Facebook

 

givt.cz

Vaše nákupy mohou pomoci k podpoře naší organizace. Jak na to? VÍCE ZDE

 

 

GEOCACHING

GEOCACHING®
Pojďte na lov, více zde

Podpora udržitelnosti a rozvoje venkova

logo

INZERCE ZDARMA!

Domovská stránka

Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

OPZ

Operační program zaměstnanost – OPZ

1.Opatření MAS: OPZ 1 - Rozvoj sociálních služeb a podpora sociálního začleňování

Předpokládaná alokace - cca 5.770.000,- Kč

Míra podpory – max. 95%

Udržitelnost projektu – nerelevantní

Vazba na specifický cíl OPZ 

 

Typy projektů:

Příjemci podpory: 

 

==================================================================

2. Opatření MAS: OPZ 2 - Slaďování rodinného a pracovního života

Předpokládaná alokace - cca 2.1000.000,- Kč

Míra podpory - max. 95%

Udržitelnost projektu - nerelevantní

Vazba na specifický cíl OPZ - 

 

Typy projektů: 

Příjemci podpory:

 

==================================================================

3.Opatření MAS: OPZ 3 - Sociální podnikání

Předpokládaná alokace - cca 2.595.000,- Kč

Míra podpory - max. 95%

Udržitelnost projektu - nerelevantní

Vazba na specifický cíl OPZ - max. 95%

 

Typy projektů:

Příjemci podpory:

 

OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ:

Nestátní neziskové organizace, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované obcemi, příspěvkové organizace, organizace zřizované kraji, OSVČ,obchodní korporace, státní podniky, školy a školská zařízení, poskytovatelé sociálních služeb

MÍRA PODPORY

Subjekt

Obce, DSO, PO zřizované kraji a obce, ne školy a ŠZ

PO  vykonávající činnost škol a ŠZ

NNO

Obchodní společnosti, družstva, OSVČ, prof. komory 

Míra podpory

85%+10%

85% + 15%

85% + 15%

85%+0%

Spoluúčast

5%

0 %

0%

15%

 

SLADĚNÍ RODINNÉHO A PRACOVNÍHO ŽIVOTA
Podporované  činnosti:

 • zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování
 • doprovody na kroužky a zájmové aktivity
 • příměstské tábory
 • dětské skupiny
 • společná doprava dětí do/ze školy, dětské skupiny anebo příměstského tábora
 • vzdělání pečujících osob

 

INFORMACE K VÝZVĚ:

Vyhlášení výzvy:  1.11. 2017

Ukončení výzvy:  2.1.  2018

Celková alokace:    2 100 000 Kč

Minimální výdaje: 400 000 Kč, maximální výdaje 1 050 000 Kč

Maximální délka realizace projektu: 36 měsíců

Ukončení realizace  projektu: 31.10.2021

 

ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V REGIONU  A PODPORA SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ
Podporované  činnosti:

 • rozvoj vybraných sociálních služeb: terénní a ambulantní sociální služby
 • vybrané aktivity na podporu zaměstnanosti: poradenská a informační činnost v oblasti pracovních příležitostí, tvorba tréninkových míst

 

Plánovaná výzva: únor nebo březen 2018

Alokace: 3 462 000 Kč

 

ROZVOJ SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ 
Podporované  činnosti :

 • vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání

Integrační sociální podnik

 • sociální, ekonomický, místní a environmentální prospěch a společensky prospěšný cíl
 • vytvoření pracovních míst
 • vzdělávání zaměstnanců z cílových skupin
 • marketing sociálního podniku
 • provoz sociálního podnikání

Environmentální sociální podnik 

sociální, ekonomický a environmentální prospěch a společensky prospěšný cíl + místní prospěch

 • vytvoření pracovních míst
 • vzdělávání zaměstnanců z cílových skupin
 • marketing sociálního podniku
 • provoz sociálního podnikání
 • environmentální audity a strategie
 • zajištění péče o děti znevýhodněných pracovníků, zajištění dopravy

 

Plánovaná výzva: závisí na termínu výzvy IROP na rozvoj infrastruktrury sociálního podnikání

Alokace: 2 595 000 Kč