Facebook

 

givt.cz

Vaše nákupy mohou pomoci k podpoře naší organizace. Jak na to? VÍCE ZDE

 

 

GEOCACHING

GEOCACHING®
Pojďte na lov, více zde

Počítáme s vodou

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Výzva MAS č. 1 PRV

Termín vyhlášení Výzvy:

4.6.2018
Termín příjmu žádostí: od 18.6. do 4.7.2018
Termín registrace ŽoD na RO SZIF: 31.8.2018
Celková výše alokace pro 1. Výzvu 8.843.600,- Kč
Fiche:

F7 - Podpora místního zemědělství

F8 - Zpracování zemědělské produkce a její uvádění na trh

F9 - Rozvoj agroturistiky a investice do rozvoje nezemědělských činností

Školení pro žadatele: 11.6.2018, 13:30-15:30 hod.

Termín ukončení administrativní kontroly (tj. kontroly formální správnosti a přijatelnosti) na MAS:

do 1.8.2018

Jednání Výběrové komise MAS:

9.8.2018

Jednání Programového výboru MAS:

16.8.2018

Termín předání dokumentů k VŘ a aktualizované ŽoD na MAS do 2.11.2018
Termín předání dokumentů k VŘ a aktualizované ŽoD na RO SZIF do 9.11.2018

 

Text výzvy MAS č. 1 PRV

Fiche 7 Zemědělství

Fiche 8 Zpracování zemědělské produkce

Fiche 9 Agroturistika nezemědělské činnosti

Příloha č. 1 - Vazba na venkovskou turistiku

Příloha č. 2 - Prohlášení o zařazení podniku

Příloha č. 3 - Přehled znevýhodněných

Seminář pro žadatele - 1. výzva PRV

Pravidla 19.2.1 - Podpora provádění operací v rámci SCLLD

Postup pro vygenerování formuláře ŽoD, předání na MAS a podání na RO SZIF

Instrukce pro kontrolu ŽOD PRV

 


Prezentace ze školení žadatelů PRV

Fotogalerie ze semináře pro žadatele

Seznam přijatých žádostí 1.výzva PRV 2018

Seznam vybraných a nevybraných Žádostí o dotaci - 1.výzva PRV MAS Region Pošembeří 

________________________________________________________

Kontakty: 

Ředitel, projektový manažer PRV: Mgr. Miloslav Oliva

Tel: 721 210 662, E-mail: oliva@posemberi.cz

Projektový manažer PRV: Ing. Samira Goldšmídová

Tel: 732 725 772, E-mail: goldsmidova@posemberi.cz