Facebook

 

Mobiliář

CENÍK - V případě zájmu o zapůjčení kontaktujte Mgr. Miloslava Olivu na email: oliva@posemberi nebo tel: 721 210 662

Vzhledem k mimořádným událostem je půjčovné pro rok 2020 zdarma.

Pivní sety

Podpořte region

Číslo humanitárního účtu: 3244297369/0800

PRŮBĚŽNÁ veřejná sbírka na pomoc občanům a subjektům z MAS Pošembeří a z MAS Podlipanska!

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

GEOCACHING

GEOCACHING®
Pojďte na lov, více zde

givt.cz

Vaše nákupy mohou pomoci k podpoře naší organizace. Jak na to? VÍCE ZDE

 

 

INFOABSOLVENT

Integrovaný informační systém o uplatnění absolventů škol (ISA+)

INFOABSOLVENT

Počítáme s vodou

Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Stránka

Výzva OP Zaměstnanost: Podpora služeb péče o děti 1. stupně základních škol v době mimo školní vyučování mimo hl. m. Prahu


MPSV, odbor realizace programů ESF – zaměstnanost vyhlásilo dne 3.8. 2015 výzvu č. 13 k předkládání žádostí na podporu služeb péče o děti 1. stupně základních škol v době mimo školní vyučování mimo hl. m. Prahu.

Příjem žádosti: 21.8.2015 – 16.10. 2015

Celkové výdaje projektu: min.výše 500 tis. Kč, max. výše  6 mil.. Kč.

Maximální délka realizace projektu: 2 roky

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu:  30. 9. 2018

Oprávnění žadatelé: obchodní korporace, OSVČ, státní podnik, profesní a podnikatelská sdružení, právnické osoby vykonávající podnikatelskou činnost zřízené zvláštním zákonem, NNO, kraje, organizace zřizované kraji, obce,  organizace zřizované obcemi, dobrovolné svazky obcí, sociální partneři, školy a školská zařízení (v rámci doplňkových činností), veřejné výzkumné instituce,vysoké školy

Výše dotace: záleží na typu žadatele, pro NNO až 100% způsobilých výdajů, pro školy, školská zařízení, obce, DSO, kraje 95% způsobilých výdajů

Podporované aktivity

 • zakládání a provozování zařízení, která doplní chybějící kapacitu stávajících institucionálních forem  tohoto typu (školní družiny, kluby), s dobou provozu odpovídající potřebám rodičů (oproti současné nabídce družin též v časných ranních hodinách a až do pozdního odpoledne)-
 • skupinová doprava do/ze školy zejména ve venkovských či příměstských regionech s komplikovanou dopravní obslužností (školní autobusy)
 • zajištění doprovodu dětí na kroužky a zájmové aktivity
 • příměstské tábory v době školních prázdnin (tj. nepobytové)

Výdaje budou způsobilé i zpětně od data vyhlášení výzvy. V případě plánování akce s ohledem na úspěšnost žádosti je třeba zahájení provozu naplánovat na jaro 2016, kdy budou známy výsledky hodnocení.

Podmínkou je, aby děti, které dochází do zařízení, či využívají jiných jeho služeb, byly žáky 1. stupně základní školy

Podmínky realizace jednotlivých aktivit:

 • minimální kapacita zřizovaného zařízení je 5 dětí
 • služba může být poskytována i v prostorách školní družiny, jejich provoz se však nesmí časově překrývat
 • s rodiči musí být sepsána smlouva o poskytnutí služby
 • doprovod na kroužky nelze poskytovat samostatně, musí být vázán na zařízení péče o děti, jedno dítě může využít doprovod na kroužek maximálně 3x týdně
 • příměstské tábory je možné pořádat pouze v pracovních dnech, jejich minimální kapacita je 10 dětí
 • doprava do školy může být poskytována pouze jako služba, její potřebnost musí být řádně zdůvodněna

Způsobilé výdaje:

 • mzdy a platy pracovníků
 • ostatní osobní náklady
 • cestovné
 • nákup vybavení a zařízení -  způsobilým výdajem projektu je vybavení zařízení samotného, které je pracovištěm pečujících osob (nábytek, hračky, hry, výtvarné či sportovní potřeby, vybavení pro příměstské tábory apod.). Pozor na kancelářské potřeby, které spadají do nepřímých nákladů.
 • drobné stavební úpravy - výdaje  jsou způsobilé pouze tehdy, pokud cena všech dokončených stavebních úprav v jednom zdaňovacím období nepřesáhne v úhrnu 40.000 Kč, vyšší výdaje spadají do křížového financování
 • nákup služeb – pronájem prostor, doprava, animační služby

Více informací: http://www.esfcr.cz/vyzva-013-opz


25. 8. 2015 Zobrazit méně

Stránka