Facebook

 

Mobiliář

CENÍK - V případě zájmu o zapůjčení kontaktujte Mgr. Miloslava Olivu na email: oliva@posemberi nebo tel: 721 210 662

Vzhledem k mimořádným událostem je půjčovné pro rok 2020 zdarma.

Pivní sety

Podpořte region

Číslo humanitárního účtu: 3244297369/0800

PRŮBĚŽNÁ veřejná sbírka na pomoc občanům a subjektům z MAS Pošembeří a z MAS Podlipanska!

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Kalendář

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

GEOCACHING

GEOCACHING®
Pojďte na lov, více zde

givt.cz

Vaše nákupy mohou pomoci k podpoře naší organizace. Jak na to? VÍCE ZDE

 

 

INFOABSOLVENT

Integrovaný informační systém o uplatnění absolventů škol (ISA+)

INFOABSOLVENT

Počítáme s vodou

Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Standardizace MAS Region Pošembeří o.p.s. na programové období 2021–2027

Standardy MAS představují soubor požadavků na institucionální a funkční nastavení místních akčních skupin definovaných Metodikou pro standardizaci MAS (verze 3) a Metodickým stanoviskem č. 12 k Metodickému pokynu pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014–2020 (verze 4).

V rámci přípravy na programové období 2021–2027 je nezbytné aktualizovat informace poskytnuté MAS v rámci procesu standardizace MAS a zkontrolovat plnění požadovaných standardů. Standardy MAS musí MAS dodržovat po celou dobu realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD).

Seznam příloh předkládaných při podání žádosti o kontrolu dodržování standardů MAS:

 1. Mapa území působnosti MAS Region Pošembeří o.p.s.2021–2027
 2. Souhlas obcí se zařazením území obcí do území působnosti MAS Region Pošembeří o.p.s. 2021–2027  
 3. Adresa kanceláře a sídla organizace
 4. Konzultační hodiny
 5. Tým kanceláře
 6. Organizační struktura
 7. Zakládací smlouva o.p.s. (poslední aktualizace 23.6.2020)
 8. Přehled změn zakládací listiny a statutu provedených od data vydání Osvědčení o standardizaci (4.12.2015)
 9. Archiv verzí Zakládací listiny a Statutu
 10. Statut o.p.s. Region Pošembeří (poslední aktualizace 3.9.2015)
 11. Základní podmínky pro přistoupení nových partnerů do MAS
 12. Přihláška MAS Region Pošembeří
 13. Seznam partnerů a jejich zařazení do zájmových skupin ke dni 20.5.2019
 14. Programový výbor MAS Region Pošembeří o.p.s. (7 členů) ke dni 20.2.2020
 15. Monitorovací a kontrolní výbor MAS Region Pošembeří o.p.s. (7 členů) ke dni 20.2.2020
 16. Výběrová komise MAS Region Pošembeří o.p.s. (8 členů) ke dni 20.2.2020
 17. Výroční zpráva a zpráva o činnosti Region Pošembeří o.p.s. 2019
 18. Navrženi vedoucího pracovníka pro SCLLD - zápis ze schůzky Programového výboru ze dne 2.10.2014
 19. Zápis z Pléna MAS ze dne 20.2.2020 – volba orgánů MAS
 20. Odkazy na zakládací listinu a statut ve sbírce listin

 21. Aktuální výše členských příspěvků pro různé typy partnerů

 22. Jednací řády pov. orgánů MAS (VýKo, MoVý, PrVý, Plénum