Facebook

 

Mobiliář

CENÍK - V případě zájmu o zapůjčení kontaktujte:

Hanu Vrbovcovou, email: vrbovcova@posemberi.cz nebo tel: 775 798 959

Mgr. Miloslava Olivu, email: oliva@posemberi nebo tel: 721 210 662

Více ZDE

Vzhledem k mimořádným událostem je půjčovné pro rok 2021 zdarma.

Pivní sety

GEOCACHING

GEOCACHING®
Pojďte na lov, více zde
Keška

Podpořte region

Číslo humanitárního účtu: 3244297369/0800

PRŮBĚŽNÁ veřejná sbírka na pomoc občanům a subjektům z MAS Pošembeří a z MAS Podlipanska!

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Kalendář

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

givt.cz

Vaše nákupy mohou pomoci k podpoře naší organizace. Jak na to? VÍCE ZDE

 

 

INFOABSOLVENT

Integrovaný informační systém o uplatnění absolventů škol (ISA+)

INFOABSOLVENT

Počítáme s vodou

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

PŘIPRAVUJEME:

 

8. výzvu „MAS Region Pošembeří – IROP – Bezpečnost 01“

v rámci nadřazené výzvy:

53. výzva IROP - UDRŽITELNÁ DOPRAVA -UDRŽITELNÁ DOPRAVA -  INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD - SC 4.1

Věcné zaměření:              Bezpečnost dopravy, Cyklodoprava

Oprávnění žadatelé:       Obce, Dobrovolné svazky obcí

Plánované zahájení příjmu žádostí:         29.09.2021  14:00:00

Plánované ukončení příjmu žádostí:        15.12.2021  14:00:00

Předpokládaná alokace výzvy:   cca 2.000.000,- Kč

Výše způsobilých nákladů:          minimální výše CZV na projekt 100.000,- Kč

                                                           maximální výše CZV na projekt 5.000.000,- Kč

Míra podpory/spoluúčast %:      95/5

Časová způsobilost nákladů:       1. 1. 2014 - 30. 6. 2023

                                                             

Bezpečnost dopravy

- Rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení

- Rekonstrukce, modernizace a výstavba podchodů nebo lávek pro chodce přes silnice I., II. a III. třídy, místní komunikace, železniční dráhu, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace a navazujících na bezbariérové komunikace pro pěší

Cyklodoprava

- Výstavba samostatných stezek pro cyklisty nebo stezek pro cyklisty a chodce se společným nebo odděleným provozem s dopravním značením C8a,b, C9a,b nebo C10a,b, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami

- Realizace liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru silnic a místních komunikací v podobě vyhrazených jízdních pruhů pro cyklisty, piktogramových koridorů pro cyklisty, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami

 

(Výzva se bude řídit stejnými pravidly a vyžadovat stejné přílohy

jako 7. Výzva IROP_DOPRAVA_Pošembeří

https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy/seznam/vyzva-c-53-udrzitelna-doprava-integrovane-projekty )