Facebook

 

Mobiliář

CENÍK - V případě zájmu o zapůjčení kontaktujte Mgr. Miloslava Olivu na email: oliva@posemberi nebo tel: 721 210 662

Vzhledem k mimořádným událostem je půjčovné pro rok 2020 zdarma.

Pivní sety

Podpořte region

Číslo humanitárního účtu: 3244297369/0800

PRŮBĚŽNÁ veřejná sbírka na pomoc občanům a subjektům z MAS Pošembeří a z MAS Podlipanska!

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

GEOCACHING

GEOCACHING®
Pojďte na lov, více zde

givt.cz

Vaše nákupy mohou pomoci k podpoře naší organizace. Jak na to? VÍCE ZDE

 

 

INFOABSOLVENT

Integrovaný informační systém o uplatnění absolventů škol (ISA+)

INFOABSOLVENT

Počítáme s vodou

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

SOJKA S KOSEM (v areálu fmy Nover v Č. Brodě), Autor: V. Fardová, leden 2010

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

MŠMT - Výzva LETNÍ KEMPY 2021

Typ: ostatní | náš tip
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje Výzvu LETNÍ KEMPY 2021
Žádost musí být podána nejpozději do 30. dubna 2021.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje Výzvu LETNÍ KEMPY 2021 k podání žádostí o poskytnutí dotace na podporu aktivit zaměřených na snížení nerovností v přístupu ke vzdělávání a podporu duševního zdraví u dětí, které ve školním roce 2020/2021 plnily povinnou školní docházku, v důsledku pandemie COVID 19.
 

Žádosti pro rok 2021 se vkládají prostřednictvím elektronického informačního systému ISPROM na adrese https://isprom.msmt.cz. ISPROM bude otevřen pro vkládání žádostí v úterý 6. dubna 2021 ve 12 hodin.

Žádost musí být podána nejpozději do 30. dubna 2021.

Více:
https://www.msmt.cz/mladez/vyzva-letni-kempy-2021

 
 Věcné zaměření Výzvy a účel dotace

2.1 Výzva je určena na realizaci letních kempů zaměřených na snižování negativních dopadů pandemie COVID 19 na děti, které ve školním roce 2020/2021 plnily povinnou školní docházku (dále jen „děti“).

2.2 Účelem poskytnuté dotace je:

 podpořit opětovné posílení sociálních vztahů s vrstevníky a vzájemnou spolupráci,

 propojovat formální a neformální vzdělávání s důrazem na doplnění dílčích znalostí a dovedností,

jejichž nabytí mohlo být ovlivněno výpadkem prezenční výuky v průběhu školního roku,

 obnovit pracovní a studijní návyky dětí,

 podpořit zájem dětí o vzdělávání,

 podpořit duševní pohodu a duševní zdraví dětí,

 podpořit návyky zdravého životního stylu,

 podpořit pohybové aktivity dětí.

Účelu poskytnuté dotace bude dosaženo realizací všech výše uvedených aktivit v rámci alespoň 4 uskutečněných letních kempů v období od 1. 7. do 31. 8. 2021. Letní kemp je určen pro nejméně 15 závazně přihlášených dětí, realizovaný v rozsahu minimálně 40 hodin, a to po dobu po sobě jdoucích 5 kalendářních dnů s možností nerovnoměrného hodinové rozložení v jednotlivých dnech. Dětem je v rámci dne poskytováno stravování a pitný režim (svačina – oběd – svačina).

 

Článek 3

Alokace Výzvy

Celková alokace Výzvy je 100 000 000,- Kč.

Ministerstvo si vyhrazuje právo celkovou alokaci Výzvy uvedenou v předchozím odstavci upravit, tj. nerozdělit veškeré finanční prostředky celkové alokace v rámci této Výzvy, příp. tyto finanční prostředky navýšit, a to v závislosti na počtu podaných žádostí o poskytnutí dotace (dále jen „žádost“), které splnily formální kritéria.

 

Článek 4

Oprávněný žadatel

4.1 Oprávněným žadatelem (dále jen „žadatel“) je:

a) spolek zřízený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších; v případě organizace s pobočnými spolky se předkládá žádost o dotaci zásadně prostřednictvím ústředí NNO (pobočné spolky nemohou žádosti podávat samostatně),

b) ústav, zřízený podle zákona č. 89/2012 Sb.,

c) nadace nebo nadační fond, zřízený podle zákona č. 89/2012 Sb.,

d) obecně prospěšná společnost, zřízena podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

e) účelové zařízení registrované církve a náboženské společnosti podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů,

f) veřejná a soukromá vysoká škola a

g) právnická osoba vykonávající činnost střediska volného času zapsaného v rejstříku škol a školských zařízení všech zřizovatelů.

4.2 Žadatel musí prokazatelně existovat minimálně 5 let ke dni podání žádosti, přičemž hlavním předmětem činnosti NNO1 dle jejích zřizovacích dokumentů je činnost v oblasti vzdělávání nebo výchovy nebo trávení volného času dětí a mládeže.

4.3 Podmínkou pro poskytnutí dotace je bezdlužnost žadatele. Žadatel je bezdlužnou osobou:

- u orgánů Finanční správy České republiky,

- u orgánů Celní správy České republiky,

- na pojistném a na penále na všeobecné zdravotní pojištění,

- na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;

za bezdlužného se považuje žadatel, který nemá evidován nedoplatek, s výjimkou nedoplatku, u kterého je povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady na splátky.

4.4 Oprávněným žadatelem není sportovní organizace zapsaná v rejstříku sportu, který vede dle zákona

č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, Národní sportovní agentura.

1 NNO (nestátní neziskové organizace), tj. subjekty uvedené v článku 4.1, písm. a) až e) této Výzvy


Vytvořeno: 6. 4. 2021
Poslední aktualizace: 6. 4. 2021 11:01
Autor: Bc. Gabriela Vraj