Facebook

 

givt.cz

Vaše nákupy mohou pomoci k podpoře naší organizace. Jak na to? VÍCE ZDE

 

 

GEOCACHING

GEOCACHING®
Pojďte na lov, více zde

Počítáme s vodou

Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

5. Výzva – Podpora sociálního začleňování III.

MAS Region Pošembeří vyhlásí dne 28.8.2019 5. Výzvu OPZ na podporu sociálního začleňování.

Informace o výzvě:

Datum vyhlášení Výzvy: 28.8.2019
Zahájení příjmu žádostí o podporu:                             28.8.2019
Ukončení příjmu žádostí Výzvy:

30.9.2019 ve 12:00 hod.

Celková alokace: 2 770 271
Minimální výdaje: 400 000 Kč
Maximální výdaje: 2 770 271 Kč
Maximální délka realizace projektu: 36 měsíců
Ukončení realizace projektu:  31.12.2022

Ukončení hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí

 

Jednání Výběrové komise MAS

 
Jednání Programového výboru MAS  

Předání k závěrečnému ověření na ŘO

 

 

Podporované činnosti:

 • Další programy a činnosti v oblasti sociálního začleňování - programy a činnosti nad rámec základních činností sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách - nelze podporovat programy, které mají charakter sociální služby, avšak nejsou jako sociální služba registrovány.

 

Příjemci podpory:

 • Obce;
 • Dobrovolné svazky obcí;
 • Organizace zřizované obcemi;
 • Příspěvkové organizace;
 • Nestátní neziskové organizace;
 • Obchodní korporace;
 • OSVČ;
 • Poradenské a vzdělávací instituce;
 • Školy a školská zařízení.

 

Výzva MAS Region Pošembeří – OPZ – Podpora sociálního začleňování III.

Příloha č. 1 - Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů

Příloha č. 2 - Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 3 - Jednací řád Programového výboru MAS Region Pošembeří

Příloha č. 4 - Jednací řád Výběrové komise MAS Region Pošembeří

Příloha č. 5 - Jednací řád Monitorovacího a kontrolního výboru MAS Region Pošembeří

Příloha č. 6 – Statut Region Pošembeří o.p.s

 

Další dokumenty:

Etický kodex osoby podílející se na hodnocení či výběru žádosti o podporu OPZ předložených na základě výzvy MAS Region Pošembeří

Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce (verze 9)

Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady (verze 9)

Obvyklé ceny a mzdy/platy

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pozvánka na seminář pro žadatele

Prezentace ze semináře pro žadatele

Prezentace - Postup a způsob podání projektové žádosti