Kč
Výše dotace: 99 000 Kč
Podání žádosti: VIII. výzva, rok 2013, Fiche 2
Realizace projektu: říjen 2013 – listopad 2013
Zachování funkčního kulturního domu v Jirnech
Žadatel: Obec Jirny
Cíl projektu: V rámci projektu s cílem zajištění občanské vybavenosti v oblasti kultury pro jirenské obyvatele byla provedena rekonstrukce topného systému v kulturním domě v Jirnech. Kotelna byla stavebně upravena a přizpůsobena dvou novým plynovým kotlům
o kapacitě 49kW a systém temperace byl rozdělen na tři samostatné okruhy, aby bylo možné vytápění pro jednotlivé prostory.
Celkové výdaje projektu: 773 325 Kč
Výše dotace: 450 000 Kč
Podání žádosti: IV. výzva, rok 2011, Fiche 2
Realizace projektu: únor 2011 – prosinec 2011
Zajištění materiálně technického zázemí a vybavení pro kulturní akce o.s. SOSák
Žadatel: SOSák, o.s.
Cíl projektu: Cílem projektu bylo pořízení základního technického a materiálního vybavení pro společenské akce, které by umožnilo kvalitnější a klidnější průběh akcí. Konkrétně byl pořízen velkoprostorový stan, zvuková aparatura, židle, stoly a lavice.
Celkové výdaje projektu: 369 153 Kč
Výše dotace: 310 543 Kč
Podání žádosti: II. výzva, rok 2010, Fiche 2
Realizace projektu: leden 2011 – prosinec 2011
Zelené hřiště po celé léto
Žadatel: TJ Sokol Vyšehořovice
Cíl projektu: Projekt vznikl jako reakce na každoročně se opakující problémy se zavlažováním fotbalového hřiště. Z finančních prostředků tohoto projektu byla prohloubena stávající studna a pořízena zavlažovací technologie. Z projektu byly rovněž pořízeny odpadkové koše a zahradní lavičky
Celkové výdaje projektu: 310 900 Kč
Výše dotace: 279 810 Kč
Podání žádosti: IV. výzva, rok 2011, Fiche 2
Realizace projektu: leden 2012 – květen 2012
Zlepšení chovatelského prostředí v areálu ČSCH ZO Úvaly
Žadatel: Český svaz chovatelů, základní organizace Úvaly
Cíl projektu: Projekt směřoval ke zlepšení chovatelského prostředí na základě výměny střešní krytiny, která byla již nefunkční (zatékalo do ní). Realizací projektu se zlepšily podmínky pro činnost spolku chovatelů.
Celkové výdaje projektu: 430 000 Kč
Výše dotace: 384 992 Kč
Podání žádosti: II. výzva, rok 2010, Fiche 2
Realizace projektu: červen 2010 – listopad 2010

Dotace MAS

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9
1
10 11 12 13
1
14
15 16 17 18
1
19 20
2
21
22 23 24 25 26 27
1
28
29 30 1 2 3 4 5

Podpořte region

Číslo humanitárního účtu: 3244297369/0800

PRŮBĚŽNÁ veřejná sbírka na pomoc občanům a subjektům z MAS Pošembeří a z MAS Podlipanska!

Překlad (translations)

Počítáme s vodou

nahoru

Nová zelená úsporám Light

Pomáháme seniorům  a nízkopříjmovým skupinám se získáním dotace v programu www.novazelenausporam.cz

Více zde: informace a kontakty

Nová zelená úsporám

Mobiliář

Stany, pivní sety, dvoupípa, elektrocentrála, aj.

Více zde: informace a kontakty

Pivní sety

INFOABSOLVENT

Integrovaný informační systém o uplatnění absolventů škol (ISA+)

INFOABSOLVENT

Naše aktivity a projekty

Naši partneři a spolupracující organizace

Pošembeří