Facebook

 

givt.cz

Vaše nákupy mohou pomoci k podpoře naší organizace. Jak na to? VÍCE ZDE

 

 

GEOCACHING

GEOCACHING®
Pojďte na lov, více zde

Počítáme s vodou

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

PODPORA VZNIKU STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE PRO REGION POŠEMBEŘÍ O.P.S.

reg. číslo  projektu CZ.1.08/3.2.00/14.00191.,

Doba realizace projektu: 1.1. 2014 – 31.8. 2014

Rozpočet projektu: 750 000,- Kč

Tento projekt  podpořil MAS při zpracování podkladů pro Strategii komunitně vedeného místního rozvoje (dále jen „Strategie“). Výstupem projektu byla pracovní verze Strategie složená z analytické a návrhové části . Podmínkou úspěšné  realizace projektu bylo odevzdat Strategii do konce srpna 2014 na MMR k veřejnému připomínkové řízení.

Strategie MAS Region Pošembeří se zaměřuje na čtyři klíčové oblasti:

1) Infrastruktura, doprava, bydlení, výstavba, vzhled obcí

2) Občanská společnost, vybavenost, veřejné služby, volný čas

3)Životní prostředí, příroda a krajina

4) Místní ekonomika a cestovní ruch

Důraz je kladen na řešení aktuálních problémů související s urbanizací území, tedy na řešení nedostatečné infrastruktury, nízké kapacity škol a předškolních zařízení a nedostačující občanské vybavenosti. Strategie též vnímá jako důležitou potřebu rozvoje občanské společnosti a otázku sounáležitosti obyvatel s místem bydliště. Dále jsou ve strategii navržena opatření podporující zdravé životní prostředí a prostupnost krajiny. Poslední klíčová oblast se zaměřuje na snížení nezaměstnanosti a na podporu místního podnikání.

NOVINKY KE STRATEGII ZDE

logo