Mobiliář ceník

CENÍK

V případě zájmu o zapůjčení kontaktujte Mgr. Miloslava Olivu na email: oliva@posemberi nebo tel: 721 210 662

Pivní sety

Facebook

 

GEOCACHING

GEOCACHING®

Pojďte na lov, více zde

INFOABSOLVENT

Integrovaný informační systém o uplatnění absolventů škol (ISA+)

INFOABSOLVENT

Podpora udržitelnosti a rozvoje venkova

logo

INZERCE ZDARMA!

Domovská stránka

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Dotazník k vyhodnocení priorit  pro Strategii komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD)

Ze zpracované analytické části Strategie místního rozvoje (SCLLD) vyplynuly problémy, které se dají obsahově sloučit do níže uvedených oblastí. U jednotlivých problémů je třeba vyhodnotit jejich důležitost z hlediska potřebnosti jejich řešení.

1) Investiční rozvoj území - otázky č.1 - 4

2) Fungující místní ekonomika - otázky č. 5 - 11

3) Občanská společnost - otázky č. 12 - 16

4) Veřejné služby - otázky č. 17 - 21

5) Zdravé životní prostředí - otázky č. 22 - 33

6) Ochrana a obnova kulturního historického dědictví a cestovní ruch - otázky č. 34 -38

 

Vyplněním níže uvedeného dotazníku nám pomůžete definovat důležitost jednotlivých problémů a vymezit prioritní oblasti. 

U každého problému označte, jak vnímáte jeho důležitost z hlediska naléhavosti jeho řešení.

Děkujeme, že se zajímáte o problémy, které v současné době tíží území MAS Pošembeří a že vyjádříte jejich důležitost prostřednictvím tohoto dotazníku.

logo

 

Dotazník k vyhodnocení důležitosti priorit

Z důvodu zamezení automatického vyplňování formulářů spamery a roboty odpovězte, prosím, na následující kontrolní otázku: Kolik měsíců má rok